Елементи, в которих рік: Не зазначено

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Число елементів: 838.

Нормативний документ

Закон України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. [Нормативний документ]

Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. [Нормативний документ]

Закон України Про охорону навколишнього природного середовища. [Нормативний документ]

Закон України Про правові засади цивільного захисту. [Нормативний документ]

Закон України Про Цивільну оборону України. [Нормативний документ]

Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації. [Нормативний документ]

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд. [Нормативний документ]

Правила санітарної охорони території України. [Нормативний документ]

Акт визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб. [Нормативний документ]

Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. [Нормативний документ]

Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я. [Нормативний документ]

Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості. [Нормативний документ]

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань. [Нормативний документ]

Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг. [Нормативний документ]

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. [Нормативний документ]

Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. [Нормативний документ]

Державні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми для ковальсько-пресових цехів. [Нормативний документ]

Закон України Про охорону праці. [Нормативний документ]

Закон України Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України. [Нормативний документ]

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість. [Нормативний документ]

Закон України Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці. [Нормативний документ]

Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. [Нормативний документ]

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. [Нормативний документ]

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. [Нормативний документ]

Перелік Про внесення змін до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі. [Нормативний документ]

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. [Нормативний документ]

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. [Нормативний документ]

Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів. [Нормативний документ]

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. [Нормативний документ]

Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів. [Нормативний документ]

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. [Нормативний документ]

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці. [Нормативний документ]

Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці. [Нормативний документ]

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. [Нормативний документ]

Типове положення Зміни і доповнення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. [Нормативний документ]

Закон України Про дорожній рух. [Нормативний документ]

Закон України Про аварійно-рятувальні служби. [Нормативний документ]

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. [Нормативний документ]

Закон України Про об'єкти підвищеної небезпеки. [Нормативний документ]

Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень. [Нормативний документ]

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. [Нормативний документ]

Інструкція про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них. [Нормативний документ]

Посадова інструкція особи, яка відповідає за протипожежний стан підприємства. [Нормативний документ]

Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій. [Нормативний документ]

Норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів. [Нормативний документ]

Закон України Про відпустки. [Нормативний документ]

Закон України Про колективні договори і угоди. [Нормативний документ]

Закон України Про оплату праці. [Нормативний документ]

Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. [Нормативний документ]

Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні. [Нормативний документ]

Закон України Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. [Нормативний документ]

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів. [Нормативний документ]

Про затвердження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів. [Нормативний документ]

Порядок взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів. [Нормативний документ]

Порядок виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. [Нормативний документ]

Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг. [Нормативний документ]

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". [Нормативний документ]

Порядок призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей). [Нормативний документ]

Рекомендація 3. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ СИБІРКИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 4. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЖІНОК І ДІТЕЙ ВІД САТУРНІЗМУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 7. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В РИБОЛОВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 8. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ У ВНУТРІШНЬОМУ СУДНОПЛАВСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 9. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОРСЬКИХ КОДЕКСІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 10. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТРАХУВАННЯ МОРЯКІВ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 13. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІ ЖІНОК У НІЧНИЙ ЧАС В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 14. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 21. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ВІЛЬНОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 23. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ В ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 25. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН КРАЇНИ ТА ІНОЗЕМЦІВ У ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 31. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 35. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НЕПРЯМОГО ПРИМУШУВАННЯ ДО ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 44. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ ТА ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ БЕЗРОБІТНИМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 46. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПОСТУПОВЕ УСУНЕННЯ ВЕРБУВАННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 47. РЕКОМЕНДАЦІЯ СТОСОВНО ЩОРІЧНИХ ОПЛАЧУВАНИХ ВІДПУСТОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 48. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 56. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 67. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 69. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 70. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ НОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЛЕЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 74. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ НОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЛЕЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ (ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ). [Нормативний документ]

Рекомендація 76. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УТРИМАНЦЯМ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 78. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДНОВЛАСНИКАМИ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ ПОСТІЛЬНИМИ, СТОЛОВИМИ ТА ІНШИМИ РЕЧАМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 79. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 80. ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ОБМЕЖЕННЯ НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НА НЕПРОМИСЛОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 81. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 82. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ НА ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 83. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 84. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРАЦЮ В ДОГОВОРАХ, УКЛАДЕНИХ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 85. РЕКОМЕНДАЦЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 90. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНОГО ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ЗА ПРАЦЮ РІВНОЇ ЦІННОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 91. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 92. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИМИРЕННЯ ТА АРБІТРАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 93. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОПЛАЧУВАНИХ ВІДПУСТОК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 94. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ РОБОТОДАВЦЯМИ І ПРАЦІВНИКАМИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 95. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 97. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА МІСЦЯХ РОБОТИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 99. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ІНВАЛІДІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 100. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ І ТЕРИТОРІЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 102. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 103. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЩОТИЖНЕВОГО ВІДПОЧИНКУ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 105. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВМІСТУ СУДНОВИХ АПТЕЧОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 106. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПО РАДІО ДЛЯ СУДЕН У МОРІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 109. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, РОБОЧОГО ЧАСУ НА БОРТУ СУДЕН І СКЛАДУ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 112. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СЛУЖБ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ПІДПРИЄМСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 113. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДПРИЄМЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗЕВОМУ ТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 114. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ. [Нормативний документ]

