Елементи, в яких тема: "6. Екологія > 6.2. Техногенні катастрофи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Число елементів на цьому рівні: 23.

Нормативний документ

Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. [Нормативний документ]

Стаття

(1998) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 12, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Антипкін Ю. Г. (2011) ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА ТА СТАН ЗДОРОВ’Я ВАГІТНИХ ЖІНОК І ДІТЕЙ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 152-155.

Антонюк М.В. (2008) МОНІТОРУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА РАЙОННОМУ РІВНІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 38-40. ISSN 20777485

Бебешко В.Г., Базика Д.А., Романенко А.Ю., Логановський К.М. (2011) РАДІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 132-138.

Гайдаев Ю. А. (2011) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 91-95.

Григоренко Л.В., Штепа О.П., Карасьов Ю.Ф., Сотников В.В., Акулова О.В., Шокол І.Д. (2009) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КАДМІЄМ І СВИНЦЕМ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 34-37. ISSN 20777485

Грищенко С.В., Ищейкина Ю.А (2010) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 43-47. ISSN 20777485

Гродзинський Д. М. (2011) СПАДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ — 25 РОКІВ ПОТОМУ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 106-109.

Добровольський Л. О. (2011) ЗАХОДИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС ХРОНІКА ПОДІЙ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (1). с. 7-11.

Колинковський О.М., Білецька О.Б., Псарьова Т.С., Шапошникова Т.А. (2010) ФОСФОРНА АВАРІЯ: МОЖЛИВА ТОКСИКОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДОЙМ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 22-25. ISSN 20777485

Лібанова Е. М. (2011) ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 110-119.

Ліхтарьов І. А. (2011) ОПРОМІНЕННЯ РІЗНИХ КОНТИНГЕНТІВ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 120-126.

Павленко Т.А., Герман О.А., Рязанцев В.Ф. (2011) ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 17-22. ISSN 20777485

Петрук С.О. (2009) ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ГОСТРОГО ІНГАЛЯЦІЙНОГО ОТРУЄННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРОДУКТАМИ ГОРІННЯ ЖОВТОГО ФОСФОРУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 53-56. ISSN 20777485

Пирогова О.Я., Бузунов В.О., Цуприков В.А., Домашевська Т.Є. (2011) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ ЧЕРЕЗ НЕПУХЛИННІ ХВОРОБИ У ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС. ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 23-29. ISSN 20777485

СЕРЕБРОВСКИЙ А.Н. (2011) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ СОБЫТИЙ С УЧЕТОМ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА. Математичні машини і системи (4). с. 192-202. ISSN 1028-9763

Сердюк А.М., Гончаров С.Ф., Аветисов Г.М., Лось И.П. (2011) СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ. Журнал Національної академії медичних наук України, Том 17 (2). с. 96-105.

Сердюк А.М., , Голубятников Н.И. (2008) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ: АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 3-7. ISSN 20777485

Тронько М. Д. , Богданова Т. І. (2011) РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 139-143.

Хоменко І.М. (2011) СТАН ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ У РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТА НЕЗАБРУДНЕНИХ РЕГІОНАХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 51-52. ISSN 20777485

Хо’пяк Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Матисік С.І., Зуб С.Т. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЗНЕШКОДЖЕННЯ РОЗЛИВІВ НАФТОПРОДУКТІВ ЕКОЛОГІЧНИМ СОРБЕНТОМ ГЛАУКОНІТОЛІТОМ, МОДИФІКОВАНИМ БІО ПАР. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 70-73. ISSN 20777485

Книга

Цапко В.Г., Зеркалов Д.В., Полукаров Ю.О. (2013) НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Видавництво «Основа», Киів. ISBN ISBN 978-966-699-736-7

Цей список був створений 01:03:01 13.04.2021.