Елементи, в яких тема: "1. Промислова безпека та охорона праці > 1.1. Законодавча та нормативна база"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори
Число елементів на цьому рівні: 495.

Нормативний документ

Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. [Нормативний документ]

Закон України Про охорону навколишнього природного середовища. [Нормативний документ]

Закон України Про Цивільну оборону України. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. [Нормативний документ]

Державні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми для ковальсько-пресових цехів. [Нормативний документ]

Закон України Про охорону праці. [Нормативний документ]

Закон України Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України. [Нормативний документ]

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість. [Нормативний документ]

Закон України Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України стосовно накладення штрафу за порушення вимог щодо охорони праці. [Нормативний документ]

Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. [Нормативний документ]

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. [Нормативний документ]

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. [Нормативний документ]

Перелік Про внесення змін до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі. [Нормативний документ]

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. [Нормативний документ]

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. [Нормативний документ]

Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів. [Нормативний документ]

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. [Нормативний документ]

Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів. [Нормативний документ]

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. [Нормативний документ]

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці. [Нормативний документ]

Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці. [Нормативний документ]

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. [Нормативний документ]

Типове положення Зміни і доповнення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.10-326-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на вітряних електричних станціях. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.10-326-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на вітряних електричних станціях. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.17-444-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вибивальника відливок. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту технологічних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-003-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста технологічних компресорів (всіх типів). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-005-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для регенераторника відпрацьованого масла. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-006-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора технологічних установок (пункт заміру газу). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-007-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрогазозварника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-008-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-009-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для приладиста (електронна техніка). [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-011-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-012-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-96-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при заправці автомобілів стисненим природним газом на АГНКС. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-97-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при заправці автомобілів зрідженим вуглеводневим газом на сумісних АГНКС. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23- 098 – 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора газорозподільних станцій. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 099- 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обхідника лінійного магістральних трубопроводів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 099- 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обхідника лінійного магістральних трубопроводів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 100- 2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 -101-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту технологічного обладнання (газорозподільної станції). [Нормативний документ]

ПI1.1.23-96-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при заправці автомобілів стисненим природним газом на АГНКС. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 - 102-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста трубоукладача. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 -103-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста екскаватора. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23 -104-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бульдозера. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23- 189- 2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника капітального ремонту свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23- 190 -2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для помічника бурильника капітального ремонту свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-191-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста підіймача. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-356-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням драбин. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-357-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням риштувань та помостів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-358-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням паяльних ламп. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-359-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-360-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання шиномонтажних робіт на транспортних засобах. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-388-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для прохідника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-394-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста і помічника машиніста бурової установки в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-395-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста скреперної лебідки. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-396-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста і помічника машиніста екскаватора в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-397-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бульдозера в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-398-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для агломератника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-399-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водіїв великовантажних машин (технологічного автотранспорту в кар'єрі). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-400-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сепараторника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-401-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дробильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-402-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста конвеєра дробильної фабрики. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-403-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника шпурів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-404-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кріпильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-405-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підривника. [Нормативний документ]

Пі 1.1.70-406-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста млинів рудозбагачувальних фабрик. [Нормативний документ]

Пі 1.1.70-407-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підривника на відкритих роботах. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вивантажувачів вогнетривких матеріалів з печей на вогнетривких підприємствах. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -172-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для формувальників вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -173-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для просівальників порошків на механічних ситах вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -174-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для знімачів-укладальників заготівок маси і готових виробів вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -175-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для готувачів маси вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -176-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів дробарок вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -177-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для садчиків в печі і на тунельні вагони вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -178-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для випалювачів на печах вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10 -179-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальників вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-181-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів млинів вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-182-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сушильників вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-183-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника готової продукції вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-184-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бігунників змішувальних бігунів вогнетривких підприємств. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-389-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дверевого. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-390-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста коксових машин (машиніста коксовиштовхувача). [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-391-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для плавильника феросплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-392-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для горнового феросплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-393-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розливної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-408-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЩЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розливальника сталі. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-409-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машіниста вагона-вагів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-410-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста дистрибутора. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-411-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для міксерового. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-412-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для горнового доменної печі. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-413-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника холодного прокату труб. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-414-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника стану гарячого прокату. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-416-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника стану гарячого прокату труб. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-449-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з метанолом. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-450-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з кислотами і лугами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-451-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-452-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія електронавантажувача. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-453-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з ручним немеханізованим інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-454-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації внутрішньозаводського транспорту. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-455-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-456-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з легкозаймистими і горючими рідинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-457-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту технологічних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-458-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-459-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пробовідбірника. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-460-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста насосних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-461-206 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста компресорних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-462-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-463-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комірника складу хімічних, легкозаймистих, горючих та інших небезпечних речовин і матеріалів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія електровізка. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія автонавантажувача. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника приготування хімічних розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника (оператора) хімічних перероблюючих установок. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для акумуляторника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для намотувальника котушок та секцій електромашин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-267-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальника секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин та апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-268-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для штампувальника (холодноштампувальні роботи). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-269-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для випробувача електричних машин, апаратів та приладів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-302-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника електричних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-303-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для навивальника трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-304-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря механоскладальних робіт. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-328-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для просочувальника електротехнічних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-329-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для варника електроізоляційних лаків, смол та мастик. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-330-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лакувальника електроізоляційних виробів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-331-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-427-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обмотувальника елементів електричних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-428-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для заготівника ізоляційних деталей. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-429-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для паяльщика. [Нормативний документ]