Рекомендація 115. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 116. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 118. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИН ЗАХИСНИМИ ПРИСТРОЯМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 120. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ГІГІЄНИ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 121. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОПОМОГ У ВИПАДКАХ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 122. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 125. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО УМОВ ПРАЦІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЗАЙНЯТИХ НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ У ШАХТАХ І КОПАЛЬНЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 126. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 127. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЛІ КООПЕРАТИВІВ У ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 128. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОГО ВАНТАЖУ, ДОПУСТИМОГО ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДНИМ ПРАЦІВНИКОМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 129. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І ПРАЦІВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 130. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇХ ВИРІШЕННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 131. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОПОМОГ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ПО СТАРОСТІ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА. [Нормативний документ]

Рекомендація 132. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОКРАЩАННЯ УМОВ ЖИТТЯ ТА ПРАЦІ ОРЕНДАРІВ, ЗДОЛЬНИКІВ ТА АНАЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 133. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 134. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 135. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З ОСОБЛИВИМ УРАХУВАННЯМ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 136. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ В ЦІЛЯХ РОЗВИТКУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 137. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 138. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У МОРІ ТА В ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 139. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕХНІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 140. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЕКІПАЖУ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ПРИМІЩЕННЯХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.10-326-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на вітряних електричних станціях. [Нормативний документ]

Рекомендація 141. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ШУМАМИ У ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЕКІПАЖУ ТА НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 142. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧИМ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ СЕРЕД МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 145. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ НОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 146. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 147. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З НЕБЕЗПЕКОЮ, СПРИЧИНЮВАНОЮ КАНЦЕРОГЕННИМИ РЕЧОВИНАМИ Й АГЕНТАМИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ,ТА ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 148. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОПЛАЧУВАНИХ УЧБОВИХ ВІДПУСТОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 150. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 151. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 152. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ТРИСТОРОННІХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ СПРИЯННЯ ЗАСТОСУВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАХОДАМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 153. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ МОЛОДИХ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 154. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 155. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ НОРМ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДНАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 156. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ, СПРИЧИНЮВАНОГО ЗАБРУДНЕННЯМ ПОВІТРЯ, ШУМОМ ТА ВІБРАЦІЄЮ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 157. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ ТА УМОВ ПРАЦІ Й ЖИТТЯ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 158. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ: РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 159. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗАЙНЯТОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 160. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ НА ПОРТОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 161. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ПЕРІОДІВ ВІДПОЧИНКУ НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 162. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 163. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПРИЯННЯ КОЛЕКТИВНИМ ПЕРЕГОВОРАМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 164. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА. [Нормативний документ]

Рекомендація 165. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК: ПРАЦІВНИКИ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 166. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 167. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 168. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 169. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 171. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СЛУЖБ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 172. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АЗБЕСТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 173. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У МОРІ ТА В ПОРТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 174. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РЕПАТРІАЦІЇ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 175. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 176. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗАХИСТУ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 177. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ У ВИКОРИСТАННІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 178. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НІЧНОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 179. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ В ГОТЕЛЯХ, РЕСТОРАНАХ ТА АНАЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 180. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВИМОГ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 181. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЕЛИКИМ ПРОМИСЛОВИМ АВАРІЯМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 182. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО РОБОТУ НА УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 183. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ НА ШАХТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 184. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НАДОМНОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 185. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ УМОВ ПРАЦІ ТА ПОБУТУ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 186. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НАЙМУ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 187. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МОРЯКІВ, РОБОЧОГО ЧАСУ ТА СКЛАДУ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 188. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 189. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 190. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ТА НЕГАЙНИХ ДІЙ З ЛІКВІДАЦІЇ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 191. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ОХОРОНУ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 192. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 193. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 194. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ Й ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХНЮ РЕЄСТРАЦІЮ. [Нормативний документ]

Рекомендація 195. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ: ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ І БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 197. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ОСНОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БЕЗПЕЦІ ТА ГІГІЄНІ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 198. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 199. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПРАЦЮ В РИБАЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ. [Нормативний документ]

Конвенція 2. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 3. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ЖІНОК ДО ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 4. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ ЖІНОК У НІЧНИЙ ЧАС. [Нормативний документ]

Конвенція 5. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ НА РОБОТУ В ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 6. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ ПІДЛІТКІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 7. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ДОПУСКУ ДІТЕЙ НА РОБОТУ В МОРІ. [Нормативний документ]

Конвенція 8. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ У ВИПАДКУ ВТРАТИ АБО АВАРІЇ КОРАБЛЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 10. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ДОПУСКУ ДІТЕЙ НА РОБОТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 11. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 12. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА РОБОТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 13. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СВИНЦЕВОГО БІЛИЛА В МАЛЯРНІЙ СПРАВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 14. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЩОТИЖНЕВОГО ВІДПОЧИНКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 16. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 17. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 18. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. [Нормативний документ]

Конвенція 19. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНОПРАВНІСТЬ ГРОМАДЯН КРАЇНИ ТА ІНОЗЕМЦІВ У ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 20. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ РОБОТУ В ПЕКАРНЯХ. [Нормативний документ]

Конвенція 21. КОНВЕНЦІЯ ПРО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ІНСПЕКЦІЇ ЕМІГРАНТІВ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 22. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРУДОВІ ДОГОВОРИ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 24. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ХВОРОБИ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 25. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ХВОРОБИ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 26. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. [Нормативний документ]

Конвенція 27. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАЗНАЧЕННЯ ВАГИ ВАЖКИХ ВАНТАЖІВ, ЩО ЇХ ПЕРЕВОЗЯТЬ НА СУДНАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 28. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА НАВАНТАЖЕННІ ТА РОЗВАНТАЖЕННІ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 29. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМУСОВУ ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 30. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 33. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІК ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ НА НЕПРОМИСЛОВІ РОБОТИ. [Нормативний документ]

