Елементи, в которих рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Перейти до: Стаття | Книга | Інший
Число елементів: 177.

Стаття

(2008) ШІСТЬ ДЕСЯТИРІЧ НА ТЕРЕНІ НАУКИ, ВИКЛАДАННЯ ТА СЛУЖІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ІНТЕРЕСАМ До ювілею академіка АМН України,члена'кореспондента НАН України Ісаака Михайловича Трахтенберга. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 92-93.

(2008) ВИНЕН? ВІДПОВІДАЙ! Охорона праці (1).

(2008) ЦЬОГО МОГЛО НЕ СТАТИСЯ. Охорона праці (1).

(2008) У ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДІ. Охорона праці (1).

(2008) ЗА ЛИСТАМИ ЧИТАЧІВ. Охорона праці (1).

(2008) СТВОРЕНО НОВУ ІНСПЕКЦІЮ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 21.

(2008) ВИНЕН? ВІДПОВІДАЙ! Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 23.

(2008) РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ПРОФІЛАКТИКИ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 41-42.

(2008) РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 45-47.

(2008) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 92-94. ISSN 2223-6757

(2008) ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕНЬШОВА. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 96. ISSN 2223-6757

(2008) СЕУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 3-4. ISSN 2223-6757

(2008) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 89-91. ISSN 2223-6757

(2008) ЦЬОГО МОГЛО НЕ СТАТИСЯ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 25.

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №1, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №1, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №10, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №11, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №11, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №12, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №12, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №2, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №3, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №3, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №4, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №5, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №6, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №6, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) ГОЖЕНКУ АНАТОЛІЮ ІВАНОВИЧУ - 60 РОКІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 95. ISSN 2223-6757

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №7, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №7, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №8, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) До 80-річчя з дня народження професора А.А.Шаптали. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 95.

(2008) Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» №9, К.: ГП «Редакция журнала «Охорона труда»,- 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №9, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2008) ЧЕБАНОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (до 90'річчя з дня народження). УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 96.

Reese Terry , Banerjee Kyle (2008) BUILDING DIGITAL LIBRARIES: A HOW-TO-DO-IT MANUAL. Neal-Schuman Publishers.

Єна Т.А. (2008) ГІГІЄНІЧНА І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 13-19. ISSN 2223-6757

Іванченко О. (2008) ПРОГРЕС, ЯКИЙ НІКОГО НЕ РАДУЄ. Охорона праці (1).

Антонюк М.В. (2008) МОНІТОРУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА РАЙОННОМУ РІВНІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 38-40. ISSN 20777485

Батікова Л. (2008) НАЙБІЛЬШИЙ РИЗИК ЗАХВОРІТИ... Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 39.

Безугла Н. (2008) ПРОБКА НЕ ВИННА. А ХТО? Охорона праці (1).

Безугла Надія (2008) ТРИПТИХ ПРО НЕВДЯЧНОГО БИЧКА. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 27-28.

Бобко Н.А., Бобко Н.А. (2008) ВОЗРАСТНО-СТАЖЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДИСПЕТЧЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В ДИНАМИКЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ СМЕН РАЗНОЙ УТОМИТЕЛЬНОСТИ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 42-48.

Буря Л.В. (2008) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФОТОПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У СТОМАТОЛОГІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 54-59. ISSN 2223-6757

Бєлобров Є. (2008) РІВЕНЬ ТРАВМАТИЗМУ ЗНИЖУЄТЬСЯ, ПРОБЛЕМИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ.

Бібік Т.А . (2008) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАШ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 28-34. ISSN 2223-6757

Білецька Е.М., Онул Н.М., Остропольська Г.М. (2008) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СЕЛЕНОМ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 60-62. ISSN 20777485

ВОЛКОВА С.О. , ТРУНОВ О.М. (2008) АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ. Математичні машини і системи (2). с. 158-164. ISSN 1028-9763

Васильева В.Л., Рибалко С.Л. (2008) РОЗДУМИ З ПРИВОДУ ЮВІЛЕЮ Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 29-34. ISSN 20777485

Вертеленко М.В., Запаринюк О.О., Пономаренко Н.П. (2008) ДО ПИТАННЯ ПРО ГІГІЄНІЧНУ ОЦІНКУ УМОВ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 64-66. ISSN 20777485

Волинець О. (2008) ЯК ЗМУСИТИ РОБОТОДАВЦЯ ПОВАЖАТИ ЗАКОН. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 22-23.