Пі 1.4.17-430-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лудильника гарячим способом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-431-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бандажувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-445-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи зачисним інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-446-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт ручними електричними машинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-448-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ під час підготовки і проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-185-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при обслуговуванні установок газотранспортного осаджування кремнію. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-186-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з кислотами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-187-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з трихлоретиленом і вуглецем чотирихлористим. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-188-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на дифузійних печах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-418-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на гальванічних дільницях. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-421-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з ацетоном, бензолом, керосином, бензином, бутилацетатом, толуолом, етиловим ефіром. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-422-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на установках іонного легування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-423-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-425-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах із приладами з ртутним наповненням. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-426-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-385-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зварника на уставах СВЧ. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-441-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бляхаря. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-442-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наждачника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-443-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на заточувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-292-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення дефектоскопії шляхом вихрострумового контролю. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-293-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічної обробки деталей з магнієвих сплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-295-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічної обробки титанових сплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-296-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи з ручним пневматичним інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-297-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника-клепальника літальних апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-298-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання слюсарно-складальних робіт з виготовлення літальних апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-299-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дефектоскопістїв ультразвукового контролю. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-300- 2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення статичних і повторно-статичних випробувань на міцність на силовій підлозі. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-332-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника корпусів металевих суден. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-333-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрозварника ручного зварювання, працюючого на суднах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-334-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для газозварника і газорізальника (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-335-2005 ПРИМІРНА ІСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для суднокорпусника-ремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-336-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для спостерігача (під час виконання робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях на будуємих і ремонтуємих суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-337-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для згинальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-338-200 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника добудовника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-339-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря монтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-340-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-судноремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-341-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розмітника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-342-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-343-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубозгинальника і трубопровідника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-344-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рубача суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-346-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для свердлувальника пневматика (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-347-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для перевіряльника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-348-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскострумника (дробеструмника). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-349-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-350-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тесляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-351-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для чистильника металу (працюючого на суднах з ручним пневматичним інструментом). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-352-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтажника систем вентиляції і кондиціонування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-353-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-332-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника корпусів металевих суден. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-333-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрозварника ручного зварювання, працюючого на суднах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-334-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для газозварника і газорізальника (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-335-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для суднокорпусника-ремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-336-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для спостерігача (під час виконання робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях на будуємих і ремонтуємих суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-337-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для згинальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-338-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника добудовника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-339-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря монтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-340-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-судноремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-341-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розмітника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-342-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-343-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубозгинальника і трубопровідника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-344-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рубача суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-345-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для столяра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-346-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для свердлувальника пневматика (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-347-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для перевіряльника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-348-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскострумника (дробеструмника). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-349-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-350-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тесляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-351-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для чистильника металу (працюючого на суднах з ручним пневматичним інструментом). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-352-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтажника систем вентиляції і кондиціонування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-353-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-365-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поперечного розкроювання пиломатеріалів та обрізування деталей за розмірами. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-366-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на столярних стрічкопиляльних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-367-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах та лініях для розкроювання листових і плитних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-368-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на фугувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-370-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на фрезерних та фрезерно-карусельних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-371-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на свердлильних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-372-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на шипорізальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-373-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-374-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на дискових і барабанних шліфувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-375-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях калібрування і шліфування деревних плитних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-376-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-377-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-378-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт по нанесенню лакофарбових матеріалів в камерах для пневматичного розпилювання. