Елементи, в которих рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Перейти до: Звіт | Стаття | Книга
Число елементів: 115.

Звіт

Кундієв Ю.І., Варивончик Д.В., Нагорна А.М., Соколова М.П. (2009) ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА КОНТРАКТОМ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ: «СИСТЕМНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ РИЗИКІВ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ». [Звіт]

Стаття

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 73-76. ISSN 2223-6757

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 80-82. ISSN 2223-6757

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (2). с. 86-89. ISSN 2223-6757

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ», №1, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №10, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №11, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №12, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ», №2, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №3, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №4, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №5, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №6, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №7, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА ГВОЗДЕНКО (К 70-летию со дня рождения). Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 77-78. ISSN 2223-6757

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №8, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2009) ЛЕОНАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ. (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ). Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 96. ISSN 2223-6757

(2009) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №9, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ IЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 92-95. ISSN 2223-6757

Євтушенко О.І., Карпенко Л.В. (2009) СУЧАСНИЙ СТАН ОЦІНКИ ІНСЕКТИЦИДНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 72-74. ISSN 20777485

Єна Т.А, Кальниш В.В., Кудієвський Я.В. (2009) ГІГІЄНІЧНА І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ ПРИ АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). ISSN 2223-6757

Єна Т.А., Кальниш В.В. (2009) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 41-45. ISSN 2223-6757

Акіменко В.Я. (2009) ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 15-18. ISSN 20777485

Баран Б.А., Бубенщикова Г.Т., Хрящевський В.М. (2009) БІОЛОГІЧНА ДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 43-46. ISSN 20777485

Басанець А.В., Варивончик Д.В., Єрмакова О.В. (2009) ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИГОМОТОКСИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО ГЕНЕЗУ (КОНТРОЛЬОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 59-72. ISSN 2223-6757

Басанець A.B., Лубянова І.П. (2009) ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 3-12. ISSN 2223-6757

Бердник O.В., Зайковская B.Ю. (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАТИВНОСТІ "ПРЯМИХ" ТА "НЕПРЯМИХ" ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ'Я ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ ДОВКІЛЛЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 15-18. ISSN 20777485

Бичков В.В. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 12-14. ISSN 20777485

Бойчак М.П., Лякина Р.Н. (2009) К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОДГАЕЦКИХ, СЛУЖИВШИХ УКРАИНЕ С XVII ПО XX СТОЛЕТИЕ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 87-89. ISSN 2223-6757

Боровський В.Р., Бурушкіна Т.М., Ратушняк В.В., Алєйніков В.Г. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ СОЄВИХ ПРОДУКТІВ — ЕФЕКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ДІЄТ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ РЯДУ ЗАХВОРЮВАНЬ. Проблеми харчування (2). с. 26-34.

Будилов М. (2009) НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ - КАК НА ВОЙНЕ. Научно-производственный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 27.

Будянська Е., Галанський В., Прокоф’єв М. (2009) ПРОБЛЕМА, ЯКУ НЕ ВАРТО НЕДООЦІНЮВАТИ. Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (8(182)). с. 41-43.

Варивончик Д.В. (2009) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА КОНЦЕРОГЄННИМИ АГЕНТАМИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 12-20. ISSN 2223-6757

Варивончик Д.В. (2009) РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧО-ОБУМОВЛЕНИХ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ СЕРЕД ПРАЦЮЮЧИХ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 26-31. ISSN 2223-6757

Варус В.І., Швець А.В., Ігнатьєва В.О. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 71-75. ISSN 20777485

Витте П.Н. (2009) 29 КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ В ЮАР 22-27 МАРТА 2009 ГОДА. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 83-86. ISSN 2223-6757

Волянський О.М. (2009) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ ОПЕРАТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 43-50. ISSN 2223-6757

ГОНЧАРОВ А.Н. (2009) АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО. МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ (1). с. 110-116. ISSN 1028-9763

Гавриленко М. (2009) ОБЕРЕЖНО: ПЕСТИЦИДИ! Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (8(182)). с. 41-42.

Гаврилюк В. (2009) ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ. Научно-производственный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 15-16.

