Елементи, в яких тема: "4. Медицина праці > 4.6. Клінічна медицина"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Перейти до: Стаття
Число елементів на цьому рівні: 89.

Стаття

(1996) НЕ ВИПУСКАТИ З УВАГИ. Охорона праці (9). с. 30-31.

(2006) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1). с. 68-72.

(2007) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (3(11)). с. 92-95. ISSN 2223-6757

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 80-82. ISSN 2223-6757

(2005) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1). с. 85-88. ISSN 2223-6757

(2015) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(42)). с. 85-89. ISSN 2223-6757

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №1, 2011.- 1-90 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №2, 2011.- 91-188 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №3, 2011.- 189-311 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 17, №4, 2011.- 313-452 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №1, 2012.- 1-142 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №2, 2012.- 143-278 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №3, 2012.- 279- 408с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 18, №4, 2012.- 409-549 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 19, №1, 2013 .- 126 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 19, №2, 2013.- 127-260 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 19, №3, 2013.- 261-397 с.

(2013) НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 20 років Привітання колективу Національної академії медичних наук України. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2).

(2014) ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, т.20 №3. с. 269-382.

(2014) ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, т.20 №4. с. 383-505.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 20, №1, 2014.- 1-140 с.

Журнал Національної академії медичний наук України: наук. журн./ Президія НАМН України.- К: ДП «Інженерно-виробничий центр АЛКОН» НАН України.- Том 20, №2, 2014.- 141-266 с.

(2013) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л. ШУПИКА МОЗ УКРАЇНИ КАФЕДРА МЕДИЦИНИ ПРАЦІ, ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ПОВІДОМЛЯЄ про проведення курсів удосконалення лікарів на 2013/2014 навчальний рік. Український журнал з проблем медицини праці (3(36)). с. 92. ISSN 2223-6757

(2013) IX КОНГРЕС ПАТОЛОГІВ УКРАЇНИ (Луганськ, 15-17 травня 2013 р.). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 253.

(2009) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ IЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 92-95. ISSN 2223-6757

(2013) V З’ЇЗД НЕЙРОХІРУРГІВ УКРАЇНИ (Ужгород, 25-28 червня 2013 р.). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 254-255.

Ільєнко І. М. , Лясківська О. В. , Базика Д. А. (2012) ДОВЖИНА ТЕЛОМЕРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ТА АПОПТОЗ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У РАННІЙ ТА ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОДИ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ. “Журнал НАМН України, 18 (1). с. 115-119.

Андрейчин М.А., Ткачук З.Ю., Йосик Я.І. (2013) ЕФЕКТИВНІСТЬ НУКЛЕКСУ ПРИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЯХ. ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 19 (1). с. 100-103.

Апихтін К.О. (2005) ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ОСІБ В СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ втоми. Український журнал з проблем медицини праці (1). с. 33-37. ISSN 2223-6757

Басанец А.В., Остапенко Т.А. (2005) ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Український журнал з проблем медицини праці. с. 12-15. ISSN 2223-6757

Басанець А.В., Варивончик Д.В., Єрмакова О.В. (2009) ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИГОМОТОКСИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО ГЕНЕЗУ (КОНТРОЛЬОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 59-72. ISSN 2223-6757

Басанець A.B., Лубянова І.П. (2009) ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 3-12. ISSN 2223-6757

Басанець A.B., Макаренкова A.A. (2007) ОСОБЛИВОСТІ АУСКУЛЬТАТИВНОЇ КАРТИНИ У ХВОРИХ НА ПНЕВМОКОНІОЗ ВІД ВПЛИВУ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕСПІРОСОНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ. Український журнал з проблем медицини праці (2). ISSN 2223-6757

Безугла Н. (2008) ПРОБКА НЕ ВИННА. А ХТО? Охорона праці (1).

