Елементи, в которих рік: 1995

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Перейти до: Стаття
Число елементів: 137.

Стаття

(1995) РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВЕЛИКИМ ПРОМИСЛОВИМ АВАРІЯМ. Охорона праці (1).

(1995) СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ПРАВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО РАБОТНИКАМ УВЕЧЬЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛИБО ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. Охорона праці (1).

(1995) РОЗРОБЛЕНО ЗАХОДИ. Охорона праці (1).

(1995) ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ВЕЛИКОТОНАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ІНШИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. Охорона праці (1).

(1995) ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГІРНИЧОЇ БЕЗПЕКИ Й ОХОРОНИ ПРАЦІ США. Охорона праці (1).

(1995) ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (2).

(1995) ХРАМ ГІРНИЧОЇ НАУКИ. Охорона праці (2).

(1995) СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. Охорона праці (2).

(1995) ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ, ГАЛУЗЕВІ, РЕГІОНАЛЬНІ ФОНДИ ПРАЦІ ТА ФОНДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА. Охорона праці (2).

(1995) ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО, ГАЛУЗЕВИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ФОНДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ФОНДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА. Охорона праці (2).

(1995) ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН РОЗРОБЛЕНЯ (ПЕРЕГЛЯДУ)ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Охорона праці (2).

(1995) РЕШЕНИЕ О КОРПУСЕ СИЛ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. Охорона праці (6).

(1995) А ВІЗ І НИНІ ТАМ, АБО ЯК ЗНАЙТИ СОЛОМОНОВЕ РІШЕННЯ. Охорона праці (7).

(1995) СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ МІНМАШПРОМУ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (7).

(1995) ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ - ЗАПОРУКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. Охорона праці (7).

(1995) НА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ ВІДПОВІДАЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (8).

(1995) ПРО ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНІ ЦЕНТРИ (ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ПІДРОЗДІЛИ) ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (8).

(1995) ЗНУЩАННЯ. Охорона праці (9).

(1995) ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (9).

(1995) ПРО РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ ТА ВІДПОВІДНОЇ НАУКОВОЇ БАЗИ. Охорона праці (9).

(1995) ЕКОНОМІЯ НА ШКОДУ... Охорона праці (10).

(1995) СПІЛЬНА НАРАДА. Охорона праці (10).

(1995) ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ НА ВИРОБНИЦТВІ. Охорона праці (10).

(1995) ОБЛИЧЧЯМ ДО ЛЮДЕЙ. Охорона праці (10).

(1995) ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ. Охорона праці (11).

(1995) ВРАЖЕННЯ ПРО ПЕРШУ УКРАЇНСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. "Охорона праці" (11).

(1995) РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКІВ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. "Охорона праці" (11).

(1995) ОХОРОНА ПРАЦІ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ. "Охорона праці" (12). с. 28.

(1995) ПРО КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ ВИБУХОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ. "Охорона праці" (12). с. 29.

(1995) ЗАПИТУЙТЕ - ВІДПОВІДАЄМО. Охорона праці (12). с. 30-31.

(1995) НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ. "Охорона праці" (12). с. 32.

(1995) ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. НАКАЗ № 130 від 30.12.1994. Охорона праці (7).

(1995) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 3.05.1995 Р. №314. Охорона праці (10).

(1995) ПРОТОКОЛ 4 - Ї НАРАДИ КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ СУВЕРЕННИХ ДЕРЖАВ. Охорона праці (9).

(1995) НА СЛУЖБІ ЗДОРОВ'Я РОБІТНИКІВ ДОНЕЦЬКОМУ НАУКОВОМУ ЦЕНТРУ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ - 70 - РОКІВ. Охорона праці (10).

Єрмілов В. (1995) СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЗАСТРАХОВАНИМ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. Охорона праці (9).

Єфіменко О. (1995) РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У СТВОРЕННІ НЕШКІДЛИВИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ. Охорона праці (11).

Іванов В., Тулупов С., Рубан Ю. (1995) МЕТОД КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ. Охорона праці (10).

Ісопіль В. (1995) НЕЩАСТЯ В ПАНАСІВЦІ. Охорона праці (7).

Ісопіль В. (1995) ГРА В "КОТИКА І МИШКУ", АБО КОНТРОЛЮ МАЙЖЕ НЕ ВИДНО. Охорона праці (9).

