Елементи, в яких тема: "3. Безпека життєдіяльності > 3.2. Небезпеки та наслідки їх прояву"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Перейти до: Стаття | Книга
Число елементів на цьому рівні: 54.

Стаття

(1994) ЧАС ВМИКАТИ "АВТОСТОП". Охорона праці (2).

(2008) ВИНЕН? ВІДПОВІДАЙ! Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 23.

(1996) ВІДПОЧИНОК - СПРАВА СЕРЙОЗНА. Охорона праці (10). с. 41.

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №12, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(1999) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 3, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2002) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 7, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2002) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА», № 8, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», – 64 с.

(1999) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 8, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Czapka Miroslaw, Kontny Urszula (2011) LEGAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES IN FRANCE. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (2). с. 68-77.

Ісопіль В. (1995) НЕЩАСТЯ В ПАНАСІВЦІ. Охорона праці (7).

Ісопіль В. (1996) ХТО ВИНЕН У ЗАГИБЕЛІ ЄВГЕНА МАЗУРА? Охорона праці (3). с. 24-27.

Ісопіль В. (1996) СПРАВДІ:ДЕ ТОНКО, ТАМ І РВЕТЬСЯ. Охорона праці (11). с. 13-15.

Аксьонов М.В., Фризюк М.А. (2010) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ ВІД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ЦЕГЛИ). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 42-44. ISSN 20777485

Волинець О. (2008) ЯК ЗМУСИТИ РОБОТОДАВЦЯ ПОВАЖАТИ ЗАКОН. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 22-23.

Гранкін В. (1994) БІДА! Охорона праці (4).

Гуньков С.В. , Моисеенко Р.А. , Проданчук Н.Г. (2009) ВЛИЯНИЕ ОРГАНОХЛОРИНОВ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИН. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОКСИКОЛОГИИ (2). с. 12-28.

Демчук В.В., Мартинюк О.В., Федоренко О.В., Троян Л.В. (2010) ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ, ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ ТА ЇХНІ БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 50-57. ISSN 20777485

Капранов С.В. (2011) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 23-26. ISSN 20777485

Картавцев О.М., Турос О.І., Вознюк О.В. (2009) ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ПРИЙНЯТНИЙ РИЗИК. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 33-36. ISSN 20777485

Кобець Вадим (2008) ЛАНКИ ОДНОГО ЛАНЦЮГА. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 24-25.

Кобзар І., Самойлюк Є. (1995) ЯК ОЦІНИТИ БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Охорона праці (2).

Колесник С. (2008) ПРОБЛЕМИ МИКОЛАЇВСЬКИХ АВТОДОРОЖНИКІВ. Охорона праці (1).

Коршун M.Н. (2010) К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К НОРМИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 27-29. ISSN 20777485

Леоненко Н. С., Яструб Т. О., Кірсенко В. В. (2011) ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ГЕРБІЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ «ГАЛЕОН, В. Р.» ТА ЙОГО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 55-61.

Лисенко В. (1995) ГІРКІ ПЛОДИ НЕДБАЛЬСТВА. Охорона праці (7).

Максимчук С. (1995) ЩОБ НЕ БУЛО БІДИ. Охорона праці (1).

Маньков В. (1995) ВОДА НЕ ТІЛЬКИ ДЖЕРЕЛО ЗДОРОВ'Я, АЛЕ... Охорона праці (9).

Маньков В. (1996) ВОДА НЕ ПРОЩАЄ ПОМИЛОК І ЛЕГКОВАЖНОСТІ. Охорона праці (10). с. 41.

Мухин В.В., Путилина О.Н., Теплова Т.Е., Бакун Г.В. (2008) ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫБРОСАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 80-89.

Павленко Т.О. (2008) ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЗУМОВЛЕНІ ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Довкілля та здоров’я (2). с. 36-38.