Волощенко О.І., Раєцька О.В., Яловенко О.І. (2008) СУЧАСНИЙ СТАН АЛЬТЕРНАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКА ШКІРНО-ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ДІЇ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 67-71. ISSN 20777485

Волощенко О.І., Раєцкая О.В., Яловенко О.І. (2008) ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ПАРАМЕТРУ ПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ КСЕНОБІОТИКІВ НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 71-76. ISSN 20777485

Вітте П.М. (2008) КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНО-ЗУМОВЛЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВІКУ НА РОЗВИТОК КАТАРАКТИ У КОГОРТИ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 10-19. ISSN 2223-6757

Гвозденко Л.А., Чередніченко І.М ., Назаренко В.І., Посільський О.О. (2008) ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА ДІЮ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 3-7. ISSN 2223-6757

Гончаров М. (2008) УСУНУТИ ПОРУШЕННЯ НА БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТАХ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 10-11.

Григоров Ю.Г., Семесько Т.М. , Синєок Л.Л. , Жеваго Л.М. (2008) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ І ПОСТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ. Проблеми харчування (2). с. 14-19.

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМНУ , редакція журналу «Довкілля та здоров' (2008) ДО 70-РІІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОРЗУНА ВІТАЛІЯ НАУМОВИЧА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 45-46. ISSN 20777485

Давиденко Н.В. (2008) ДИНАМІКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРЧУВАННЯ ТА АЛІМЕНТАРНОЗАЛЕЖНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ЧОЛОВІЧІЙ ПОПУЛЯЦІЇ ЗА ДАНИМИ 25-РІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. Проблеми харчування (2). с. 20-27.

Департамент Державного санітарно*епідеміологічного нагляду МОЗУ , Президія АМН України, , Правління Наукового товариства гігієністів України , колектив ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. ОМ. Марзє , редколегія журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) ЛІКАР, ВЧЕНИЙ, ПОЛІТИК (До 70-річчя від дня народження академіка Андрія Михайловича Сердюка). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 46-48. ISSN 20777485

Джапаридзе Дж.И., Шавгулидзе Н.В., Хавтаси Н.С., Енукилзе Л.Г, Харисчаришвили И.З., Кириленко Е.К., Гальченко С.Н. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОЛОСАХ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДАМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ПОЛЯРОГРАФИИ И РЕНТГЕНОВСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 58-63. ISSN 2223-6757

Добровольский Л.А., Белашова И.Г., Радванская Е.С. (2008) ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАК ЛЕГКИХ (ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ). Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 77-84. ISSN 2223-6757

Добровольский Л.А. , Витте П.Н. (2008) ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ В ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНЫ ТРУДА АМН УКРАИНЫ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 28-34.

КОЖУШКО А. (2008) ПОСИЛИТИ НАГЛЯД ЗА ОБ’ЄКТАМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Охорона праці (1).

КУЗЬМЕНКО Г.Є. , ХОМІНІЧ В.С. (2008) ДО ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. Математичні машини і системи (3). с. 131-140. ISSN 1028-9763

Кальниш В.В. (2008) ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 81-88. ISSN 2223-6757

Кальниш В.В. , Пишнов Г.Ю. (2008) КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛАБОРАТОРІЇ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ В ІНСТИТУТІ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 20-27.

Кальниш В.В. , Швець А.В. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТОРІВ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 49-54.

Карнаух М.Г., Орєхова О.В., Ткач Л.А. (2008) ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ І ПРОФЕСІЙНО ЗУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 46-49. ISSN 20777485

Клименко В. (2008) НАСТУПИЛИ НА ТІ САМІ ГРАБЛІ. Охорона праці (1).

Клименко В. (2008) СТАН БЕЗПЕКИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ. Охорона праці (1).

Кобець В. (2008) САМИХ ЛИШЕ УМОВЛЯНЬ НЕДОСТАТНЬО. Охорона праці (1).

Кобець В. (2008) ПОЛІПШИТИ УМОВИ ПРАЦІ ІНВАЛІДІВ. Охорона праці (1).

Кобець В. (2008) НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТРИВАЛІСТЮ 15 РОКІВ. Охорона праці (1).

Кобець Вадим (2008) ЗНАЙТИ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ «БОЛЮЧОГО ПИТАННЯ». Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 40.

Кобець Вадим (2008) ЛАНКИ ОДНОГО ЛАНЦЮГА. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 24-25.