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-379-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лаконаливних машинах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-380-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях оздоблення. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-381-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на барабанних полірувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-382-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на кромкополірувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-383-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-432-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пропарювання-проварювання деревини у відкритих басейнах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-433-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пропарювання-проварювання деревини у закритих басейнах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-434-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час лущіння шпону. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-435-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час різання шпону та личкувальних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-436-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом топковими газами. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-437-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом парою. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-438-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час лагодження шпону й фанери. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-439-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час набирання пакетів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-440-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пресування фанери. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-472-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника водно-хімічного оброблення. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-473-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника дублення. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-474-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника зоління. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-475-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апретурника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-476-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вимірювача шкіряно-хутряної сировини та матеріалу. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-477-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зволожувальника шкіряних, хутряних деталей та виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-478-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комплектувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-479-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для контролера сировини та напівфабрикатів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-480-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маркувальника шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-481-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста двоїльної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-482-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для міздрильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-483-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обрізувача матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-484-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оброблювача шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-485-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підношувача сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-486-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальника шкір. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-487-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для приймальника-відправника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-488-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розвідника шкір. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-489-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розкрійника шкіряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-490-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розтягальника шкір та овчин на рами. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-491-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-492-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-493-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-494-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сушильника сировини, напівфабрикатів та виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-495-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-496-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для шліфувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-011-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста компресорних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-117-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дріжджовика, який обслуговує заварювальну машину. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-118-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-120-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для завантажувача-вивантажувача харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-122-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста мийних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-123-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кочегара виробничих печей. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-124-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-125-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-126-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для приймальника- здавальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-127-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника у виробництві харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-128-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-129-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для контролера харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-130-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для готувача сумішей. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-131-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кондитера. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-132-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обжарювальника харчових продуктів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-133-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для готувача харчової сировини та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-134-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для глазурувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-135-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дозувальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-136-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розфасувально-пакувальних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-137-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для транспортувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-138-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вибивальника м'якої тари. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-139-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зашивальника м'якої тари. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-140-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-141-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дріжджовика. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-142-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістомісильних машин періодичної дії. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-144-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора устави безтарного зберігання сировини (з механічною подачею сировини). [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-145-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тістороба по обслуговуванню агрегатів ХТР. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-146-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістомісильної машини "Стандарт". [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-148-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря комплексно-механізованої лінії по обслуговуванню розстійно-пічних агрегатів АЦХ. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-149-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ для транспортувальника хлібобулочних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-150-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вантажника готової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-151-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оператора поточної лінії формування хлібних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-153-2001 (2001) ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістообробних машин марки "Кузбас". [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-155-2001 (2001) ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістообробних машин, що обслуговують тістоділителі із поршневим нагнітанням тіста. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-156-2001 (2001) ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря-майстра, який обслуговує комплексно-механізовану лінію з розстійно-пічним агрегатом по виготовленню формового хліба. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-159-2001 (2001) ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ різальника харчової продукції, укладальника сухарних дольок. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-160-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ оператора устави безтарного зберігання сировини (з пневматичною подачею борошна). [Нормативний документ]