Конвенція 34. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЛАТНІ БЮРО НАЙМУ. [Нормативний документ]

Конвенція 35. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПО СТАРОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОСІБ ВІЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ, А ТАКОЖ НАДОМНИКІВ І ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 36. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ВІКОМ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 37. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОСІБ ВІЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ, НАДОМНИКІВ І ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 38. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 39. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОСІБ ВІЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ, ПРАЦІВНИКІВ-НАДОМНИКІВ І ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 40. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. [Нормативний документ]

Конвенція 43. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ НА АВТОМАТИЧНИХ ЗАВОДАХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЛИСТОВОГО СКЛА. [Нормативний документ]

Конвенція 44. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ОСОБАМ, КОТРІ Є БЕЗРОБІТНИМИ З НЕЗАЛЕЖНИХ ВІД НИХ ОБСТАВИН. [Нормативний документ]

Конвенція 45. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ У ШАХТАХ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ. [Нормативний документ]

Конвенція 47. КОНВЕНЦІЯ ПРО СКОРОЧЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ДО СОРОКА ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ. [Нормативний документ]

Конвенція 48. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРАВ МІГРАНТІВ НА ПЕНСІЮ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, СТАРОСТІ ТА НА ВИПАДОК ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА. [Нормативний документ]

Конвенція 49. КОНВЕНЦІЯ ПРО СКОРОЧЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА СКЛОДУВНИХ ЗАВОДАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 50. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВИХ СИСТЕМ ВЕРБУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 52. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЩОРІЧНІ ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ. [Нормативний документ]

Конвенція 53. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНУ КВАЛІФІКАЦІЮ КАПІТАНА ТА ІНШИХ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 55. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУДНОВЛАСНИКІВ У РАЗІ ХВОРОБИ, ТРАВМИ АБО СМЕРТІ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 56. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТРАХУВАННЯ МОРЯКІВ НА ВИПАДОК ХВОРОБИ. [Нормативний документ]

Конвенція 62. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 63. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТАТИСТИКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ТА ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЗОКРЕМА У ЦИВІЛЬНОМУ І ПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, А ТАКОЖ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 64. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ТРУДОВИХ КОНТРАКТІВ ПРАЦІВНИКІВ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 65. КОНВЕНЦІЯ ПРО КАРНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ КОНТРАКТІВ ПРАЦІВНИКАМИ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 67. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 68. КОНВЕНЦІЯ ПРО ХАРЧУВАННЯ І СТОЛОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКІПАЖІВ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 69. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИДАЧУ СУДНОВИМ КУХАРЯМ СВІДОЦТВ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 71. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЕНСІЇ МОРЯКАМ. [Нормативний документ]

Конвенція 73. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 74. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИДАЧУ МАТРОСАМ СВІДОЦТВ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 77. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ У ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 78. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ НА НЕПРОМИСЛОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 79. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НА НЕПРОМИСЛОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 81. КОНВЕНЦІЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ У ПРОМИСЛОВОСТІ Й ТОРГІВЛІ. [Нормативний документ]

Конвенція 86. КОНВЕНЦІЯ ПРО МАКСИМАЛЬНУ ТРИВАЛІСТЬ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ПРАЦІВНИКІВ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 87. КОНВЕНЦІЯ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 88. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 94. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАЦЮ В ДОГОВОРАХ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ. [Нормативний документ]

Конвенція 95. ПРО ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. [Нормативний документ]

Конвенція 98. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ І ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 99. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 100. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНЕ ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ЗА РІВНОЦІННУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 101. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 102. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.10-326-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на вітряних електричних станціях. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.17-444-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вибивальника відливок. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту технологічних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-003-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста технологічних компресорів (всіх типів). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-005-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для регенераторника відпрацьованого масла. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-006-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора технологічних установок (пункт заміру газу). [Нормативний документ]

Конвенція 104. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДМІНУ КРИМІНАЛЬНИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ПРАЦІВНИКАМИ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 105. КОНВЕНЦІЯ ПРО СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 106. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЩОТИЖНЕВИЙ ВІДПОЧИНОК У ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 108. КОНВЕНЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 111. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДИСКРИМІНАЦІЮ В ГАЛУЗІ ПРАЦІ ТА ЗАНЯТЬ. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-007-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрогазозварника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-008-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

Конвенція 113. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Конвенція 114. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРУДОВІ ДОГОВОРИ РИБАЛОК. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-009-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для приладиста (електронна техніка). [Нормативний документ]

Конвенція 115. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ. [Нормативний документ]

Конвенція 117. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА НОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка). [Нормативний документ]

Конвенція 118. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНОПРАВНІСТЬ ГРОМАДЯН КРАЇНИ ТА ІНОЗЕМЦІВ І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 119. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИН ЗАХИСНИМИ ПРИСТРОЯМИ. [Нормативний документ]

Конвенція 120. КОНВЕНЦІЯ ПРО ГІГІЄНУ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 121. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГИ У ВИПАДКАХ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-011-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. [Нормативний документ]

Конвенція 122. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПОЛІТИКУ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 124. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ У ШАХТАХ І КОПАЛЬНЯХ. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-012-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії. [Нормативний документ]

Конвенція 125. КОНВЕНЦІЯ ПРО СВІДОЦТВА ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Конвенція 126. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЕКІПАЖУ НА БОРТУ РИБОЛОВНИХ СУДЕН. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-96-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при заправці автомобілів стисненим природним газом на АГНКС. [Нормативний документ]

