Елементи, в яких тема: "4. Медицина праці > 4.1. Законодавча та нормативна база"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Число елементів на цьому рівні: 41.

Нормативний документ

Акт визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб. [Нормативний документ]

Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я. [Нормативний документ]

Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості. [Нормативний документ]

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань. [Нормативний документ]

Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг. [Нормативний документ]

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. [Нормативний документ]

Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. [Нормативний документ]

Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. [Нормативний документ]

Закон КНР Про трудове право Китайської Народної Республіки. [Нормативний документ]

Закон Республики Казахстан О стандартизации. [Нормативний документ]

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. [Нормативний документ]

Закон Республики Казахстан Об охране здоровья граждан. [Нормативний документ]

49. ПОСТАНОВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ПУТІВКАМИ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ. [Нормативний документ]

1/1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОТЕРПЕВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. [Нормативний документ]

233н. ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. [Нормативний документ]

18. ПОСТАНОВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЛІКУВАННЯ, МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.2.11-34-2002. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.4 -13-2-2006. Лазерное излучение и гигиенические требования при эксплуатации лазерных изделий. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3. 11-12-2003. Для предприятий по производству асфальтобетонных смесей. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.13-58-2005. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-22-2003. Санитарные правила для деревообрабатывающих производств. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 9-88-98 . Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.13-27- 2006. Для комбикормовых и кормоприготовительных производств. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.13-57-2005. Гигиенические требования к организациям, использующим труд инвалидов. [Нормативний документ]

ГОСТ 12.1.005-88 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. [Нормативний документ]

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99. [Нормативний документ]

Стаття

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №1, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с. .

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 1, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 1, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1999) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 7, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 9, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 9, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Власик Л.І., Дейнека С.Є. , Тарасенко Г.П. (2010) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ. Проблеми харчування (4). с. 32-37.

Адамчук Т.В. (2011) Основні принципи та нормативні документи щодо регламентації харчових добавок в Україні. Проблеми харчування (2). с. 49-51.

Кальниш В.В. (2012) К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА. Український журнал з проблем медицини праці (2(30)). с. 79-89. ISSN 2223-6757

Кирсенко В.В., Яструб Т.А., Коваленко В.Ф., Марченко М.Л. (2006) ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИКВАТА С УЧЕТОМ НОВЫХ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Український журнал з проблем медицини праці (2). с. 23-30.

Цей список був створений 01:02:06 13.04.2021.