Елементи, в яких тема: "3. Безпека життєдіяльності > 3.4. Надзвичайні ситуації"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Перейти до: Стаття | Книга
Число елементів на цьому рівні: 39.

Стаття

(1998) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 1, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1998) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 11, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1998) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 2, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №3, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(1998) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 3, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1998) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1997) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1998) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 7, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2002) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА», № 8, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», – 64 с.

(1999) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 8, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Єна Т.А., Кальниш В.В. (2009) ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 41-45. ISSN 2223-6757

Ісопіль В. (1995) НЕЩАСТЯ В ПАНАСІВЦІ. Охорона праці (7).

Ісопіль В. (1996) ХТО ВИНЕН У ЗАГИБЕЛІ ЄВГЕНА МАЗУРА? Охорона праці (3). с. 24-27.

Бичков В.В. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 12-14. ISSN 20777485

ВЬЮН В.И. , ЕРЕМЕНКО Т.К. , КУЗЬМЕНКО Г.Е. , МИХНЕНКО Ю.А. (2011) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПО ГРИППУ-ОРВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Математичні машини і системи (2). с. 131-136. ISSN 1028-9763

В’ЮН В.І. , КУЗЬМЕНКО Г.Є. , МІХНЕНКО Ю.А. (2011) АРХІТЕКТУРНІ ЗАСАДИ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Математичні машини і системи (3). с. 40-46. ISSN 1028-9763

Григоренко Л.В., Штепа О.П., Карасьов Ю.Ф., Сотников В.В., Акулова О.В., Шокол І.Д. (2009) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КАДМІЄМ І СВИНЦЕМ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 34-37. ISSN 20777485

Добровольский Л.А. , Витте П.Н. (2008) ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ В ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНЫ ТРУДА АМН УКРАИНЫ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 28-34.

КУЗЬМЕНКО Г.Є. , ХОМІНІЧ В.С. (2010) АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Математичні машини і системи (2). с. 76-85. ISSN 1028-9763

КУЗЬМЕНКО Г.Є. , ХОМІНІЧ В.С. (2009) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. Математичні машини і системи (3). с. 105-112. ISSN 1028-9763

Колинковський О.М., Білецька О.Б., Псарьова Т.С., Шапошникова Т.А. (2010) ФОСФОРНА АВАРІЯ: МОЖЛИВА ТОКСИКОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДОЙМ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 22-25. ISSN 20777485

Лисенко В. (1995) ГІРКІ ПЛОДИ НЕДБАЛЬСТВА. Охорона праці (7).

Пашинський В. (2011) На лід поспішай, та розуму не втрачай (Про безпеку на зимовій риболовлі). Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (1). с. 54.

Петрук С.О. (2009) ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ГОСТРОГО ІНГАЛЯЦІЙНОГО ОТРУЄННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРОДУКТАМИ ГОРІННЯ ЖОВТОГО ФОСФОРУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 53-56. ISSN 20777485

СЕРЕБРОВСКИЙ А.Н. (2009) ПОДХОД К СОЗДАНИЮ БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗА И АНАЛИЗА СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. Математичні машини і системи (4). с. 58-66. ISSN 1028-9763

СЕРЕБРОВСКИЙ А.Н. (2011) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ СОБЫТИЙ С УЧЕТОМ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА. Математичні машини і системи (4). с. 192-202. ISSN 1028-9763

Сопільняк В. (1995) ТРАГЕДІЙ МОГЛО НЕ БУТИ, КОЛИ Б... Охорона праці (7).

Сопільняк В. (1995) СМЕРТЬ МЕХАНІКА АНДРУЩУКА. Охорона праці (8).

Сопільняк В. (1995) ОСТАННЄ ЛІТО ДИТИНСТВА. "Охорона праці" (12). с. 24-27.

Тарасюк О. (1996) ПАРАДОКСИ? Охорона праці (7). с. 36-37.

Фадєєв В. (1996) РОБИМО ОДНУ СПРАВУ. Охорона праці (11). с. 9-10.

Хо’пяк Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Матисік С.І., Зуб С.Т. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЗНЕШКОДЖЕННЯ РОЗЛИВІВ НАФТОПРОДУКТІВ ЕКОЛОГІЧНИМ СОРБЕНТОМ ГЛАУКОНІТОЛІТОМ, МОДИФІКОВАНИМ БІО ПАР. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 70-73. ISSN 20777485

Шовдра І. (1995) ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ В АГРОПРОМІ - ХТО ВИННИЙ? Охорона праці (7).

Щуров Г. (1996) МИ - ЗАЛОЖНИКИ ЗЛОЇ ДОЛІ? Охорона праці (2). с. 12-13.

Щуров Г. (1996) ЧИ БЕЗПЕЧНА РОБОТА ЗА КОЛЮЧИМ ДРОТОМ? Охорона праці (6). с. 34-36.

Щуров Г. (1996) БОМБИ ДЛЯ ДАЧНИКІВ. Охорона праці (7). с. 40-41.

Щуров Г. (1996) СМЕРТЬ НЕ ЖАРТУЄ. Охорона праці (10). с. 35-37.

Щуров Г. (1996) НА ПОРОЗІ ЗИМИ:ЯК УНИКНУТИ КАТАСТРОФИ? Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (11). с. 27-28.

Книга

Цапко В.Г., Зеркалов Д.В., Полукаров Ю.О. (2013) НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Видавництво «Основа», Киів. ISBN ISBN 978-966-699-736-7

Цей список був створений 01:02:51 13.04.2021.