Парфенюк І. (2011) БАГАТСТВА, ЯКІ СТАЛИ ПРОБЛЕМОЮ. Науково-виробничий щомісячний журнал «Охорона праці» (11). с. 58-59.

Пашинський В. (2008) ОБІЙШЛОСЯ БЕЗ ЛЮДСЬКИХ ЖЕРТВ. Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (2). с. 33.

Петросян А.А., Турос О.І., Картавцев О.М. (2009) АНАЛІЗ ДОЗОВОГО ІНГАЛЯЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ. Журнал «Довкілля та здоров’я». с. 25-28. ISSN 20777485

Посудин Ю.I. (2011) ВПЛИВ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 31-36. ISSN 20777485

Проданчук Г.М. , Мистецький Є.Г. , Фоміна Є.О., Носенко А.Л. (2009) СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ: ЗАБРУДНЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЮ ОЛІЄЮ, НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ. Проблеми харчування (1). с. 60-63.

Пыхтеева Е.Г., Басалаева Л.В. (2010) К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ВОДОЙ И ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 45-50. ISSN 20777485

Рудая Л.А. (2009) БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕРБИЦИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ. Проблеми харчування (2). с. 53-59.

Севальнев А.И., Костенецький М.И. (2010) ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И РАДИАЦИОННО- ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 48-49. ISSN 20777485

Семашко П.В., Протас С.В. (2010) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 23-26. ISSN 20777485

Смоляр В.І. (2010) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ХАРЧОВОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ. Проблеми харчування. с. 5-18.

Смоляр В.І. (2011) НАНОТЕХНОЛОГІЇ І ХАРЧУВАННЯ. Проблеми харчування (1). с. 82-85.

Сопільняк В. (1995) ТРАГЕДІЙ МОГЛО НЕ БУТИ, КОЛИ Б... Охорона праці (7).

Сопільняк В. (1995) ОСТАННЄ ЛІТО ДИТИНСТВА. "Охорона праці" (12). с. 24-27.

Терещук О. (1994) НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ - ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ. Охорона праці (3).

Трубчанінова Н.С., Трубчанінов Ф.М. (2007) КОМП'ЮТЕР ТА МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН: БЛАГО ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЧИ НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ? Довкілля та здоров’я (3). с. 43-44.

Цапко В.Г., Войналович О.В., Постолюк М.Ф., Дрозденко Е.М., Коваленко В.П., Стеренбоген М.Ю. (2007) СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ІНВАЛІДНОСТІ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Український журнал з проблем медицини праці (2). ISSN 2223-6757

Черниченко І.О., Литвинченко О.М. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВПЛИВУ БЕНЗ/а/ПІРЕНУ НА ОНКОЗАХВОРЮВАНІСТЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 22-25. ISSN 20777485

Шовдра І. (1995) ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ В АГРОПРОМІ - ХТО ВИННИЙ? Охорона праці (7).

Щуров Г. (1996) МИ - ЗАЛОЖНИКИ ЗЛОЇ ДОЛІ? Охорона праці (2). с. 12-13.

Щуров Г. (1996) ГАЗ!ГАЗ!ГАЗ! Охорона праці (4). с. 37-39.

Щуров Г. (1996) ЧИ БЕЗПЕЧНА РОБОТА ЗА КОЛЮЧИМ ДРОТОМ? Охорона праці (6). с. 34-36.

Щуров Г. (1996) СМЕРТЬ НЕ ЖАРТУЄ. Охорона праці (10). с. 35-37.

Щуров Г. (1996) НА ПОРОЗІ ЗИМИ:ЯК УНИКНУТИ КАТАСТРОФИ? Науково-виробничий журнал "Охорона праці" (11). с. 27-28.

Книга

Цапко В.Г., Зеркалов Д.В., Полукаров Ю.О. (2013) НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Видавництво «Основа», Киів. ISBN ISBN 978-966-699-736-7

Цей список був створений 01:01:41 13.04.2021.