Ковалевский Л.И., Оперчук А.П.,, Лось И.П. (2008) СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРАНОВЫХ ШАХТАХ УКРАИНЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 4-9. ISSN 20777485

Колганова І.А. (2008) СПЕЦИФІЧНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА ДІЮ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 36-40. ISSN 2223-6757

Колендовський О. (2008) ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ В ЗОНАХ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ВИБУХАМИ ГОРЮЧОГО ПИЛУ ТА ВОЛОКОН. Охорона праці (1).

Колесник С. (2008) ПРОБЛЕМИ МИКОЛАЇВСЬКИХ АВТОДОРОЖНИКІВ. Охорона праці (1).

Колесник С. (2008) ГРАНІТ — ПОРОДА ТВЕРДА. Охорона праці (1).

Колесник С. (2008) НАПРУЖЕНА РОБОТА КАБЕЛЬНОЇ СЛУЖБИ. Охорона праці (1).

Колесник Сергій (2008) НАВЧАННЯ З УСІМА ЗРУЧНОСТЯМИ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2).

Комащенко П.Г., Комащенко П.П., Рясной В.М., Рясной Д.В. (2008) ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАЩИТНОГО ЗОНТА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА. Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (Вип.10). с. 3-9.

Компанієць О.А. (2008) ПРОФЕСІЙНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПОСТУРОГРАФІЇ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 55-59.

Коновалов О. (2008) ХТО ПРОСВІТИТЬ РОБОТОДАВЦЯ? Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 37-38.

Коршун М.Н. (2008) СИСТЕМНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 3-7. ISSN 20777485

Кудря М.Я., Палагина И.A., Устенко Н.В., Мельниковская Н.В. (2008) ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ - ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ КАК ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 41-48. ISSN 2223-6757

Кузнєцов О.В.,, Понамаренко А.М. (2008) ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 72-76. ISSN 20777485

Кузьмінов Б.П., Зазуляк Т.С., Грушка О.І. (2008) ФОТОМЕТРИЧНА МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТУ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 50-52. ISSN 20777485

Кундієв Ю.І., Чернюк В.І., Кучерук Т.К., Каракашян А.Н., Мартиновська Т.Ю., Чуй Т.С., Сальнікова Н.А., П’ятниця-Горпинченко Н.К. (2008) ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (4(16)). с. 35-41. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І. (2008) ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ В 1998-2008 р.р. - ВИКЛИКИ ЧАСУ НОВОЇ ДОБИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 5-9. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Романенко Н.В. (2008) СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 3-14. ISSN 2223-6757

Ластовченко В.Б. (2008) НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ СУТОЧНЫХ РИТМОВ У ДИСПЕТЧЕРОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРИ СМЕННОМ ТРУДЕ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 42-57. ISSN 2223-6757

Ложников О. , Цвігун К. (2008) УКРІПЛЮЮТЬСЯ МОРСЬКІ ВОРОТА УКРАЇНИ. Охорона праці (1).

Лось І.П, Шабуніна Н.Д., Орлов О.О., Краснов В.П., Ландін В.П. (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВУ НА ВМІСТ РАДІОНУКЛІДІВ У ПАЛИВНІЙ ДЕРЕВИНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВИПРАВДАНОСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 19-22. ISSN 20777485

Лось І.П., Тарасюк О.Є. (2008) ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 40-41. ISSN 20777485

Луговський С.П., Послєдніченко І.П. (2008) УМОВИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РИЗИК РОБІТНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ АКУМУЛЯТОРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 71-80. ISSN 2223-6757

Марфин Н. (2008) ВЫСОТА. Факторы, влияющие на работоспособность, безопасность рабочих при работе на высоте. Научно-производственный журнал «ОХОРОНА ТРУДА» (2). с. 34-35.

Марфін М. (2008) ВИСОТА. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 34-35.

Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Кудрявець Ю.Й. (2008) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА КЛІТИНИ ЛЮДИНИ, КУЛЬТИВОВАНІ IN VITRO. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 27-34. ISSN 2223-6757

Мельниківська Н.В., Кудря М.Я., Устенко Н.В. (2008) СТАН ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЩУРІВ ПРИ ЕПІКУТАННОМУ НАДХОДЖЕННІ ДЕЯКИХ ПРОТИПУХЛИННИХ ЗАСОБІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 64-69. ISSN 2223-6757

Монастирський Ю.А. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІЖКАМЕРНИХ ЦІЛИКІВ. Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (Вип.10). с. 10-16.