Конвенція 127. КОНВЕНЦІЯ ПРО МАКСИМАЛЬНИЙ ВАНТАЖ, ДОПУСТИМИЙ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДНИМ ПРАЦІВНИКОМ. [Нормативний документ]

Конвенція 128. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГИ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ПО СТАРОСТІ І У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА. [Нормативний документ]

Конвенція 129. КОНВЕНЦІЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 130. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-97-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при заправці автомобілів зрідженим вуглеводневим газом на сумісних АГНКС. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23- 098 – 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора газорозподільних станцій. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 099- 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обхідника лінійного магістральних трубопроводів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 099- 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обхідника лінійного магістральних трубопроводів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 100- 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 -101-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту технологічного обладнання (газорозподільної станції). [Нормативний документ]

ПI1.1.23-96-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при заправці автомобілів стисненим природним газом на АГНКС. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 102-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста трубоукладача. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 -103-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста екскаватора. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 -104-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бульдозера. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23- 189- 2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника капітального ремонту свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23- 190 -2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для помічника бурильника капітального ремонту свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-191-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста підіймача. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-356-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням драбин. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-357-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням риштувань та помостів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-358-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням паяльних ламп. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-359-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-360-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання шиномонтажних робіт на транспортних засобах. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-388-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для прохідника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-394-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста і помічника машиніста бурової установки в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-395-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста скреперної лебідки. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-396-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста і помічника машиніста екскаватора в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-397-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бульдозера в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-398-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для агломератника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-399-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водіїв великовантажних машин (технологічного автотранспорту в кар'єрі). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-400-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сепараторника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-401-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дробильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-402-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста конвеєра дробильної фабрики. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-403-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника шпурів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-404-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кріпильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-405-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підривника. [Нормативний документ]

Пі 1.1.70-406-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста млинів рудозбагачувальних фабрик. [Нормативний документ]

Пі 1.1.70-407-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підривника на відкритих роботах. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вивантажувачів вогнетривких матеріалів з печей на вогнетривких підприємствах. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -172-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для формувальників вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -173-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для просівальників порошків на механічних ситах вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -174-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для знімачів-укладальників заготівок маси і готових виробів вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -175-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для готувачів маси вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -176-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів дробарок вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -177-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для садчиків в печі і на тунельні вагони вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -178-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для випалювачів на печах вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -179-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальників вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-181-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів млинів вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-182-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сушильників вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-183-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника готової продукції вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-184-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бігунників змішувальних бігунів вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-389-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дверевого. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-390-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста коксових машин (машиніста коксовиштовхувача). [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-391-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для плавильника феросплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-392-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для горнового феросплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-393-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розливної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-408-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЩЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розливальника сталі. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-409-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машіниста вагона-вагів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-410-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста дистрибутора. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-411-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для міксерового. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-412-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для горнового доменної печі. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-413-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника холодного прокату труб. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-414-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника стану гарячого прокату. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-416-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника стану гарячого прокату труб. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-449-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з метанолом. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-450-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з кислотами і лугами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-451-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-452-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія електронавантажувача. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-453-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з ручним немеханізованим інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-454-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації внутрішньозаводського транспорту. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-455-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-456-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з легкозаймистими і горючими рідинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-457-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту технологічних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-458-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-459-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пробовідбірника. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-460-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста насосних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-461-206 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста компресорних установок. [Нормативний документ]

Конвенція 131. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З ОСОБЛИВИМ УРАХУВАННЯМ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 133. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЕКІПАЖУ НА БОРТУ СУДЕН (ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ). [Нормативний документ]

Конвенція 134. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧИМ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ СЕРЕД МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 137. КОНВЕНЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ НОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 138. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ДЛЯ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ. [Нормативний документ]

Конвенція 139. КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З НЕБЕЗПЕКОЮ, СПРИЧИНЮВАНОЮ КАНЦЕРОГЕННИМИ РЕЧОВИНАМИ Й АГЕНТАМИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ. [Нормативний документ]

Конвенція 140. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ УЧБОВІ ВІДПУСТКИ. [Нормативний документ]

Конвенція 143. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ В ГАЛУЗІ МІГРАЦІЇ І ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКАМ-МІГРАНТАМ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І РІВНОГО СТАВЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 144. ТРИСТОРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ СПРИЯННЯ ЗАСТОСУВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ. [Нормативний документ]

Конвенція 145. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЗАЙНЯТОСТІ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 146. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЩОРІЧНІ ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ МОРЯКАМ. [Нормативний документ]

Конвенція 147. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДНАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 148. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ, СПРИЧИНЕНОГО ЗАБРУДНЕННЯМ ПОВІТРЯ, ШУМОМ ТА ВІБРАЦІЄЮ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. [Нормативний документ]

Конвенція 149. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ТА УМОВИ ПРАЦІ Й ЖИТТЯ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. [Нормативний документ]

Конвенція 150. КОНВЕНЦІЯ ПРО АДМІНІСТРАЦІЮ ПРАЦІ: РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 151. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗАЙНЯТОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ. [Нормативний документ]

Конвенція 152. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ НА ПОРТОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 153. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ПЕРІОДИ ВІДПОЧИНКУ НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 154. КОНВЕНЦІЯ ПРО СПРИЯННЯ КОЛЕКТИВНИМ ПЕРЕГОВОРАМ. [Нормативний документ]

Конвенція 155. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ. [Нормативний документ]

Конвенція 156. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНЕ СТАВЛЕННЯ Й РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК: ПРАЦІВНИКИ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ. [Нормативний документ]