Гребеняк М.П. М.П., Ластков Д.О., Єрмаченко О.Б., Агарков В.І., Грищенко С.В. (2009) ПРОБЛЕМАТИЧНІСТЬ ДОДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ГІГІЄНІСТІВ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 74-77. ISSN 20777485

Григоренко Л.В., Штепа О.П., Карасьов Ю.Ф., Сотников В.В., Акулова О.В., Шокол І.Д. (2009) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КАДМІЄМ І СВИНЦЕМ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 34-37. ISSN 20777485

Гуньков С.В. , Моисеенко Р.А. , Проданчук Н.Г. (2009) ВЛИЯНИЕ ОРГАНОХЛОРИНОВ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИН. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОКСИКОЛОГИИ (2). с. 12-28.

Диордичук Т.И. (2009) АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СЕРИИ OHSAS 18000 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕММЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 38-43.

Дмитруха Н.М. (2009) ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ ТА ГЛУТАРГІНУ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ І НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ЗА УМОВИ КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 52-57.

Жарліков В.М., Варивончик Д.В. (2009) УМОВИ ПРАЦІ ТА СТАН ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 49-55. ISSN 2223-6757

Журахівська Н.В. (2009) АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ -308 G/А ГЕНА ТNF-альфа З РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ФІБРОЗУ ТА ХНЗЛ У ПРАЦІВНИКІВ АЗБОЦЕМЕНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 59-64. ISSN 2223-6757

КОНДРАТЮК В.А. (2009) КНИГА ДЛЯ ВСІХ Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін. — К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2006-2008. Журнал «Довкілля та здоров’я». с. 8. ISSN 20777485

КОРОБЧАНСКИЙ В.А. (2009) МЕТОДОЛОГИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ (Размышления над книгой И.М. Трахтенберга и А.А. Полякова "Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека". — К.: Авиценна, 2007. — 272 с.). Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 78-79. ISSN 20777485

КУЗЬМЕНКО Г.Є. , ХОМІНІЧ В.С. (2009) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. Математичні машини і системи (3). с. 105-112. ISSN 1028-9763

Калабуха І.А. , Радіонов Б.В., Хмель О.В. , Волошин Я.М., Маєтний Є.М., Іващенко В.Є. , Клименко В.І. , Порк, Є.М. , Гайдар О.А. (2009) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ. Інтернет ресурс www.ifp.kiev.ua.

Калиниченко І.О., Полька Н.С. (2009) ДО ПИТАННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРАЦІ СЄРЄДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 72-77. ISSN 2223-6757

Кальниш В.В. (2009) РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Л.М.ШАФРАНА И Э.М. ПСЯДЛО «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА МОРЯКОВ». Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 90-92. ISSN 2223-6757

Кальниш В.В. (2009) СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ НАДЕЖНОСТИ ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 75-85.

Кальниш В.В. (2009) К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ТРУДОСПОСОБНОСТЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 13-22. ISSN 2223-6757

Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю., Дорошенко М.М., Швець A.B., Апихтін К.О., Кудієвський Я.В. (2009) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДІЙНОСТІ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ В РІВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНАХ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 51-58. ISSN 2223-6757

Карнаух Н.Г., Крушевский В., Базовкин П., Шевцова В. (2009) ПРОДУКЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА — ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ. Научно-производственный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 44-46.

Картавцев О.М., Турос О.І., Вознюк О.В. (2009) ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ПРИЙНЯТНИЙ РИЗИК. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 33-36. ISSN 20777485

Колектив Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ Укра , співробітники Інституту медицини праці АМНУ , редколегія журналу "Довкілля та здоров'я" (2009) НА СТОРОЖІ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ (до 70-річчя з дня народження М.М. Коршуна). Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 60-61. ISSN 20777485

Кононова І.Г. (2009) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 32-37.

Коршун М.М., Карпенко В.В. (2009) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ТА ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИННИХ ГЕРБІЦИДІВ НА ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 56-63. ISSN 20777485

Кратенко І.С., Коробчанський В.О., Ніязова Г.А., Звєрєва Л.В., Сотникова Т.Ф., Шелехова Л.В. (2009) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ПІД ВПЛИВОМ ТЕЦ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 37-41. ISSN 20777485

Крушевський В.Д., Стежка В.А. (2009) СПІВВІДНОШЕННЯ ВМІСТУ ТА РОЗМІРУ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ТОКСИЧНОМУ, ПИЛОВОМУ ТА ТОКСИКО-ПИЛОВОМУ БРОНХІТІ У ЩУРІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 65-71. ISSN 2223-6757

Кузьмінська О.В., Фенін В.П. (2009) СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ ПРЕПАРАТУ "ДЕЗОЛОН". Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 56-59. ISSN 20777485

Кундієв Ю.І., Варивончик Д.В., Нагорна А.М., Риков С.О., Обухова Н.А., Басанець А.В., Харченко Т.Д. (2009) СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ СЕРЕД ПРАЦЮЮЧИХ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 3-15.