Мухин В.В., Путилина О.Н., Теплова Т.Е., Бакун Г.В. (2008) ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫБРОСАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 80-89.

Мінченко Д.О., Яворовський О.П., Завгородній І.В., Паустовський Ю.О., Тсучігара К., Есумі Г., Мінченко О.Г. (2008) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ У ПЕЧІНЦІ ТА ЛЕГЕНЯХ ЯК ПОКАЗНИК ТОКСИЧНОЇ ДІЇ МЕТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ НА ОРГАНІЗМ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 20-26. ISSN 2223-6757

Назаренко В.І., Моисеєнко Є.В. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА АНТАРКТИЧНІЙ СТАНЦІЇ АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 49-56. ISSN 2223-6757

Назаренко В.І. (2008) БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 50 Гц, ШУМУ ТА ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ). УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 70-79.

Назаренко Л.А ., Іоффе К.И., Тимофеев Е.П. (2008) ИЗМЕРЕНИЕ ЦИРКАДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СВЕТА. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 8-12. ISSN 2223-6757

Онишко В. (2008) РУШІЙНА СИЛА ПРАГМАТИЗМУ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 17-19.

Опанасенко В.В. (2008) ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ И УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИГРАФА. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 54-57. ISSN 2223-6757

Осадча Б. (2008) ДОПОМОГТИ І ЗМУСИТИ ПРАЦЮВАТИ БЕЗПЕЧНО.

Остапенко Т.А. (2008) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВПЛИВУ ПИЛУ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ. Український журнал з проблем медицини праці (2). с. 54-57. ISSN 2223-6757

П'ятниця-Горпинченко Н.К. (2008) РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙНИХ ДОЗ ПИЛУ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЬОВАНОГО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 48-53. ISSN 2223-6757

ПРИГОДА, Ю.Г., ОБУХАН Е.И. (2008) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯДОРОЖНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 20-23. ISSN 20777485

Павленко Т.О. (2008) ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЗУМОВЛЕНІ ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Довкілля та здоров’я (2). с. 36-38.

Парфенюк І., Омельченко О. , Погорєльський А. (2008) ЛЬВІВСЬКІ ЛІФТИ: ПРОБЛЕМИ «ПОХИЛОГО ВІКУ». Охорона праці (1).

Парфенюк Ігор (2008) МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 5.

Пашинський В. (2008) ОБІЙШЛОСЯ БЕЗ ЛЮДСЬКИХ ЖЕРТВ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 33.

Пельо И.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Омельчук С.А., Седокур Л.К. (2008) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ АКТАРА 240 SС, К.С. И АКТАРА 25 WG, В.Г. В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 35-47. ISSN 2223-6757

Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Шемякин Г.М., Меняйло М.І., Вержаковський І.І., Осенкова Г.А., Смірнова Н.Є., Ветров С.Ф. (2008) ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УМОВ ПРАЦІ ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 15-25. ISSN 2223-6757

Плєшков В. (2008) ВІД АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ. Охорона праці (1).

Правління Наукового товариства гігієністів України , ДУ "Інститут медицини праці АМН України" , ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМ , Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця , Редколегія журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) 60 РОКІВ НА СЛУЖБІ ЛЮДЯМ (До 85-річчя від дня народження академіка Ісаака Михайловича Трахтенберга). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 26-27. ISSN 20777485

Правління Наукового товариства гігієністів України , Національний медуніверситет ім. О.О. Богомольця , Редколегія журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА — ЙОГО ПОКЛИКАННЯ (До 70-річчя професора ГЕННАДІЯ ПАНАСОВИЧА СТЕПАНЕНКА). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 49-50. ISSN 20777485

П’тниця -Горпинченко Н.К (2008) ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ ШИФЕРНИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 42-46. ISSN 20777485

Радченко О.М. (2008) ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ СТРЕСУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГАНСА СЕЛЬЕ). Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 26-29. ISSN 20777485

Редколегія (2008) КРИТЕРІЇ ГІГІЄНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ФАСОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 76-80. ISSN 20777485

Резников А. (2008) РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ТРАХТЕНБЕРГА И., ПОЛЯКОВА А. ОЧЕРКИ ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. К.: АВИЦЕННА, 2007 Г.– 272 С. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 90-91.