Конвенція 157. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 158. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 159. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ ІНВАЛІДІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 161. КОНВЕНЦІЯ ПРО СЛУЖБИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 162. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АЗБЕСТУ. [Нормативний документ]

Конвенція 164. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 163. КОНВЕНЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ В МОРІ ТА В ПОРТУ. [Нормативний документ]

Конвенція 165. КОНВЕНЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРЯКІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА). [Нормативний документ]

Конвенція 166. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕПАТРІАЦІЮ МОРЯКІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА). [Нормативний документ]

Конвенція 167. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ У БУДІВНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 168. КОНВЕНЦІЯ ПРО СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 170. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ В ЗАСТОСУВАННІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 171. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 173. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВИМОГ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 174. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВЕЛИКИМ ПРОМИСЛОВИМ АВАРІЯМ. [Нормативний документ]

Конвенція 175. КОНВЕНЦІЯ ПРО РОБОТУ НА УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Конвенція 176. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ НА ШАХТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 177. КОНВЕНЦІЯ ПРО НАДОМНУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 178. КОНВЕНЦІЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ УМОВ ПРАЦІ ТА ПОБУТУ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 179. КОНВЕНЦІЯ ПРО НАЙМ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 180. КОНВЕНЦІЯ ПРО РОБОЧИЙ ЧАС МОРЯКІВ І СКЛАД СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Конвенція 181. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИВАТНІ АГЕНТСТВА ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 182. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ ТА НЕГАЙНІ ДІЇ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 184. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 187. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОСНОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БЕЗПЕЦІ ТА ГІГІЄНІ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 188. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ В РИБАЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ. [Нормативний документ]

Закон України Про пожежну безпеку. [Нормативний документ]

Закон України Про пенсійне забезпечення. [Нормативний документ]

Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. [Нормативний документ]

Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-462-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-463-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комірника складу хімічних, легкозаймистих, горючих та інших небезпечних речовин і матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-464-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кислототривника-гумувальника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія електровізка. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія автонавантажувача. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника приготування хімічних розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника (оператора) хімічних перероблюючих установок. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для акумуляторника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для намотувальника котушок та секцій електромашин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-267-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальника секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин та апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-268-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для штампувальника (холодноштампувальні роботи). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-269-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для випробувача електричних машин, апаратів та приладів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-302-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника електричних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-303-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для навивальника трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-304-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря механоскладальних робіт. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-328-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для просочувальника електротехнічних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-329-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для варника електроізоляційних лаків, смол та мастик. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-330-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лакувальника електроізоляційних виробів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-331-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-427-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обмотувальника елементів електричних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-428-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для заготівника ізоляційних деталей. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-429-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для паяльщика. [Нормативний документ]

