Елементи, в которих рік: 2010

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Перейти до: Стаття | Книга
Число елементів: 114.

Стаття

(2010) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 70-72. ISSN 2223-6757

(2010) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 84-86. ISSN 2223-6757

(2010) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 69-72. ISSN 2223-6757

(2010) ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ШЕВЧЕНКА АНДРІЯ МУСІЙОВИЧА. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 73-75. ISSN 2223-6757

(2010) ПАМ'ЯТІ ФЕЛІКСИ МАКСИМІВНИ ШЛЕЙФМАН. У (3(23)). с. 76.

(2010) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 82-83. ISSN 2223-6757

(2010) ДО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО ПРОФЕСОРА М.А. КЛИСЕНКО. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 90-91. ISSN 2223-6757

(2010) ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ОЛЕНИ ПАВЛІВНИ КРАСНЮК. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 92. ISSN 2223-6757

(2010) Формування культури безпеки фахівця. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (9). с. 11-12.

(2010) «Три кити» промислової безпеки. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (9). с. 9-10.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 1, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 10, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 11, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 2, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 3, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 5, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 6, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) ГЛАДЧУК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (До 60-річчя від дня народження). Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 89. ISSN 2223-6757

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 7, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) АНТОНІНА МАКСИМІВНА НАГОРНА (до 70-річчя з дня народження). Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 91-92. ISSN 2223-6757

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 8, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2010) ДО 80-РІЧЧЯ ІЗ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА ШЕВЧЕНКА АНДРІЯ МУСІЙОВИЧА. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 89-90. ISSN 2223-6757

(2010) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 9, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Власик Л.І., Дейнека С.Є. , Тарасенко Г.П. (2010) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ. Проблеми харчування (4). с. 32-37.

Czapka Miroslaw, Kozik Violetta (2010) LEGAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF WORK ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES IN POLAND. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 15-20. ISSN 2223-6757

Miroslaw Czapka, Kontny Urszula , Kozik Violetta (2010) LEGAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 21-27. ISSN 2223-6757

Єна Т.А., Кальниш В.В. (2010) ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 11-20. ISSN 2223-6757

Єрмакова О.В. (2010) ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). ISSN 2223-6757

Єрмолова Л.В., Лепьошкін І.В., Сергєєв С.Г., Сластін В.В. (2010) ВИВЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕОНІКОТИНОЇДНИХ ПЕСТИЦИДІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 54-60. ISSN 2223-6757

Аипхтін К.О. (2010) ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ВІТАМ НА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ОСІБ НАПРУЖЕНОЇ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 55-59. ISSN 20777485

Аксьонов М.В., Фризюк М.А. (2010) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ ВІД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ЦЕГЛИ). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 42-44. ISSN 20777485

Акіменко В.Я., Семашко П.В. (2010) ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ ВІКОН ТА БАЛКОННИХ ДВЕРЕЙ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ, ЛІКУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 73-75. ISSN 20777485

Басанец А.В., Ермакова О.В., Макаренков А.П., Макаренкова А.А. (2010) АКУСТИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЗВУКОВ ДЫХАНИЯ БОЛЬНЫХ ХОБЛ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 47-55. ISSN 2223-6757

Басанець А.В., Остапенко Т.А. (2010) ПОКАЗНИКИ СТАТИЧНИХ ЛЕГЕНЕВИХ ОБ’ЄМІВ ТА ДИФУЗІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ АЛЬВЕОЛО-КАПІЛЯРНОЇ МЕМБРАНИ В ПРАЦІВНИКІВ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 58-62. ISSN 2223-6757

Басанець А.В., Андрущенко Т.А. (2010) ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ПРИ ДІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ФАКТОРІВ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 71-81. ISSN 2223-6757

Бобко Н.А. (2010) ДИНАМИКА РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДИСПЕТЧЕРОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 55-62. ISSN 2223-6757

Бузунов В.О., Пирогова О.Я., Домашевська Т.Є., Цуприков В.А. (2010) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ НЕПУХЛИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС, ЗА ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 33-37. ISSN 20777485

Варивончик Д.В., Нагорна А.М., Соколова М.П. (2010) СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КОНІОТУБЕРКУЛЬОЗ СЕРЕД РОБІТНИКІВ В УКРАЇНІ (1993–2008 рр.). Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 9-14. ISSN 2223-6757

Варивончик Д.В., Ременник О.І. (2010) ГІГІЄНІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ГЕНЕЗУ РАКУ БРОНХІВ ТА ЛЕГЕНЬ СЕРЕД ХВОРИХ, ЕКСПОНОВАНИХ КРИСТАЛІЧНИМ СИЛІЦІЄМ ДІОКСИДОМ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 3-11. ISSN 2223-6757

Варивончик Д.В., Ременник О.І., Ісипова В.М. (2010) РИЗИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ БРОНХІВ ТА ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ ТА ПНЕВМОКОНІОЗОМ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 16-20. ISSN 2223-6757

Вишневська Н., Кожушко А. (2010) Психофізіологічне обстеження – веління часу. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (11). с. 26-27.