Риженко С.А. , Цуцков В.Є. , Дєдаєв І.М. , Бондар В.О. (2008) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ЕТАПАХ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Проблеми харчування. с. 57-59.

Сабанюк С. (2008) СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 9.

Самойленко О. (2008) АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ — ШЛЯХ ДО ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ. Охорона праці (1).

Сердюк А.М. (2008) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ВАК УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З ГРУДНЯ 2004 РОКУ ПО ГРУДЕНЬ 2007 Р. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 74-78. ISSN 20777485

Сердюк А.М., , Голубятников Н.И. (2008) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ: АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 3-7. ISSN 20777485

Скомаровська Людмила (2008) ПІДНІЖКА ДЛЯ ІНСПЕКТОРА. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 32.

Сопільняк В. (2008) ВІН ХОТІВ РОЗПОЧАТИ НОВЕ ЖИТТЯ... Охорона праці (1).

Сопільняк Василь (2008) НЕ МОЖНА ЗАМОВЧУВАТИ ПРОБЛЕМУ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 29-31.

Сопільняк Василь (2008) ТОЧКИ ЗОРУ РІЗНІ, СУТЬ ОДНА. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 43-44.

Сотрудники ДУ "Институт гигиены и медицинской экологии , Редакция журнала "Довкілля та здоров'я" (2008) К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРИСТЕРА БОРИСА САМУИЛОВИЧА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 35. ISSN 20777485

Стежка В.А. (2008) ВПЛИВ ПИЛУ ПРОДУКТІВ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ НА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦЮЮЧИХ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ (4). с. 60-69.

Степаненко С. , Гребенюк О. (2008) БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ — В РУКАХ САМОГО ПРАЦІВНИКА. Охорона праці (1).

Столинець М. (2008) НА ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРАЦЮВАТИ НЕБЕЗПЕЧНО. Охорона праці (1).

Суслов Г. , Дєньгін А. , Лісовський В. , Федоренко М. , Оленцевич А. , Лушкін В. , Хоромська Т. (2008) ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО! Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 48-51.

ТЕЛИЧКО К. (2008) РЕЗУЛЬТАТ ТУРБОТИ ПРО ЛЮДЕЙ. Охорона праці (1).

Танський Д. (2008) ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД ГАЗОВИХ МОНСТРІВ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 26-27.

Таралло В.Л. (2008) ТЕХНОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОХОРОНИ І РОЗВИТКУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 35-37. ISSN 20777485

Таралло В.Л., Білик І.С. (2008) ДО СИСТЕМНОГО ВИМІРУ СТАНІВ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ І НАСЕЛЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ ІСНУВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). ISSN 20777485

Тарасюк О.Є., Пономаренко А.М., Протас С.В. (2008) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ САНЕПІДНАГЛЯДУ: РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 10-12. ISSN 20777485

Трахтенберг І.М., Коршун М.М. (2008) ПРОФІЛАКТИКА МЄРКУРІАЛІЗМУ: ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗРОБКУ ПРІОРИТЕТНОЇ ПРОБЛЕМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 85-91. ISSN 2223-6757

Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Дмитруха Н.М., Краснокутська Л.М., Короленко Т.К., Козлов К.П. (2008) ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ: ДОСВІД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕКСКУРС В МИНУЛЕ, РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ (4). с. 3-12.

Туряниця В. (2008) НАДАЄШ РОБОТУ — ЗАБЕЗПЕЧ УМОВИ ПРАЦІ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 3-5.

Українське наукове товариство гігієністів та санітарних лікарів , Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ Україн , Редакція журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ ГАВРИЛОВИЧА БАРДОВА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 32-33. ISSN 20777485

Федоренко М. (2008) ЙТИ В НОГУ З ЧАСОМ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 14-16.

Федоренко Н. (2008) ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС РОБОТИ НА ВИСОТІ. Охорона праці (1).

Храпак П. (2008) РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВЕРШИВ СПОДІВАННЯ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 19-21.

Цвігун К. (2008) ЗАСЛУЖЕНА ПОДЯКА. Охорона праці (1).

Цимбаліста Н.В. (2008) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РІВНІВ СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ГРУП ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НАСЕЛЕННЯМ УКРАЇНИ. Проблеми харчування (1). с. 45-48.

Цимбаліста Н.В. , Давиденко Н.В. (2008) СТАН ФАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА АЛІМЕНТАРНО ОБУМОВЛЕНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ. Проблеми харчування (2). с. 32-35.