Пі 1.4.17-430-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лудильника гарячим способом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-431-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бандажувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-445-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи зачисним інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-446-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт ручними електричними машинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-448-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ під час підготовки і проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-185-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при обслуговуванні установок газотранспортного осаджування кремнію. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-186-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з кислотами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-187-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з трихлоретиленом і вуглецем чотирихлористим. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-188-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на дифузійних печах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-418-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на гальванічних дільницях. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-419-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з бутиловим, ізопропиловим, бензиловим та етиловим спиртами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-421-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з ацетоном, бензолом, керосином, бензином, бутилацетатом, толуолом, етиловим ефіром. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-422-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на установках іонного легування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-423-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-425-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах із приладами з ртутним наповненням. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-426-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-385-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зварника на уставах СВЧ. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-441-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бляхаря. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-442-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наждачника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-443-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на заточувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-292-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення дефектоскопії шляхом вихрострумового контролю. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-293-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічної обробки деталей з магнієвих сплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-295-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічної обробки титанових сплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-296-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи з ручним пневматичним інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-297-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника-клепальника літальних апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-298-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання слюсарно-складальних робіт з виготовлення літальних апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-299-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дефектоскопістїв ультразвукового контролю. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-300- 2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення статичних і повторно-статичних випробувань на міцність на силовій підлозі. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-332-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника корпусів металевих суден. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-333-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрозварника ручного зварювання, працюючого на суднах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-334-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для газозварника і газорізальника (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-335-2005 ПРИМІРНА ІСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для суднокорпусника-ремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-336-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для спостерігача (під час виконання робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях на будуємих і ремонтуємих суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-337-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для згинальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-338-200 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника добудовника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-339-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря монтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-340-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-судноремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-341-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розмітника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-342-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-343-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубозгинальника і трубопровідника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-344-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рубача суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-346-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для свердлувальника пневматика (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-347-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для перевіряльника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-348-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскострумника (дробеструмника). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-349-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-350-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тесляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-351-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для чистильника металу (працюючого на суднах з ручним пневматичним інструментом). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-352-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтажника систем вентиляції і кондиціонування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-353-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-332-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника корпусів металевих суден. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-333-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрозварника ручного зварювання, працюючого на суднах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-334-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для газозварника і газорізальника (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-335-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для суднокорпусника-ремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-336-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для спостерігача (під час виконання робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях на будуємих і ремонтуємих суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-337-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для згинальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-338-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника добудовника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-339-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря монтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-340-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-судноремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-341-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розмітника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-342-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-343-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубозгинальника і трубопровідника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-344-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рубача суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-345-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для столяра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-346-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для свердлувальника пневматика (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-347-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для перевіряльника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-348-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскострумника (дробеструмника). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-349-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-350-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тесляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-351-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для чистильника металу (працюючого на суднах з ручним пневматичним інструментом). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-352-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтажника систем вентиляції і кондиціонування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-353-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-365-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поперечного розкроювання пиломатеріалів та обрізування деталей за розмірами. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-366-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на столярних стрічкопиляльних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-367-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах та лініях для розкроювання листових і плитних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-368-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на фугувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-370-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на фрезерних та фрезерно-карусельних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-371-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на свердлильних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-372-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на шипорізальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-373-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-374-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на дискових і барабанних шліфувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-375-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях калібрування і шліфування деревних плитних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-376-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-377-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-378-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт по нанесенню лакофарбових матеріалів в камерах для пневматичного розпилювання. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-379-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лаконаливних машинах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-380-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях оздоблення. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-381-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на барабанних полірувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-382-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на кромкополірувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-383-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-432-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пропарювання-проварювання деревини у відкритих басейнах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-433-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пропарювання-проварювання деревини у закритих басейнах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-434-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час лущіння шпону. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-435-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час різання шпону та личкувальних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-436-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом топковими газами. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-437-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом парою. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-438-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час лагодження шпону й фанери. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-439-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час набирання пакетів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-440-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пресування фанери. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-472-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника водно-хімічного оброблення. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-473-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника дублення. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-474-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника зоління. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-475-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апретурника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-476-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вимірювача шкіряно-хутряної сировини та матеріалу. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-477-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зволожувальника шкіряних, хутряних деталей та виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-478-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комплектувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-479-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для контролера сировини та напівфабрикатів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-480-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маркувальника шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-481-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста двоїльної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-482-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для міздрильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-483-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обрізувача матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-484-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оброблювача шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-485-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підношувача сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-486-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальника шкір. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-487-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для приймальника-відправника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-488-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розвідника шкір. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-489-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розкрійника шкіряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-490-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розтягальника шкір та овчин на рами. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-491-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-492-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-493-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-494-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сушильника сировини, напівфабрикатів та виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-495-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-496-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для шліфувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-011-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-117-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дріжджовика, який обслуговує заварювальну машину. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-118-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-120-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для завантажувача-вивантажувача харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-122-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста мийних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-123-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кочегара виробничих печей. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-124-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-125-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-126-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для приймальника- здавальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-127-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника у виробництві харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-128-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-129-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для контролера харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-130-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для готувача сумішей. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-131-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кондитера. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-132-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обжарювальника харчових продуктів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-133-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для готувача харчової сировини та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-134-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для глазурувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-135-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дозувальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-136-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розфасувально-пакувальних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-137-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для транспортувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-138-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вибивальника м'якої тари. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-139-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зашивальника м'якої тари. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-140-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-141-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дріжджовика. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-142-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістомісильних машин періодичної дії. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-144-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора устави безтарного зберігання сировини (з механічною подачею сировини). [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-145-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тістороба по обслуговуванню агрегатів ХТР. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-146-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістомісильної машини "Стандарт". [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-148-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря комплексно-механізованої лінії по обслуговуванню розстійно-пічних агрегатів АЦХ. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-149-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ для транспортувальника хлібобулочних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-150-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вантажника готової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-151-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора поточної лінії формування хлібних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-160-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ оператора устави безтарного зберігання сировини (з пневматичною подачею борошна). [Нормативний документ]

ПІ1.8.11-161-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сушильника сухарних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-162-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника сухарних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-163-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для просівальника борошна, що обслуговує просіювач марки ПП ("Піонер"). [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-164-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дозувальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-165-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста збивальної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-166-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для продавця продовольчих товарів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-167-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі у силосах і бункерах. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-168-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при приготуванні миючих і дезинфікуючих розчинів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-170-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника хлібобулочних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-017-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при приготуванні дезінфікуючих розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при обробці виробничих приміщень і обладнання дезінфікуючими розчинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з кислотами та їдкими речовинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з метиловим спиртом. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-022-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на скляному обладнанні. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника приготування хімічних розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для центрифугувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-025-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника ампул і трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-027-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наповнювача ампул. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для запайника ампул. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-029-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для переглядача ампул з ін'єкційними розчинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-025-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника ампул і трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-027-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наповнювача ампул. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для запайника ампул. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-029-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для переглядача ампул з ін'єкційними розчинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розфасувально-пакувальних машин. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника продукції медичного призначення. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для друкаря флексографічного друку. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для штемпельника етикеток. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

ПИ 1.9.10-036-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для прибиральника виробничих приміщень. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підсобного робітника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комірника. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-040-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсарів з виготовлення вузлів і деталей санітарно-технічних систем. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-ремонтника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту і обслуговування систем вентиляції і кондиціювання. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-081-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання ручних робіт у рослинництві. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-082-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-083-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час післязбиральної доробки зерна. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-084-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час заготівлі кормів. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-085-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-086-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт в садах і на виноградниках. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у захищеному ґрунті. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении работ в защищенном грунте. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час приготування та роздачі кормів. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при приготовлении и раздаче кормов. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час догляду за тваринами. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА во время ухода за животными. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у птахівництві. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении работ в птицеводстве. [Нормативний документ]