Войтенко А.М., Голубятников Н.И. (2010) КРИТЕРИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. Український журнал з проблем медицини праці. с. 24-27. ISSN 2223-6757

Гвозденко Л.А., Тихонова Н.С., Чередниченко И.Н., Беседа А.Ю., Леоненко Н.С. (2010) ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ДЕЙСТВИИ СВЕТА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 44-50. ISSN 2223-67657

Глушков А.Н., Бондарь Г.В., Мун С.А., Ларин С.А., Браиловский В.В., Чухров Ю.С., Магарилл Ю.А., Грищенко С.В., Кузнецова Л.Н., Дмуховская Е.А., Нильсен Н.Т. (2010) ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО С ПРОМЫШЛЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ РОССИИ И УКРАИНЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 45-50. ISSN 20777485

Гринзовський А.М. (2010) АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ XVIII — ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 72-76. ISSN 20777485

Грищенко С.В., Ищейкина Ю.А (2010) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 43-47. ISSN 20777485

Гуліч М.П., Кобилянська А.В. (2010) СТРАТЕГІЯ ВООЗ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ СТРАТЕГІЯ ВООЗ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА БОРОТЬБИ З НИМИ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ CINDI В УКРАЇНІ. Журнал «Довкілля та здоров’я». с. 57-63. ISSN 20777485

Демецька О.В. (2010) ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 8-12. ISSN 20777485

Демчук В.В., Мартинюк О.В., Федоренко О.В., Троян Л.В. (2010) ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ, ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ ТА ЇХНІ БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 50-57. ISSN 20777485

Дзыгал Н.Д., Кондакова Л.Г., Асеева Е.В., Гуржий М.В., Догадаева И.И. (2010) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТНИКОВ ОАО «ДНЕПРОКОКС». Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 12-23. ISSN 2223-6757

Дмитруха Н.М. (2010) ДО ПИТАННЯ НЕФРОТОКСИЧНОЇ ДІЇ КАДМІЮ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 36-42. ISSN 2223-6757

Донець М.П., Валовенко А.Г., Петрусенко Л.М., Безродна О.Г., Мовчан Л.Г. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 63-66. ISSN 20777485

Зіміна Олена (2010) Умови праці держінспекторів на АЕС. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (11). с. 30-31.

КУЗЬМЕНКО Г.Є. , ХОМІНІЧ В.С. (2010) АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Математичні машини і системи (2). с. 76-85. ISSN 1028-9763

Кальниш В.В. (2010) СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ (УСПЕШНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ) В ГИГИЕНЕ ТРУДА. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 63-69. ISSN 2223-6757

Кальниш В.В., Компанієць О.А., Нагорна А.М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСІБ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОЛЬОТІВ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 33-40. ISSN 2223-6757

Каминский Р.Ф. (2010) ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ХЛОРИДА РТУТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИТИОЛА И КВЕРЦЕТИНА В КАЧЕСТВЕ КАРДИОПРОТЕКТОРОВ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 43-47. ISSN 2223-6757

Капустник В.А., Аладишева Л.В., Завгородній І.В., Зюбанова Л.Ф., Сіренко О.В., Перцева Ж.М. (2010) НАУКОВИЙ СПАДОК І РОЛЬ ПРОФЕСОРА НАВРОЦЬКОГО В.К. У СТАНОВЛЕННІ Й РОЗВИТКУ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 84-88. ISSN 2223-6757

Клюєв В. (2010) Навести порядок у розробці корисних копалин. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (11). с. 36-37.

Колесник Сергій (2010) Так будувати не можна! Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (9). с. 35-36.

Колинковський О.М., Білецька О.Б., Псарьова Т.С., Шапошникова Т.А. (2010) ФОСФОРНА АВАРІЯ: МОЖЛИВА ТОКСИКОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДОЙМ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 22-25. ISSN 20777485

Кононова І.Г. (2010) ПРОФЕСІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 9-15. ISSN 2223-6757

Кононова І.Г. (2010) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ФАХІВЦЯМИ З ГІГІЄНИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 21-28. ISSN 2223-6757

Коробчанский В.А. , Герасименко О.И. , Иваненко Т.А. (2010) ПРОБЛЕМА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГУЛЯРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГМО. Проблеми харчування (4). с. 38-43.