Александрова Л., Чернюк В. , Демченко В., Веремей А. (1995) УМОВИ ПРАЦІ МЕХАНІЗАТОРІВ У РЕГІОНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ ХІМІЧНОГО ТА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Охорона праці (10).

Андрушків Б. (1995) ПЕРЕХІД ВІД АДМІНІСТРАТИВНО - КОМАНДНИХ ДО ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА РОЛЬ ІСНУЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ. "Охорона праці" (12). с. 3-8.

Андріяка О.О. (1995) ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (6).

Божко С. (1995) "ЖИТИ, А НЕ ПРОСТО ІСНУВАТИ...". Охорона праці (2).

Божко С. (1995) СМОКІНГ ДЛЯ СТАЛЕВАРА. Охорона праці (8).

Брус Л. (1995) СТАРАЄМОСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Охорона праці (6).

Брус Л. (1995) ЗМЕНШИТИ РИЗИК ДО МІНІМУМУ. Охорона праці (7).

Бугуцький О., Орлатий М., Ярошенко І. (1995) СТИМУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Охорона праці (8).

Васильчук М., Винокурова Л. (1995) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ. Охорона праці (7).

Воробйов В. (1995) ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ ОХОРОНИ ПРАЦІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З ТЕРУПРАВЛІННЯМИ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. "Охорона праці" (11).

Гетман В. (1995) ПІДТЮПЦЕМ ВІД СТАРОСТІ І ХВОРОБ. Охорона праці (9).

Гончаров В., Северинов А. (1995) ДО ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТА ТЯЖКОСТІ ТРАВМАТИЗМУ. Охорона праці (9).

Грибанов Г. (1995) КРИЗА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ? Охорона праці (8).

Деркач В. (1995) ОХОРОНА ПРАЦІ - КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНА. Охорона праці (1).

Доманов В. (1995) ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. "Охорона праці" (12). с. 9-11.

Заболотній А., Бобров А., Кривицький М., Короленко Є. (1995) ПРОБЛЕМА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ. Охорона праці (9).

Заріцький Б., Єгер Д., Куртов В. (1995) ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРИЧИН НА СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В АТ "УКРНАФТА". Охорона праці (8).

Заяць М. (1995) РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ З ОСОБАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ. Охорона праці (6).

Заяць М. (1995) ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО - ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА ГІРНИЧИХ ОБ'ЄКТАХ. Охорона праці (8).

Земляков В. (1995) РОЛЬ ГАЛУЗЕВОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ. "Охорона праці" (11).

Знаєвський Р., Іванніков В. (1995) РАЗОМ І У ЗГОДІ. Охорона праці (9).

Зозуля І. (1995) ТЕХНОГЕННА НЕБЕЗПЕКА: УЧОРА, СЬОГОДНІ,... ЗАВТРА? Охоронапраці (10).

Каньшин В. (1995) ЗАСОБИ РЯТУВАННЯ - 95. Охорона праці (12). с. 29.

Каракашян А., Крижанівська М., Почтаренко В. (1995) ДО ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я ЖІНОК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РАЙОНАХ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ. "Охорона праці" (12). с. 15-16.

Кирильченко А. (1995) П'ЯТЬ ТИСЯЧ НА ОДНОГО. Охорона праці (8).

Кобець Г., Черкесов В., Копитіна Р. (1995) СМЕРТЬ ПОМОЛОДШАЛА, АЛЕ НЕ ПОГАРНІШАЛА. Охорона праці (6).

Кобзар І., Самойлюк Є. (1995) ЯК ОЦІНИТИ БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Охорона праці (2).

Коваленко А. (1995) ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ. "Охорона праці" (11).

Коляса Я. (1995) ДОСВІД СУСІДІВ. "Охорона праці" (12). с. 16.

Кошик А. (1995) Є Й ДОСВІД, І ПРОБЛЕМИ. Охорона праці (6).

Кудрявий С., Волошаненко О., Баланенко В. (1995) ВОГНЕГАСНИКИ - ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ. Охорона праці (10).

Кундієв Ю., Краснюк Є., Факторов І., Єршова М., Тимошина Д. (1995) СТАН ТА ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ. Охорона праці (10).

Левіт О. (1995) ТРАГЕДІЯ В АТЛАНТИЦІ. Охорона праці (7).

