Елементи, в яких тема: "3. Безпека життєдіяльності > 3.7. Чорнобильська катастрофа"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Перейти до: Стаття
Число елементів на цьому рівні: 28.

Стаття

(1996) ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТЕМА. Охорона праці (5). с. 41.

(2002) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Ільєнко І. М. , Лясківська О. В. , Базика Д. А. (2012) ДОВЖИНА ТЕЛОМЕРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ТА АПОПТОЗ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У РАННІЙ ТА ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОДИ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ. “Журнал НАМН України, 18 (1). с. 115-119.

Ісопіль В. (1996) СПРАВДІ:ДЕ ТОНКО, ТАМ І РВЕТЬСЯ. Охорона праці (11). с. 13-15.

Антипкін Ю. Г. (2011) ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА ТА СТАН ЗДОРОВ’Я ВАГІТНИХ ЖІНОК І ДІТЕЙ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 152-155.

Антонюк М.В. (2008) МОНІТОРУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА РАЙОННОМУ РІВНІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 38-40. ISSN 20777485

Бебешко В.Г., Базика Д.А., Романенко А.Ю., Логановський К.М. (2011) РАДІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 132-138.

Бузунов В.О., Пирогова О.Я., Домашевська Т.Є., Цуприков В.А. (2010) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ НЕПУХЛИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС, ЗА ДІЇ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 33-37. ISSN 20777485

Вишняков Ю. (1994) ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВО-ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ. Охорона праці (2).

Гайдаев Ю. А. (2011) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 91-95.

Грищенко С.В., Ищейкина Ю.А (2010) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 43-47. ISSN 20777485

Гродзинський Д. М. (2011) СПАДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ — 25 РОКІВ ПОТОМУ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 106-109.

Добровольский Л.А. , Витте П.Н. (2008) ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ В ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНЫ ТРУДА АМН УКРАИНЫ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 28-34.

Добровольський Л. О. (2011) ЗАХОДИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС ХРОНІКА ПОДІЙ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (1). с. 7-11.

Коваленко А. Н. (2012) РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС. “Журнал НАМН України”, 18 (1). с. 68-73.

Козявкін В. І. (2011) МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 156-157.

Кундієв Ю.І., Чернюк В.І. (2011) УЧАСТЬ ІНСТИТУТУ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ В ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС (1986 Р. І НАСТУПНІ РОКИ). УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (1). с. 3-6.

Лось І.П, Шабуніна Н.Д., Орлов О.О., Краснов В.П., Ландін В.П. (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВУ НА ВМІСТ РАДІОНУКЛІДІВ У ПАЛИВНІЙ ДЕРЕВИНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВИПРАВДАНОСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 19-22. ISSN 20777485

Лібанова Е. М. (2011) ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 110-119.

Ліхтарьов І. А. (2011) ОПРОМІНЕННЯ РІЗНИХ КОНТИНГЕНТІВ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 120-126.

ПІЩИКОВ В.А. (2007) АНАЛІЗ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПОЗИЦІЙ ОРГАНІЗАТОРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 51-55. ISSN 20777485

Пирогова О.Я., Бузунов В.О., Цуприков В.А., Домашевська Т.Є. (2011) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ ЧЕРЕЗ НЕПУХЛИННІ ХВОРОБИ У ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС. ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 23-29. ISSN 20777485

Пристер Б. С. (2011) РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 127-131.

Сердюк А.М., Гончаров С.Ф., Аветисов Г.М., Лось И.П. (2011) СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ. Журнал Національної академії медичних наук України, Том 17 (2). с. 96-105.

Сердюк А.М., Лось И.П., Гончаров С.Ф., Аветисов Г.М. (2011) УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ В ПРОГРАММЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 3-10. ISSN 20777485

Скалецький Ю.М. (2011) ДОСВІД ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС. Журнал «Довкілля та здоров’я». с. 11-16. ISSN 20777485

Тронько М. Д. , Богданова Т. І. (2011) РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 139-143.

Хоменко І.М. (2011) СТАН ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ У РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТА НЕЗАБРУДНЕНИХ РЕГІОНАХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 51-52. ISSN 20777485

Цей список був створений 01:01:59 13.04.2021.