Коробчанський В.О., Резніченко О.Г. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 62-66. ISSN 2223-6757

Коршун M.Н. (2010) К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К НОРМИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 27-29. ISSN 20777485

Коршун М.Н. (2010) ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫХ И СРЕДНЕСМЕННЫХ ПДК ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 48-54. ISSN 2223-6757

Кравчук А. П., Витте П.Н. (2010) МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОД ЭГИДОЙ ФАО ПО ВНЕДРЕНИЮ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И/ИЛИ СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ РОТТЕРДАМСКОЙ КОНВЕНЦИИ. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 73. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І., Варивончик Д.В., Нагорна А.М., Соколова М.П. (2010) ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ПРОФЕСІЙНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ (1993–2008 рр.). Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 3-8. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І., Басанець А.В. (2010) ВОСЬМА ГЛОБАЛЬНА НАРАДА ПРЕДСТАВНИКІВ ЦЕНТРІВ, ЩО СПІВПРАЦЮЮТЬ З ВООЗ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (Женева, 18-23 жовтня 2009 р.). Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 80-83. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Добровольський Л.О. (2010) ПРОБЛЕМА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ТА СТАН В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 3-8. ISSN 2223-6757

Курінна Людмила (2010) Психологічний клімат у колективі. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (7). с. 46-48.

Кучерук Т.К., Демченко В.Ф., Андрусішина І.М., Демецька О.В., Сальнікова Н.А., Лампека О.Г., Голуб І.О., Мовчан В.О., Каплуненко В.Г., Косінов М.В. (2010) ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВМІСТУ ЧАСТИНОК НАНОДІАПАЗОНУ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 36-42. ISSN 2223-6757

Лапенко В. (2010) Розслідування нещасних випадків у внутрішніх військах МВС України. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (11). с. 28-29.

Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Клименко А.И., Щадько В.В., Манжула А.В., Саранов В.В. (2010) ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОЗДОРОВЛЕНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ОГНЕУПОРЫ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 28-32. ISSN 2223-6757

Лепьошкін І.В. , Багацька О.М. , Мудрий І.В. (2010) ТОКСИКОЛОГО!ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА СУЛЬФАТУ АМОНІЮ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Проблеми харчування (1). с. 48-55.

Максимей И.В., Сукач Е.И., Галушко В.Н., Гируц П.В (2010) ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ. Математичні машини і системи, (1). с. 185-192. ISSN 1028-9763

Мухин В.В., Путилина О.Н., Алтухова Н.Н. (2010) К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВОБОДНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 43-53. ISSN 2223-6757

Ніколенко В.Ю., Солоділов А.І., Ластков Д.О., Ніколенко О.Ю. (2010) СТАН ІМУНІТЕТУ Й АВТОІМУНІТЕТУ ПРИ ПНЕВМОКОНІОЗІ В ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 41-46. ISSN 2223-6757

Пельо І. М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М., Пельо В.В. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ТА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНСЕКТИЦИДУ ЛЯМБДА-ЦИГАЛОТРИНУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 35-43. ISSN 2223-6757

Посудін Ю.І. (2010) КУРІННЯ: ІСТОРИЧНІ, НАУКОВІ, МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 28-32. ISSN 20777485

Присуха Г. (2010) Потерпілого повинен захищати закон. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (10). с. 50-51.

Приходько А. М. (2010) НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ФЕОФІЛА ГАВРИЛОВИЧА ЯНОВСЬКОГО (до 150-річчя від дня народження). Інтернет ресурс.

Проданчук М.Г., Слободкін В.І. , Подрушняк А.Є. , Левицька В.М. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ І НАНОМАТЕРІАЛІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЇХ ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НАНОГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ. Проблеми харчування. с. 6-15.

Пыхтеева Е.Г., Басалаева Л.В. (2010) К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ВОДОЙ И ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 45-50. ISSN 20777485

Редколегія (2010) ВІДОМИЙ ПЕДАГОГ ТА ВЧЕНИЙ-ГІГІЄНІСТ (До 80-річчя від дня народження професора А.М. Шевченка). Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 30-31. ISSN 20777485

Редколегія (2010) ВАРТОВИЙ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ'Я (До ювілею професора Нагорної Антоніни Максимівни). Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 59-60. ISSN 20777485

Ременник О.І., Варивончик Д.В. (2010) МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ БРОНХІВ ТА ЛЕГЕНЬ СЕРЕД ПРОФПАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ, ЕКСПОНОВАНИХ ПИЛОМ, ЩО МІСТИТЬ КРИСТАЛІЧНИЙ СИЛІЦІЙ ДІОКСИД. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 51-57. ISSN 2223-6757

