Елементи, в яких тема: "4. Медицина праці > 4.8. Медична реабілітація"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Число елементів на цьому рівні: 26.

Стаття

(2013) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(34)). с. 71-73. ISSN 2223-6757

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 80-82. ISSN 2223-6757

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ IЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 92-95. ISSN 2223-6757

Брус Л. (1995) СТАРАЄМОСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Охорона праці (6).

Волошин О.І. , Власик Л.І. , Васюк В.Л. (2007) РОЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ МЕТЕОЗАЛЕЖНИХ КАРДІОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ. Проблеми харчування (4). с. 60-62.

Воротило Б. (1996) АКТ КОМІСІЇ ДИРЕКТОР НЕ ПІДПИСАВ. Охорона праці (3). с. 10-12.

Гоженко А. І., Горша О.В., Горша В.І., Щуліпенко Л.І. (2012) ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА МЕДИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДИЗРЕГУЛЯТОРНИХ СТАНІВ У ОПЕРАТОРІВ ТРАНСПОРТУ. Український журнал з проблем медицини праці (4(33)). с. 24-28. ISSN 2223-6757

Грищенко С.В., Ищейкина Ю.А (2010) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 43-47. ISSN 20777485

Калабуха І.А. , Радіонов Б.В., Хмель О.В. , Волошин Я.М., Маєтний Є.М., Іващенко В.Є. , Клименко В.І. , Порк, Є.М. , Гайдар О.А. (2009) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ. Інтернет ресурс www.ifp.kiev.ua.

Козявкін В. І. (2011) МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 156-157.

Кундієв Ю.І. , Чернюк В.І. (2013) ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ. ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (до 85-річчя з дня заснування Інституту). Український журнал з проблем медицини праці (4(37)). с. 3-10. ISSN 2223-6757

Ладуба Ю. (1996) РЕАБІЛІТАЦІЯ ОПІКОВИХ ХВОРИХ. Охорона праці (8). с. 46.

Латіна Г.О., Калиниченко І.О., Антомонов М.Ю. (2007) ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ У ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАЛІВ. Український журнал з проблем медицини праці (2). ISSN 2223-6757

Мартиросова В. (1995) ГІГІЄНІЧНА ОЧІНКА ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЕОМ. Охорона праці (6).

Рубан Э.В. (2009) ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОТНЫХ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ КРАСИТЕЛЕЙ КАК ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 32-37. ISSN 2223-6757

Сопільняк В. (1995) ТРАГЕДІЙ МОГЛО НЕ БУТИ, КОЛИ Б... Охорона праці (7).

Сопільняк В. (1995) В ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ВІДМОВИТИ... Охорона праці (9).

Сташенко О.А., Опанасенко М.С., Бабіч М .І., Терешкович О.В. (2007) ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНА КОРЕКЦІЯ НЕЕФЕКТИВНОГО ШТУЧНОГО ПНЕВМОТОРАКСУ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Український журнал з проблем медицини праці (3(11)). с. 80-85. ISSN 2223-6757

Таршинов І., Таршинова Л. (1995) ОБ'ЄМНИЙ ПНЕВМОМАСАЖ СКОРОЧУЄ СТРОКИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ХВОРОБ. Охорона праці (6).

Таршинов І., Таршинова Л. (1995) ВПЛИВ ОБ'ЄМНОГО ПНЕВМОМАСАЖУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. Охорона праці (9).

Цапко В.Г., Войналович О.В., Постолюк М.Ф., Дрозденко Е.М., Коваленко В.П., Стеренбоген М.Ю. (2007) СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ІНВАЛІДНОСТІ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Український журнал з проблем медицини праці (2). ISSN 2223-6757

Шелудько О. Л., Кумеда І. В. (2011) ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (3). с. 63-72.

Щуров Г. (1995) ГРІМ ГРИМИТЬ, А МУЖИКИ НЕ ХРЕСТЯТЬСЯ. Охорона праці (8).

Щуров Г. (1996) ВИДАЄ ЗДОРОВ'Я ШАХТА. Охорона праці (6). с. 43-44.

Щуров Г. (1995) "SOS" НА ЗАЛІЗНИЦІ ХТО ЛІКУВАТИМЕ КОЛІЙНОГО ОБХІДНИКА? Охорона праці (9).

Матеріали конференції

(2015) Особливості формування, ведення та використання Реєстру професійних захворювань в Україні, як одного з важелів попередження професійних захворювань на підприємствах. In: III Міжнародна Конференція «Промислова безпека. Найкращі практики – 2015», 7-9 жовтня 2015 року, м. Львів.

Цей список був створений 01:01:42 13.04.2021.