Боровський В.Р., Бурушкіна Т.М., Ратушняк В.В., Алєйніков В.Г. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ СОЄВИХ ПРОДУКТІВ — ЕФЕКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ДІЄТ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ РЯДУ ЗАХВОРЮВАНЬ. Проблеми харчування (2). с. 26-34.

Варивончик Д.В., Харківська С.В. (2014) КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО ЗУМОВЛЕНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ-МІШЕНЯХ У ПРАЦІВНИКІВ МАРГАНЦЕВОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Український журнал з проблем медицини праці (4(41)). с. 20-27. ISSN 2223-6757

Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Савченко Е.А., Шевелёк А.Н., Дегтярёва А.Э. (2013) МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (обзор литературы). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№3). с. 307-319.

Воскобойник Л.Г. , Гулий Т.В. (2013) МОЖЕТ ЛИ СОПУТСТВУЮЩАЯ ТИРЕОИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ ВЛИЯТЬ НА ФЕНОТИП КАРЦИНОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ? (обзор литературы). ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 19 (1). с. 46-56.

Гайко Г.В., Бруско А.Т. (2013) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТЕЙ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 471-481.

Гриновець І.С., Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Магльований А.В., Гриновець В.С. (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПЛІВОК. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 249-252.

Гринь В.К., Оксимец В.М., Климовицкий В.Г., Попандопуло А.Г., Зубов Д.А., Гребенюк А.М., Оксимец В.В. (2013) КЛИНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛЕТОЧНО-ТКАНЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№3). с. 331-338.

Гринь В.К., Фисталь Э.Я., Солошенко В.В. (2014) ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В СТАДИИ ШОКА У ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВЗРЫВНОЙ ШАХТНОЙ ТРАВМЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ. ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, Том 20 (№1). с. 99-104.

Гулеватый С.В., Воскобойник Л.Г. , Тронько Н.Д. (2013) ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЙОДТЕРАПИИ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ (обзор литературы). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№3). с. 339-354.

Джапаридзе Дж.И., Шавгулидзе Н.В., Хавтаси Н.С., Енукилзе Л.Г, Харисчаришвили И.З., Кириленко Е.К., Гальченко С.Н. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОЛОСАХ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДАМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ПОЛЯРОГРАФИИ И РЕНТГЕНОВСКОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 58-63. ISSN 2223-6757

Дыкан И.Н., Волик Н.К. (2013) ВНУТРИПЛАЦЕНТАРНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ (по данным трехмерной энергетической допплерометрии). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 502-507.

Запорожан В.М. (2013) КЛІНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАМН УКРАЇНИ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 148-149.

Зозуля Ю.А. , Семенова В.М., Егорова Д.М. (2011) ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (4). с. 343-352.

Кальниш В.В. , Швець А.В. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТОРІВ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 49-54.

Кальниш В.В., Ещенко В.И., Красовский В.В, Гладских К.А. (2006) ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Український журнал з проблем медицини праці (1). с. 18-25. ISSN 2223-6757

Книшов Г.В., Лазоришинець В.В., Руденко К.В., Залевський В.П., Бешляга В.М., Кравчук Б.Б., Сіромаха С.О., Трембовецька О.М., Коллякова Н.О. (2013) ГІПЕРТРОФІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ПАТОЛОГІЇ МІОКАРДА І РАПТОВОЇ СМЕРТІ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 445-457.

Коваленко А. Н. (2012) РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС. “Журнал НАМН України”, 18 (1). с. 68-73.

Коваленко В. Н., Талаева Т. В. , Братусь В. В. (2011) МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ПРИРОДА, МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ В ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 158-173.

Коваленко В.Н. , Талаева Т.В. , Шумаков В.А., Братусь В.В. (2012) АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И СИСТЕМНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ. Журнал НАМН України, 18 (1). с. 40-54.

Ковальова О.М. , Ащеулова Т.В., Сайєд А.М. (2012) ІНТЕРЛЕЙКІН-18 ТА КАРДІОМЕТАБОЛІЧНИЙ РИЗИК. “Журнал НАМН України”, 18 (1). с. 74-80.