Родіонова В.В., Риженко С.А, Іванченко О.І. (2010) МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 28-34. ISSN 2223-6757

Росада М.О., Сурмашева О.В., Ніконова Н.О. (2010) ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТІЧНІХ ЗАКЛАДІВ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 66-69. ISSN 20777485

Рубан Е.В., Варивончик Д.В. (2010) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАНЦЕРОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОТНИХ МЕТАЛОВМІСНИХ АЗОБАРВНИКІВ (РІАЗОЛАНІВ). Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 22-29. ISSN 2223-6757

Севальнев А.И., Костенецький М.И. (2010) ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И РАДИАЦИОННО- ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 48-49. ISSN 20777485

Семашко П.В., Протас С.В. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 23-26. ISSN 20777485

Сердюк А.М., Корзун В.Н., Калинкин М.Н., Давыдов Б.Н., Кириленко Н.П., Жмакин І.А. (2010) УКРЕПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА — ОБЩЕЕ ДЕЛО УЧЕНЫХ РАЗНЫХ СТРАН. Журнал «Довкілля та здоров’я». с. 3-4. ISSN 20777485

Смоляр В.І. (2010) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ХАРЧОВОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ. Проблеми харчування. с. 5-18.

Соловйов О.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ІЗ РІЗНИМИ ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 3-10. ISSN 2223-6757

Талакин Ю.Н. (2010) ЛЕТОПИСЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКИХ ГИГИЕНИСТОВ (к 70-летию основания медикопрофилактического факультета Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького). Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 75-78. ISSN 20777485

Талакін Ю.М. (2010) РЕЦЕНЗІЯ на монографію Б. П. Кузьмінова «Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу». Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 67-68. ISSN 2223-6757

Трахтенберг И.М. (2010) СЛОВО О ТВОРЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕ И СВЕТЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ (К 80-ЛЕТИЮ ИСААКА ЕРЕМЕЕВИЧА ФАКТОРОВА). Український журнал з проблем медицини праці (4(24)). с. 74-76. ISSN 2223-6757

Фурсов І.В., Єрмаченко О.Б., Котов В.С. (2010) ВПЛИВ ВИКИДІВ ВИРОБНИЦТВА ВОГНЕТРИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 67-70. ISSN 20777485

Хо’пяк Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Матисік С.І., Зуб С.Т. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЗНЕШКОДЖЕННЯ РОЗЛИВІВ НАФТОПРОДУКТІВ ЕКОЛОГІЧНИМ СОРБЕНТОМ ГЛАУКОНІТОЛІТОМ, МОДИФІКОВАНИМ БІО ПАР. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 70-73. ISSN 20777485

Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Чудновець А.Я., Папач В.В. (2010) ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(23)). с. 56-61. ISSN 2223-6757

Чапка Мірослав, Міхалік Славомір, Козік Віолетта (2010) ПРОЦЕДУРА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ПРАЦІВНИКІВ – ПІДПРИЄМСТВО З ВЕЛИКИМ РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ СЕРЙОЗНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ АВАРІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 74-79. ISSN 2223-6757

Черниченко І.О., Першегуба Я.В., Литвинченко О.М. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ НАДХОДЖЕННІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ДО ОРГАНІЗМУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 70-74. ISSN 20777485

Чернышева О.Н., Ткач С.И., Мельник О.Г., Чернова С.Д., Брыкалин В.П. (2010) МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К МИКОБАКТЕРИЯМ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Український журнал з проблем медицини праці (1(21)). с. 30-35. ISSN 2223-6757

Швець А.В., Ігнатьева В.О. (2010) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 61-65. ISSN 20777485

Шкуро В.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ САНІТАРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 19-22. ISSN 20777485

Шулятьєва Ірина (2010) Головне – профілактика травматизму. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (7). с. 52-53.

Щвець А.В. (2010) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРЕНАЖУ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАТОРІВ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 63-70. ISSN 2223-6757

Щуров Г. (2010) Система комплексної безпеки для шахт. Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (6). с. 41-44.

Ященко А.Б. (2010) ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ПРОФЕСІЙНУ РАДИКУЛОПАТІЮ ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ ТА ОЦІНКА ЇЇ ДИНАМІКИ ЗА ДЕСЯТИРІЧНИЙ ПЕРІОД 1998–2007 рр. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 29-35. ISSN 2223-6757

Книга

Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Сабарно Р.В., Каштанов С.Ф., Мітюк Л.О., Третякова Л.Д., Ткачук К.К., Чадюк A.B. (2010) ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА. Видавництво «ЛІБРА», Київ. ISBN 978-966-7035-95-2

Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І., Ковтун Р.М. (2010) ОХОРОНА ПРАЦІ. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів.

Цей список був створений 01:00:31 13.04.2021.