Лисенко В. (1995) ГІРКІ ПЛОДИ НЕДБАЛЬСТВА. Охорона праці (7).

Максимчук С. (1995) ЩОБ НЕ БУЛО БІДИ. Охорона праці (1).

Маньков В. (1995) ВОДА НЕ ТІЛЬКИ ДЖЕРЕЛО ЗДОРОВ'Я, АЛЕ... Охорона праці (9).

Мартинов А., Половнев А. (1995) ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗАВАРІЙНУ РОБОТУ МОСТОВИХ КРАНІВ. Охорона праці (10).

Мартиросова В. (1995) ГІГІЄНІЧНА ОЧІНКА ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЕОМ. Охорона праці (6).

Мартіросова В. (1995) ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ЕОМ. Охорона праці (1).

Миленький М. (1995) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ В СВІТЛІ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Охорона праці (7).

Миленький М. (1995) ПРО СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ І НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ. "Охорона праці" (11).

Мостовой В. (1995) ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В УКРАИНЕ. Охрана труда (спецв.). с. 25-26.

Неваленний М. (1995) ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У ЗВ'ЯЗКУ З ТРУДОВИМ КАЛІЦТВОМ АБО ІНШИМ УШКОДЖЕННЯМ ЗДОРОВ'Я, ПОВ'ЯЗАНИМ З ВИКОНАННЯМ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ. Охорона праці (8).

Немцев А., Леонтьєв Ю. (1995) ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ МАЛИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБНИЦТВ (ПОТУЖНІСТЮ ДО 50 ТИС. МЕТРІВ КУБІЧНИХ)БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ. Охорона праці (9).

Новіков В. (1995) МОДЕЛЬ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ). Охорона праці (9).

Пашковський П., Кравченко Є., Куліш О. (1995) ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ПРОТИАВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ. Охорона праці (7).

Перельот М. (1995) СНАРЯД...НА СЛУЖБУ ЕКОНОМІЦІ. Охорона праці (6).

Погорєлов В., Яценко В. (1995) ДО ПИТАННЯ ПРО РАЦІОНАЛЬНУ РОЗРОБКУ ЗАПАСІВ. Охорона праці (2).

Полтавець А. (1995) ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В НЕВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ. "Охорона праці" (11).

Пономаренко В. (1995) АНАЛІЗ НАГЛЯДОВОЇ РОБОТИ В АПК. Охорона праці (9).

Пономаренко В. (1995) ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА В АПК НЕСУТЬ НЕБЕЗПЕКУ. "Охорона праці" (12). с. 18-19.

Портной М., Ландесман Я. (1995) ЯК ЗАПОБІГТИ АВАРІЯМ. Охорона праці (2).

Радченко В. (1995) СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Охорона праці (11).

Рожков А. (1995) ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. Охорона праці (10).

Романчук А. (1995) ДО РИНКУ ЧИ ВІД РИНКУ. Охорона працІ (8).

Рудницький В., Даценко Ю. (1995) ТЕХНАГЛЯД - ГАРАНТІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КРАНІВ. Охорона праці (8).

Снежко Н., Черинько С., Васильев В. (1995) ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСНАДЗОРОХРАНТРУДА УКРАИНЫ. Охрана труда (спецв.). с. 22-24.

Солопов Г., Лещ П. (1995) ВИБУХОВА СПРАВА: ПОШУКИ ТА РІШЕННЯ. "Охорона праці" (12). с. 12-14.

Сопільняк В. (1995) НІ, ПАНОВЕ, ЗАКОН - НЕ ДИШЛО! Охорона праці (2).

Сопільняк В. (1995) ТРАГЕДІЙ МОГЛО НЕ БУТИ, КОЛИ Б... Охорона праці (7).

Сопільняк В. (1995) СМЕРТЬ МЕХАНІКА АНДРУЩУКА. Охорона праці (8).

Сопільняк В. (1995) ПІДСТАВЛЯЙТЕ, ПАНОВЕ, ПЛЕЧІ! Охорона праці (8).

Сопільняк В. (1995) В ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ВІДМОВИТИ... Охорона праці (9).

Сопільняк В. (1995) ЗА СМЕРТЬ - ДОГАНА?! Охорона праці (10).

Сопільняк В. (1995) НОВИНИ З ВИСТАВКИ. "Охорона праці" (11).