Колесник М.О., Степанова Н.М., Дріянська В.Є., Руденко А.В., Кругліков В.Т., Кундін В.Ю., Лебідь Л.О. (2013) РЕЦИДИВУЮЧА ІНФЕКЦІЯ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК: ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПАТОГЕНЕЗУ (огляд літератури та власних досліджень). Журнал національної Академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 194-204.

Копитіна Р., Черкесов В., Кобец Г., Заболотній В. (1994) ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ШАХТЕРАМ ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ. Охорона праці (6).

Кузнецова Е.В., Ярош А.К., Бухтиарова Т.А. (2013) ФАРМАКОДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ПРОИЗВОДНЫХ АДАМАНТАНА (обзор литературы). ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 19 (1). с. 12-22.

Кундієв Ю.І. , Чернюк В.І. (2013) ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ. ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (до 85-річчя з дня заснування Інституту). Український журнал з проблем медицини праці (4(37)). с. 3-10. ISSN 2223-6757

Кундієвський Я.В. (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ У ОСІБ ІЗ СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1). с. 38-41. ISSN 2223-6757

Купраш Л. (1994) ЧУДОДІЙНИЙ БАЛЬЗАМ. Охорона праці (5).

Курган Д.М., Кокоруз М.В., Курган М.Г., Логінський В.О., Дорошенко Л.Г., Новак В.Л. (2013) МЕТОДИ АКТИВАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ САНОГЕНЕЗУ В ТЕРАПІЇ ХВОРИХ ІЗ Т-КЛІТИННИМИ ЛІМФОМАМИ ШКІРИ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 205-211.

Лиманська O.Ю., Муртазаєва Л.О., Klee S., Лиманський О.П. (2013) ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗБУДНИКА СИБІРКИ ВІД БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИХ ВИДІВ. ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 19 (1). с. 23-33.

Мельниківська Н.В., Кудря М.Я., Устенко Н.В. (2008) СТАН ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЩУРІВ ПРИ ЕПІКУТАННОМУ НАДХОДЖЕННІ ДЕЯКИХ ПРОТИПУХЛИННИХ ЗАСОБІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 64-69. ISSN 2223-6757

Москаленко В.Ф. (2013) НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 150-160.

Міхньов В.А. (2013) ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДІЇ НАМН УКРАЇНИ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 161-164.

НАМН України (2013) IX КОНГРЕС ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ” (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 510-511.

НАМН України (2013) ІV З’ЇЗД НЕФРОЛОГІВ УКРАЇНИ (Київ, 17-18 жовтня 2013 р.). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 502.

НАМН України (2013) VI НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ (Київ, 19-21 листопада 2013 р.). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 516-517.

НАМН України (2013) VII З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ УРОЛОГІВ УКРАЇНИ (Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р.). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 513-515.

НАМН України (2013) XVI З’ЇЗД ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ» (Харків, 3-5 жовтня 2013 р.). Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 508-509.

Орєхова О.В. (2009) БІОЛОГІЧНИЙ ВІК РОБІТНИКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ СУЧАСНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 31-35. ISSN 2223-6757

Охріменко П.В. (2009) ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗДОРОВ’Я ЖІНОК, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ШВЕЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). ISSN 20777485

Рибачук О.А., Кирик В.М., Цупиков О.М., Бутенко Г.М., Скибо Г.Г., Півнева Т.А. (2013) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НЕЙРОНАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, ТРАНСПЛАНТОВАНИХ НА ОРГАНОТИПОВУ КУЛЬТУРУ ГІПОКАМПА ПІСЛЯ КИСНЕВО-ГЛЮКОЗНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ IN VITRO. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№3). с. 365-370.