Закон України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при ветеринарных, санитарно-профилактических работах и искусственном осеменении животных. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при механическом и ручном доении. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічного та ручного доїння. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при техническом обслуживании и ремонте оборудования животноводческих ферм. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении работ в колодцах, мочесборниках и других углублениях, где возможно накопление опасных газов. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-088-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час приготування та роздачі кормів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-089-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час догляду за тваринами. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-090-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у птахівництві. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-091-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та тучного осіменіння тварин. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-092-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічного та ручного доїння. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-093-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-094-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у колодязях,сечозбірниках, інших заглибленнях,де можливе накопичення небезпечних газів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-107-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт ручним електроінструментом. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-1-8-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на заточувальному верстаті. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-109-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-110-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бетоняра. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-111-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на розчиномішалках і бетономішалках. [Нормативний документ]

ПІ 2Л.00-112-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для муляра. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-113-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сторожа. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-60-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів, які обслуговують прохідницький комплекс відкритого способу робіт при спорудженні метрополітену. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-61-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на прокладці та монтажі кабельних ліній, установок постійного електричного освітлення при будівництві метрополітенів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-62-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-електромонтажника підземного гірничопрохідницького обладнання, зайнятого на монтажі ескалаторів при будівництві метрополітену. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-63-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрослюсаря - монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на монтажі постійних установок повітрозабезпечення, водовідливу, водопостачання, санітарно-технічних вузлів, опалення та металоконструкцій на станціях і в тунелях метрополітенів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 64-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-монтажника, зайнятого на монтажі конструкцій та обладнання на шахтних ділянках при спорудженні метрополітенів закритим способом. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 65-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маркшейдера на підземних роботах. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-66-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вагонетника. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 67-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів укладача збірної обробки тунелів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-68-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водіїв мототранспортних засобів, які працюють на машинах з двигунами внутрішнього згоряння у підземних гірничих виробках. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-69-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста електровоза при будівництві метрополітенів і підземних споруд. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-70-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрослюсаря на проходці при спорудженні метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 71-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рукоятчика-сигналіста та стволового. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-72-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника шпурів та свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-73-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста, який обслуговує бетоноукладальні машини та механізми. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 75-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для роздавальників вибухових матеріалів підземних складів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-76-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з ручними електричними машинами та переносними електричними світильниками. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-77-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для арматурника, зайнятого на виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-014-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-015-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду залізничного транспорту та вантажів, що ним перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-016-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду повітряних суден та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-095-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду морських, річкових транспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-69-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста електровоза при будівництві метрополітенів і підземних споруд. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 71-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рукоятчика-сигналіста та стволового. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-72-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника шпурів та свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-73-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста, який обслуговує бетоноукладальні машини та механізми. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 75-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для роздавальників вибухових матеріалів підземних складів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-76-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з ручними електричними машинами та переносними електричними світильниками. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-77-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для арматурника, зайнятого на виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-79-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для формувальника залізобетонних виробів та конструкцій при будівництві метрополітенів. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-196-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-196-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-221-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для муляра. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-222-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для арматурника. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-223-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бетоняра. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-224-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-225-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника на гідроізоляції. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-226-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бітумноплавильної установки. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-227-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для землекопа. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 231-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт в печерах. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 232-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт на скельному рельєфі. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 233-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60-301-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведеня аналізів складу повітря робочих зон, якості хімічного поглиначу вапняного, медичного кисню, які проводяться у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60 - 324 - 04 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення рятувальних робіт на водних об'єктах. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60-361-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт в умовах повені. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30- 234-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-325-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією "слюсар з ремонту автомобілів" для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-362-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією „електрогазозварник". [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-363-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-364-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздовжнього розкроювання пиломатеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-369-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на стругальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-014-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-015-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду залізничного транспорту та вантажів, що ним перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-016-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду повітряних суден та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-095-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду морських, річкових транспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-197-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації автотранспортних засобів у митних органах. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-198-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду небезпечних вантажів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах. [Нормативний документ]

Закон Российской Федерации О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. [Нормативний документ]

Закон КНР Про трудове право Китайської Народної Республіки. [Нормативний документ]

Закон Республики Казахстан О стандартизации. [Нормативний документ]

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. [Нормативний документ]

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. [Нормативний документ]

Закон Республики Беларусь О саниторно-эпидемиологическом благополучии населения. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы Для предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хазяйства, связи. [Нормативний документ]

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. [Нормативний документ]

Закон Российской Федерации Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. [Нормативний документ]

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. [Нормативний документ]

Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. [Нормативний документ]

Закон Республики Казахстан Об охране здоровья граждан. [Нормативний документ]

49. ПОСТАНОВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ПУТІВКАМИ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ. [Нормативний документ]

1/1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОТЕРПЕВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. [Нормативний документ]

233н. ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. [Нормативний документ]

18. ПОСТАНОВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЛІКУВАННЯ, МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.2.11-34-2002. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-28-2003. Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.4 -13-2-2006. Лазерное излучение и гигиенические требования при эксплуатации лазерных изделий. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-27- 2003. Гигиенические требования к предприятиям по производству стекловолокна и стеклопластиков. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11 - 23 - 2003. Санитарные правила по гигиене труда и промышленной экологии на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3. 11-12-2003. Для предприятий по производству асфальтобетонных смесей. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.13-58-2005. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-22-2003. Санитарные правила для деревообрабатывающих производств. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 9-88-98 . Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.13-27- 2006. Для комбикормовых и кормоприготовительных производств. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.13-57-2005. Гигиенические требования к организациям, использующим труд инвалидов. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 9-100 РБ 98. Санитарные правила при работе с метиловым спиртом. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 9-80 РБ 98. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. [Нормативний документ]

375. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ФОСФОРУ. [Нормативний документ]

Правила охорони праці у цементній промисловості. [Нормативний документ]

Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції. [Нормативний документ]

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01. [Нормативний документ]

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04. [Нормативний документ]