Кундієв Ю.І. (2009) ГІГІЄНА ПРАЦІ - ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 3-4. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І., Нагoрна А.М., Добровольський Л.О. (2009) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ І СВІТІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 3-11. ISSN 2223-6757

Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Николаенко В.Ю., Щадько В.В., Челах Л.А. (2009) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА НА "ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ" В УКРАИНЕ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 34-36. ISSN 20777485

Ластовченко В.Б., Ткаченко О.М . (2009) НАРУШЕНИЯ ФАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ У ОПЕРАТОРОВ ПРИ СМЕННОМ ТРУДЕ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 46-51. ISSN 2223-6757

Малоног К.П., Зогородній В.В. (2009) ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЙОГО МЕШКАНЦІВ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 33-34. ISSN 20777485

Мартиросова В.Г., Назаренко В.И., Сорокин В.М., Галинский А.Д. (2009) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В СИСТЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 65-72. ISSN 2223-6757

Нагорна А.М. , Вітте П.М., Добровольський Л.О (2009) КОНВЕНЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ МОП З ГІГІЄНИ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 5-11. ISSN 2223-6757

Назаренко В.І. (2009) БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 12-17. ISSN 2223-6757

Назаренко В.І. (2009) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТІВ БІОЛОГІЧНОЇ ВЗАЕМОДІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 50 ГЦ , ШУМУ І ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 36-42. ISSN 2223-6757

Назаренко В.І. (2009) ДО ПИТАННЯ МЕХАНІЗМІВ БІОЛОГІЧНОЇ РЕЦЕПЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 50 Гц. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 66-69.

Назаренко В.І., Чебанова О.В., Гвозденко Л .А., Мартіросова В.Г. (2009) ЕКСПОЗИЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ І СТАН ЗДОРОВ'Я ПРАЦЮЮЧИХ В ШВЕЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 56-64. ISSN 2223-6757

Ніколенко В.Ю., Жданова Г.В. (2009) ПРО СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАДИКУЛОПАТІЇ У ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 34-41. ISSN 2223-6757

Орехова О.В. (2009) OЦIHKA РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УМОВАХ ГАРЯЧИХ ЦЕХІВ СУЧАСНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). ISSN 2223-6757

Орєхова О.В. (2009) БІОЛОГІЧНИЙ ВІК РОБІТНИКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ СУЧАСНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 31-35. ISSN 2223-6757

Охріменко П.В. (2009) ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ШВЕЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). ISSN 20777485

Пельо І.М., Омельчук С.Т., Шуляк В.Г. (2009) СТАН ПОКАЗНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЩУРІВ ЗА СУБХРОНІЧНОЇ ДІЇ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОВОЧІВНИЦТВІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 58-61. ISSN 20777485

Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Харковенко Н.М., Шемякін Г.М., Денисенко О.П. (2009) АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОФЕСІЙНУ ПИЛОВУ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ШАХТАРІВ УКРАЇНИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 23-33. ISSN 2223-6757

Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Шемякін Г.М., Вєтров С.Ф. (2009) ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОГО ПИЛУ НА ГІРНИКІВ ОЧИСНИХ ВИБОЇВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 21-30. ISSN 2223-6757

Петросян А.А., Турос О.І., Картавцев О.М. (2009) АНАЛІЗ ДОЗОВОГО ІНГАЛЯЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ. Журнал «Довкілля та здоров’я». с. 25-28. ISSN 20777485

Петрук С.О. (2009) ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ГОСТРОГО ІНГАЛЯЦІЙНОГО ОТРУЄННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРОДУКТАМИ ГОРІННЯ ЖОВТОГО ФОСФОРУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 53-56. ISSN 20777485

Пишов Г.Ю. (2009) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ І ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 48-52. ISSN 20777485

Полька Н.С., Махнюк В.М., Соколовский М.В. (2009) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У ГІГІЄНІ ПЛАНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗАПОБІЖНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 50-53. ISSN 20777485

Пономаренко А.М., Передерій Г.С, Мухін В.В. (2009) ВДОСКОНАЛЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ ВПЛИВУ УМОВ ПРАЦІ НА ЗДОРОВ’Я ГІРНИКІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «ПРИЙНЯТНОГО РИЗИКУ». УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 23-31.