Родионова В.В., Хмель Е.С., Собко С В., Глиняная Л.А., Коваленко Е.Н. (2014) ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Український журнал з проблем медицини праці (4(41)). с. 45-50. ISSN 2223-6757

Сергієнко В.О., Сергієнко О.О., Маньковський Б.М. (2013) ДОВГОЛАНЦЮГОВІ Ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ВИЩІ ЖИРНІ КИСЛОТИ, СТАТИНИ, БЕНФОТІАМІН І АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА В ЛІКУВАННІ АВТОНОМНОЇ НЕЙРОПАТІЇ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ. ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 19 (1). с. 57-64.

Сергієнко В.О. , Сергієнко О.О. , Єфімов А.С. (2011) ДОВГОЛАНЦЮГОВІ -3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ВИЩІ ЖИРНІ КИСЛОТИ: СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. Журнал Національної академії медичних наук України, Том 17 (4). с. 353-367.

Сокуренко Л .М . (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ХЛОРИДУ РТУТІ НА НЕЙРОНИ IN VITRO. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 38-40. ISSN 2223-6757

Сопільняк Василь (2008) ТОЧКИ ЗОРУ РІЗНІ, СУТЬ ОДНА. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 43-44.

Трахтенберг І.М., Андрейчин М.А., Копча В.С. (2011) ТРУДНОЩІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТОКСИЧНИХ І ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ. Журнал Національної академії медичних наук України, Том 17 (4). с. 368-380.

Тронько М. Д. , Богданова Т. І. (2011) РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 139-143.

Тєрьошин В.О., Ткачук З.Ю., Соцька Я.А., Круглова О.В. (2013) ЕФЕКТИВНІСТЬ НУКЛЕКСУ В ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 219-225.

Узленкова Н.Є., Мамотюк Є.М., Григор’єва Г.С., Конахович Н.Ф. (2013) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕСМІНУ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (огляд літератури та власних досліджень). ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, т.19 (№1). с. 34-45.

Фещенко Ю.И., Лискина И.В., Рекалова Е.М. (2013) МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОМ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИММУНОМОРФОГЕНЕЗЕ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№3). с. 320-330.

Цапко В.Г., Войналович О.В., Постолюк М.Ф., Дрозденко Е.М., Коваленко В.П., Стеренбоген М.Ю. (2007) СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ІНВАЛІДНОСТІ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Український журнал з проблем медицини праці (2). ISSN 2223-6757

Чернышов В.П., Судома И.А., Донской Б.В., Гончарова Я.А. (2013) МНОЖЕСТВЕННЫЕ ИММУННЫЕ АКЦЕНТУАЦИИ ПРИ НЕУДАЧАХ ИМПЛАНТАЦИИ В ЦИКЛАХ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№2). с. 212-218.

Чернюк В.І., Абрагамович О.О., Мазур В.В., Пелешко О.С. (2014) РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ФАРМАКОПРОФІЛАКТИКА ВІБРАЦІЙНОЇ ХВОРОБИ ТА ВЕГЕТО-СЕНСОРНОЇ ПОЛІНЕВРОПАТІЇ РУК У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ. Український журнал з проблем медицини праці (1(38)). с. 53-59. ISSN 2223-6757

Чернюк В.И, Назаренко В.И., Апыхтин К.А., Чуй Т.С., Кудиевский Я.В. (2012) ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ И ИНЖЕНЕРНОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В УКРАИНЕ. Український журнал з проблем медицини праці (1(29)). с. 26-33. ISSN 2223-6757

Шурр Т. Дж. , Гречанина Ю. Б. , Гусар В. А., Гречанина Е. Я. (2012) МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ В УКРАИНЕ: РОЛЬ МУТАЦИЙ мтДНК ПРИ СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ И НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ БОЛЕЗНЯХ. “Журнал НАМН України”, 18 (1). с. 55-67.

Щуров Г. (1995) "SOS" НА ЗАЛІЗНИЦІ ХТО ЛІКУВАТИМЕ КОЛІЙНОГО ОБХІДНИКА? Охорона праці (9).

Цей список був створений 01:03:02 13.04.2021.