Елементи, в яких тема: "4. Медицина праці > 4.10. Санітарно-епідеміологічна служба"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Число елементів на цьому рівні: 32.

Нормативний документ

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд. [Нормативний документ]

Стаття

(2006) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (2). с. 79-82.

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №4, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2011) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1999) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 8, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Акименко В.Я., Міхіна Л.І. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВОГО І ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 26-33. ISSN 20777485

Бузунов В.О., Пирогова О.Я., Домашевська Т.Є., Цуприков В.А. (2010) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ НЕПУХЛИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС, ЗА ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 33-37. ISSN 20777485

ВЬЮН В.И. , ЕРЕМЕНКО Т.К. , КУЗЬМЕНКО Г.Е. , МИХНЕНКО Ю.А. (2011) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПО ГРИППУ-ОРВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Математичні машини і системи (2). с. 131-136. ISSN 1028-9763

Варивончик Д.В. (2009) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА КОНЦЕРОГЄННИМИ АГЕНТАМИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 12-20. ISSN 2223-6757

В’ЮН В.І. , КУЗЬМЕНКО Г.Є. , МІХНЕНКО Ю.А. (2011) АРХІТЕКТУРНІ ЗАСАДИ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Математичні машини і системи (3). с. 40-46. ISSN 1028-9763

Голубятников Н.И., Сиденко В.П., Войтенко А.М. (2011) НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 62-65. ISSN 20777485

Гречківська Н. В. (2013) ПРОФІЛАКТИКА ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ, ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ. Український журнал з проблем медицини праці (2(35)). с. 16-21. ISSN 2223-6757

Добровольский Л.А., Белашова И.Г., Радванская Е.С. (2008) ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАК ЛЕГКИХ (ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ). Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 77-84. ISSN 2223-6757

Карнаух Н.Г., Крушевский В., Базовкин П., Шевцова В. (2009) ПРОДУКЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА — ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ. Научно-производственный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 44-46.

Кононова І.Г. (2009) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 32-37.

Кононова І.Г. (2013) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(35)). с. 3-10. ISSN 2223-6757

Кононова І.Г. (2010) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ФАХІВЦЯМИ З ГІГІЄНИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(22)). с. 21-28. ISSN 2223-6757

Коршун M.Н. (2010) К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К НОРМИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 27-29. ISSN 20777485

Марієвський В. (1994) ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ. Охорона праці (2).

Москаленко В.Ф., Пельо І.М., Омельчук С.Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М (2013) НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ В ОВОЧІВНИЦТВІ. У (2013). с. 33-37.

Назаренко В.І., Чебанова О.В., Гвозденко Л .А., Мартіросова В.Г. (2009) ЕКСПОЗИЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ І СТАН ЗДОРОВ'Я ПРАЦЮЮЧИХ В ШВЕЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 56-64. ISSN 2223-6757

Полька Н.С., Махнюк В.М., Соколовский М.В. (2009) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У ГІГІЄНІ ПЛАНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗАПОБІЖНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 50-53. ISSN 20777485

Пранік С.А. (2006) Професійна патологія водників в Україні протягом XX століття. Український журнал з проблем медицини праці (2). с. 74-78.

Риженко С.А. , Цуцков В.Є. , Дєдаєв І.М. , Бондар В.О. (2008) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ЕТАПАХ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Проблеми харчування. с. 57-59.

Севальнев А.И., Костенецький М.И. (2010) ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И РАДИАЦИОННО- ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 48-49. ISSN 20777485

Соловйов О.І. (2009) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМОВ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 73-79. ISSN 2223-6757

Трахтенберг І.М., Луговський С.П., Дмитруха Н.М. , Лубянова І.П., Талакін Ю.М., Харченко Т.Д. (2013) СВИНЦЕВА НЕБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Науковий журнал Міністерства охорони здоров’я України (3). с. 50-60.

Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Дмитруха Н.М., Краснокутська Л.М., Короленко Т.К., Козлов К.П. (2008) ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ: ДОСВІД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕКСКУРС В МИНУЛЕ, РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ (4). с. 3-12.

Тімошина Д.П. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ З ГІГІЄНИ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(17)). с. 78-87. ISSN 2223-6757

Черненко Л.М. (2009) ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДП "ЦЕНТР РЕЄСТРІВ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" МОЗ УКРАЇНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 54-56. ISSN 20777485

Чудновец А .Я . (2007) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ. Український журнал з проблем медицини праці (3(11)). с. 28-34. ISSN 2223-6757

Штанько В.Л., Варивончик Д.В. (2012) УМОВИ ПРАЦІ В ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ПРОФЕСІЙНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ (НАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2011 РІК). Український журнал з проблем медицини праці (2(30)). с. 24-30. ISSN 2223-6757

Цей список був створений 01:02:01 13.04.2021.