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04. [Нормативний документ]

0.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. [Нормативний документ]

01.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ I. [Нормативний документ]

02.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ II. [Нормативний документ]

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-154-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для формувальника тіста (по обслуговуванню тістозакатувальної машини Т1-ХТ2-3). [Нормативний документ]

Закон України Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку". [Нормативний документ]

НПБ 105-03 НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03). [Нормативний документ]

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88. [Нормативний документ]

ГОСТ 12.1.005-88 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. [Нормативний документ]

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.ГЛАВА 16 ОХРАНА ТРУДА. [Нормативний документ]

Конвенція 32. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА НАВАНТАЖЕННІ АБО РОЗВАНТАЖЕННІ СУДЕН (ПЕРЕГЛЯНУТА 1932 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 41. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ ЖІНОК У НІЧНИЙ ЧАС (ПЕРЕГЛЯНУТА 1934 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 42. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ПЕРЕГЛЯНУТА У 1934 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 90. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ ПІДЛІТКІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1948 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 89. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ ЖІНОК У ПРОМИСЛОВОСТІ (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1948 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 91. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ МОРЯКАМ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 92. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЕКІПАЖУ НА БОРТУ СУДЕН (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 96. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЛАТНІ БЮРО З НАЙМУ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 97. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Рекомендація 86. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1949 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 183. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД КОНВЕНЦІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТОЇ) 1952 РОКУ ПРО ОХОРОНУ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Конвенція 103. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ МАТЕРИНСТВА (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1952 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 185. КОНВЕНЦІЯ, ЩО ПЕРЕГЛЯДАЄ КОНВЕНЦІЮ 1958 РОКУ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 132. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1970 РОЦІ). [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-169-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря по обслуговуванню тупикових печей ФТЛ-2, ХПА-25. [Нормативний документ]

Державна программа перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року. [Нормативний документ]

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2006-2011 ГОДЫ. [Нормативний документ]

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року. [Нормативний документ]

Державна программа розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-152-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря по обслуговуванню тунельних печей БН-25, БН-50. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-354-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ для випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-294-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскоструминника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-384-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт по складанню автомобілей. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-200-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія автомобіля 3, 2, 1 класу (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі). [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99. [Нормативний документ]

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.11.1994 года N 51-ФЗ. [Нормативний документ]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33 ОТ 12.02.2008 "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 ЭМИ РЧ". [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-147-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістообробних машин, який обслуговує універсальні розподільно-закатувальні машини Б-4-58. [Нормативний документ]

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно. [Нормативний документ]

Конвенція 1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДО 8 ГОДИН НА ДЕНЬ ТА 48 ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ. [Нормативний документ]

04.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ IV. [Нормативний документ]

09.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ IX. [Нормативний документ]

Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. [Нормативний документ]

ДБН Зміна N 1 до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". [Нормативний документ]

Рекомендація 143. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПPАВ ПPЕДСТАВНИКІВ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПPИЄМСТВІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ, ЯКІ ЇМ НАДАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 170. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТАТИСТИКИ ПPАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 149. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОPГАНІЗАЦІЙ СІЛЬСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХНЬОЇ PОЛІ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ PОЗВИТКОВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 111. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДИСКPИМІНАЦІЇ В ГАЛУЗІ ПPАЦІ ТА ЗАНЯТЬ. [Нормативний документ]

Конвенція 136. КОНВЕНЦІЯ ПPО ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ОТPУЄННЯ БЕНЗОЛОМ. [Нормативний документ]

Конвенція 135. КОНВЕНЦІЯ ПPО ЗАХИСТ ПPАВ ПPЕДСТАВНИКІВ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПPИЄМСТВІ І МОЖЛИВОСТІ, ЩО ЇМ НАДАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 141. КОНВЕНЦІЯ ПPО ОPГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХНЮ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ PОЗВИТКОВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 142. КОНВЕНЦІЯ ПPО ПPОФЕСІЙНУ ОPІЄНТАЦІЮ ТА ПPОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ В ГАЛУЗІ PОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ PЕСУPСІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 160. КОНВЕНЦІЯ ПPО СТАТИСТИКУ ПPАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 144. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ОТPУЄННЯ БЕНЗОЛОМ. [Нормативний документ]

test Test_01. [Нормативний документ]

05.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ V. [Нормативний документ]

06.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ VI. [Нормативний документ]

07.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ VII. [Нормативний документ]

Красінський В.М., Кравченко А.М. Правила ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ. [Нормативний документ]

Стаття

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №1, 2011.- 1-90 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №2, 2011.- 91-188 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №3, 2011.- 189-311 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №4, 2011.- 313-452 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №1, 2012.- 1-142 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №2, 2012.- 143-278 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №3, 2012.- 279- 408с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №4, 2012.- 409-549 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 19, №1, 2013 .- 126 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 19, №2, 2013.- 127-260 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 19, №3, 2013.- 261-397 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 19, №4, 2013.- 398-532 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 20, №1, 2014.- 1-140 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 20, №2, 2014.- 141-266 с.

Lugоvskyi S.P., Shlopov V.G., Sudya D.A. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEPATOTOXIC EFFECTS OF STABLE STRONTIUM CHLORIDE IN CHRONIC EXPERIMENTS IN RATS. Український журнал з проблем медицини праці (2(43). с. 26-31. ISSN 2223-6757

Чудновець А.Я., Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Папач В.В. ВПЛИВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. Український журнал з проблем медицини праці (1(38)). с. 60-65. ISSN 2223-6757

Цей список був створений 01:00:45 13.04.2021.