Сопільняк В. (1995) ОСТАННЄ ЛІТО ДИТИНСТВА. "Охорона праці" (12). с. 24-27.

Сторчак С. (1995) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ У ЗОНІ ВПЛИВУ ДІЮЧИХ КАР'ЄРІВ. Охорона праці (6).

Сторчак С., Щелканов В., Андреєв Б. (1995) БЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ЗАПАСІВ ПІД БОРТОМ КАР'ЄРУ СИСТЕМАМИ З МАСОВИМ ОБВАЛЕННЯМ. Охорона праці (2).

Струтинський Л. (1995) РОЛЬ ГАЛУЗЕВОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПРОМИСЛОВОСТІ. "Охорона праці" (11).

Судака Ю. (1995) ГУМОР. Охорона праці (1).

Сілін А. (1995) ЖЕРТВА ПРИВАТНОЇ ФІРМИ ЧИ НЕДОСКОНАЛОГО ЗАКОНОДАВСТВА? Охорона праці (6).

Тараненко В. (1995) МИ ШУКАЄМО РОЗУМІННЯ. Охорона праці (6).

Таршинов І., Таршинова Л. (1995) ОБ'ЄМНИЙ ПНЕВМОМАСАЖ СКОРОЧУЄ СТРОКИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ХВОРОБ. Охорона праці (6).

Таршинов І., Таршинова Л. (1995) ВПЛИВ ОБ'ЄМНОГО ПНЕВМОМАСАЖУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. Охорона праці (9).

Ткаченко В. (1995) НЕЖІНОЧА НОША. Охорона праці (1).

Ткачук С. (1995) ПРО ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. Охорона праці (11).

Ткачук С.П. (1995) ЗАСІДАННЯ БЮРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ.

Товстоліс С. (1995) ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Охорона праці (10).

Удод Є., Красінський В., Сегеда О. (1995) НОВІ ЕЛЕКТРОЗАХИСНІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ РОБОТИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Охорона праці (10).

Факторов І. (1995) ТРАВМАТИЗМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА. Охорона праці (7).

Хижняк Б. (1995) ПРО СТАН ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ". "Охорона праці" (11).

Цвигун К. (1995) ЧАС ВЖИВАТИ ЗАХОДІВ. "Охорона праці" (12). с. 20.

Цвигун К.М. (1995) ФАТАЛЬНА "СІМКА". Охорона праці (10).

Черник Я. (1995) БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК НИЗЬКОГО ТИСКУ. "Охорона праці" (12). с. 17.

Шарамайлюк Я. (1995) РЕЗУЛЬТАТ ПОВИНЕН БУТИ ОДИН - ПОЗИТИВНИЙ. Охорона праці (8).

Шмідт В., Ігуменцев Є. (1995) СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Охорона праці (10).

Шовдра І. (1995) ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ В АГРОПРОМІ - ХТО ВИННИЙ? Охорона праці (7).

Щуров Г. (1995) ЧОМУ ЗАГИНУЛИ ГІРНИЧОРЯТІВНИКИ. Охорона праці (1).

Щуров Г. (1995) ЗРОБИ ВОРОГА СОЮЗНИКОМ. Охорона праці (6).

Щуров Г. (1995) ТА ДОКИ Ж?! Охорона праці (7).

Щуров Г. (1995) ЧИМ ДИХАТИ КОСМОНАВТАМ ГЛИБИН? Охорона праці (7).

Щуров Г. (1995) ЧИ Ж КІНЕЦЬ ТЯГАНИНІ? Охорона праці (8).

Щуров Г. (1995) ГРІМ ГРИМИТЬ, А МУЖИКИ НЕ ХРЕСТЯТЬСЯ. Охорона праці (8).

Щуров Г. (1995) ДОЛЯ І ВОЛЯ. Охорона праці (10).

Щуров Г. (1995) ХТО ПОРУШУЄ ЗАКОН. "Охорона праці" (12). с. 21-23.

Щуров Г. (1995) "SOS" НА ЗАЛІЗНИЦІ ХТО ЛІКУВАТИМЕ КОЛІЙНОГО ОБХІДНИКА? Охорона праці (9).

Яйло В. (1995) АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КУРСІ "ОХОРОНА ПРАЦІ". Охорона праці (1).

Цей список був створений 01:00:27 13.04.2021.