Приходько А.Б., , Ємець Т.И., Кузнецова Е.Д. (2009) АЭРОАЛЛЕРГЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОДУЦЕНТЫ ПЫЛЬЦЫ ЗАПОРОЖЬЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 29-33. ISSN 20777485

Проданчук Г.М. , Мистецький Є.Г. , Фоміна Є.О., Носенко А.Л. (2009) СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ: ЗАБРУДНЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЮ ОЛІЄЮ, НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ. Проблеми харчування (1). с. 60-63.

Пугін С. (2009) ЗІЗ ЗВАРНИКА: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (8(182)). с. 40.

Півняк Г., Голінько В. (2009) ЯК АДАПТУВАТИ ВИПУСКНИКА ДО НЕБЕЗПЕК ВИРОБНИЦТВА. Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (7(181)). с. 17-19.

Рубан Э.В. (2009) ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОТНЫХ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ КРАСИТЕЛЕЙ КАК ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 32-37. ISSN 2223-6757

Рудая Л.А. (2009) БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕРБИЦИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ. Проблеми харчування (2). с. 53-59.

СЕРЕБРОВСКИЙ А.Н. (2009) ПОДХОД К СОЗДАНИЮ БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗА И АНАЛИЗА СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. Математичні машини і системи (4). с. 58-66. ISSN 1028-9763

Седак В., Супонев В. (2009) К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ. Научно-производствнный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 37-39.

Смоляр В.І. (2009) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК. Проблеми харчування. с. 5-13.

Смоляр В.І. , Петрашенко Г.І. (2009) ГЕНЕТИЧНО"МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ І ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Проблеми харчування (2). с. 35-40.

Сокуренко Л .М . (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ХЛОРИДУ РТУТІ НА НЕЙРОНИ IN VITRO. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 38-40. ISSN 2223-6757

Соловйов О.І. (2009) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМОВ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 73-79. ISSN 2223-6757

Трахтенберг И.М., Коршун М.Н. (2009) ОТ ПРОМЫШЛЕННО-САНИТАРНОГО ВРАЧА ДО ЧЛЕНА АКАДЕМИИ (К 80-ЛЕТИЮ Б.А. КУРЛЯНДСКОГО). Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 79-80. ISSN 2223-6757

Тімошина Д.П. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ З ГІГІЄНИ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 78-87. ISSN 2223-6757

Федоренко М. (2009) БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА. Научно-производственный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 40-42.

Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю. (2009) К ВОПРОСУ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 41-46. ISSN 20777485

Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Папач В.В., Чудновець А.Я. (2009) ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА ІЗ РОСЛИННОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ (ОГЛЯД). Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 88-91. ISSN 2223-6757

Чайковская Н. (2009) ОТРАВИЛСЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ. Научно-производственный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 28.

Черненко Л.М. (2009) ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДП "ЦЕНТР РЕЄСТРІВ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" МОЗ УКРАЇНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 54-56. ISSN 20777485

Черниченко І.О., Литвинченко О.М. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВПЛИВУ БЕНЗ/а/ПІРЕНУ НА ОНКОЗАХВОРЮВАНІСТЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 22-25. ISSN 20777485

Черниченко І.О., Першегуба Я.В., Литвиченко О.М (2009) ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ І ЙОГО БЕЗПЕКИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 20-22. ISSN 20777485

Чудновец А.Я. (2009) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 58-65.

Швидкий М., Куроченко В., Рясний В., Євстратенко І. (2009) ПОКРАЩАННЯ ПРОВІТРЮВАННЯ ТА УМОВ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК. Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (7(181)). с. 39-40.

Шевченко О.А., Огір К.Ю., Огір Л.Б. (2009) ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 25-29. ISSN 20777485

Яремко З. (2009) МОТИВАЦІЯ – УСЬОМУ ГОЛОВА. Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (8(182)). с. 20-22.

Книга

BERNARDINO RAMAZZINI (2009) WORKS.(vol.2). Cierre edizioni, Verona.

BERNARDINO RAMAZZINI (2009) WORKS.(vol.1). Cierre edizioni, Verona.

Цей список був створений 01:01:13 13.04.2021.