ЧЕРНИЧЕНКО І.О. (2008) РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КУНДІЄВА Ю.І., НАГОРНОЇ А.М., ВАРИВОНЧИКА Д.В. "ПРОФЕСІЙНИЙ РАК: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА". Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 78-79. ISSN 20777485

Чайка Ю.Г., Яворовський О.П. (2008) ВИДАТНИЙ ДІЯЧ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ (Біографічний нарис до 85-річчя кафедри гігієни праці та професійних захворювань Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та 80-річчя творчої та наукової діяльності Г.Х. Шахбазяна ). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 56-58. ISSN 20777485

Черниченко І.О., Баленко Н.В., Першегуба Я.В., Бабій В.Ф., Литвиченко О.М. (2008) СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ БЕНЗОЛУ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЙОГО КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 60-71. ISSN 20777485

Чернюк В.І., Гвозденко Л.А. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВПЛИВІВ ШКІДЛИВИХ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ. МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 13-19.

Чехун В.Ф. (2008) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ ПОТРЕБУЄ СВОГО НАУКОВОГО ВИРІШЕННЯ (Рецензія на монографію Ю.І.Кундієва, А.М.Нагорної, Д.В.Варивончика Професійний рак: епідеміологія та профілактика. Монографія. - К.: ДП НВП «Видавництво «Наукова Думка» НАН України»», 2008.- 338 с.). Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 92. ISSN 2223-6757

Чудновец А.Я. (2008) ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХМЕРОПРИЯТИЙ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 70-76. ISSN 2223-6757

Шабардін С. (2008) БОРОТЬБА З ПРИХОВУВАННЯМ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТРИВАЄ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 13-14.

Швець A.B., Левіт Й.Р., Нестеровська С.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАТОРІВ ДО ЗС УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 20-27. ISSN 2223-6757

Швець А.В. (2008) ІНТЕГРАЛЬНІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ ДО УЧАСТІ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). ISSN 2223-6757

Шевцова В.М., Кулікова Т.П., Ходовська Е.В. (2008) МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАМ'ЯТІ У ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 41-47. ISSN 2223-6757

Шестопалов В.М., , Набока М.В., Омельчук С.А., Почекайлова Л.П. (2008) БЕЗПЕЧНІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ І УКРАЇНСЬКОМУ ВОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 18-25. ISSN 20777485

Щуров Г. (2008) ДІЄВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА. Охорона праці (1).

Щуров Геннадій (2008) ГВАРДІЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ. Теруправлінню Держгірпромнагляду по Донецькій області — 60 років. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 6-8.

Яворовський О.П., Вертеленко М.В., Шидловська Т.В., Шевцова Т.В., Куреньова К.Ю. (2008) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ШУМУ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВИХ ПОРУШЕНЬ В СЛУХОВОМУ АНАЛІЗАТОРІ У ПРАЦІВНИКІВ «ШУМОВИХ» ПРОФЕСІЙ АВІАЦІЙНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 63-70. ISSN 2223-6757

Яворовський О.П., Паустовский Ю.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я РОБІТНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ ВИГОТОВЛЕННЯМ ТА ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ НА НПЗ УКРАЇНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 60-63. ISSN 20777485

Янушкявичюс В., Думчене А. (2008) ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕДСЕСТЕР. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 60-63. ISSN 2223-6757

Яструб Т.О., Леоненко Н.С., Кірсенко В.В., Коваленко В.Ф. (2008) АНТИХОЛІНЕСТЕРАЗНА АКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ЯК КРИТЕРІЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРИ ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНІЙ ДІЇ ДІАЗИНОНУ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 35-40. ISSN 2223-6757

Книга

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Варивончик Д.В. (2008) ПРОФЕСІЙНИЙ РАК ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА. Науково - виробниче пiдприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН Украiни, Київ. ISBN 978-966-00-0780-2

Інший

(2008) ЗВІТ ПРО ОБСТЕЖЕННЯ ГАЛУЗІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНУ УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНУ УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ Книга 3.1 (заключний) Договір № 31Ф-07 від 18 жовтня 2007 р. НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Кожушков М.П., Мозгун В.І., Копилова Т.І., Бабій Л.І., Моргунова Л.П. (2008) ЗВІТ ПРО ОБСТЕЖЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНУ УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. ОБСТЕЖЕННЯ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНУ УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. Книга 3.6.1 (заключний). Інститут праці .

Цей список був створений 01:00:35 13.04.2021.