ПІ1.8.11-161-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сушильника сухарних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-162-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника сухарних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-163-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для просівальника борошна, що обслуговує просіювач марки ПП ("Піонер"). [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-164-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дозувальника харчової продукції. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-165-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста збивальної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-166-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для продавця продовольчих товарів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-167-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі у силосах і бункерах. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-168-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при приготуванні миючих і дезинфікуючих розчинів. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-170-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника хлібобулочних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-017-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при приготуванні дезінфікуючих розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при обробці виробничих приміщень і обладнання дезінфікуючими розчинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з кислотами та їдкими речовинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з метиловим спиртом. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-022-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на скляному обладнанні. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника приготування хімічних розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для центрифугувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-025-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника ампул і трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-027-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наповнювача ампул. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для запайника ампул. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-029-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для переглядача ампул з ін'єкційними розчинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-025-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника ампул і трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-027-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наповнювача ампул. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для запайника ампул. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-029-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для переглядача ампул з ін'єкційними розчинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розфасувально-пакувальних машин. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника продукції медичного призначення. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для друкаря флексографічного друку. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для штемпельника етикеток. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

ПИ 1.9.10-036-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для прибиральника виробничих приміщень. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підсобного робітника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комірника. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-040-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсарів з виготовлення вузлів і деталей санітарно-технічних систем. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-ремонтника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту і обслуговування систем вентиляції і кондиціювання. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-081-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання ручних робіт у рослинництві. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-082-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-083-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час післязбиральної доробки зерна. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-084-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час заготівлі кормів. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-085-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-086-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт в садах і на виноградниках. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у захищеному ґрунті. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении работ в защищенном грунте. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час приготування та роздачі кормів. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при приготовлении и раздаче кормов. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час догляду за тваринами. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА во время ухода за животными. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у птахівництві. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении работ в птицеводстве. [Нормативний документ]

Закон України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при ветеринарных, санитарно-профилактических работах и искусственном осеменении животных. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при механическом и ручном доении. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічного та ручного доїння. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при техническом обслуживании и ремонте оборудования животноводческих ферм. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм. [Нормативний документ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при выполнении работ в колодцах, мочесборниках и других углублениях, где возможно накопление опасных газов. [Нормативний документ]

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-088-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час приготування та роздачі кормів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-089-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час догляду за тваринами. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-090-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у птахівництві. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-091-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та тучного осіменіння тварин. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-092-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічного та ручного доїння. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-093-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-094-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у колодязях,сечозбірниках, інших заглибленнях,де можливе накопичення небезпечних газів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-107-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт ручним електроінструментом. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-1-8-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на заточувальному верстаті. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-109-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-110-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бетоняра. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-111-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на розчиномішалках і бетономішалках. [Нормативний документ]

ПІ 2Л.00-112-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для муляра. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-113-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сторожа. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-60-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів, які обслуговують прохідницький комплекс відкритого способу робіт при спорудженні метрополітену. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-61-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на прокладці та монтажі кабельних ліній, установок постійного електричного освітлення при будівництві метрополітенів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-62-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-електромонтажника підземного гірничопрохідницького обладнання, зайнятого на монтажі ескалаторів при будівництві метрополітену. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-63-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрослюсаря - монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на монтажі постійних установок повітрозабезпечення, водовідливу, водопостачання, санітарно-технічних вузлів, опалення та металоконструкцій на станціях і в тунелях метрополітенів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 64-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-монтажника, зайнятого на монтажі конструкцій та обладнання на шахтних ділянках при спорудженні метрополітенів закритим способом. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 65-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маркшейдера на підземних роботах. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-66-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вагонетника. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 67-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиністів укладача збірної обробки тунелів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-68-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водіїв мототранспортних засобів, які працюють на машинах з двигунами внутрішнього згоряння у підземних гірничих виробках. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-69-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста електровоза при будівництві метрополітенів і підземних споруд. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-70-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрослюсаря на проходці при спорудженні метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 71-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рукоятчика-сигналіста та стволового. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-72-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника шпурів та свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-73-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста, який обслуговує бетоноукладальні машини та механізми. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 75-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для роздавальників вибухових матеріалів підземних складів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-76-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з ручними електричними машинами та переносними електричними світильниками. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-77-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для арматурника, зайнятого на виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-014-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-015-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду залізничного транспорту та вантажів, що ним перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-016-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду повітряних суден та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-095-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду морських, річкових транспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-69-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста електровоза при будівництві метрополітенів і підземних споруд. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 71-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рукоятчика-сигналіста та стволового. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-72-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника шпурів та свердловин. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-73-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста, який обслуговує бетоноукладальні машини та механізми. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00- 75-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для роздавальників вибухових матеріалів підземних складів. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-76-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з ручними електричними машинами та переносними електричними світильниками. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-77-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для арматурника, зайнятого на виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій. [Нормативний документ]

ПІ 6.1.00-79-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для формувальника залізобетонних виробів та конструкцій при будівництві метрополітенів. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-196-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-196-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-221-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для муляра. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-222-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для арматурника. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-223-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бетоняра. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-224-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-225-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника на гідроізоляції. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-226-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бітумноплавильної установки. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-227-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для землекопа. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 231-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт в печерах. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 232-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт на скельному рельєфі. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 233-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60-301-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведеня аналізів складу повітря робочих зон, якості хімічного поглиначу вапняного, медичного кисню, які проводяться у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60 - 324 - 04 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення рятувальних робіт на водних об'єктах. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60-361-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт в умовах повені. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30- 234-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-325-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією "слюсар з ремонту автомобілів" для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-362-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією „електрогазозварник". [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-363-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-364-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздовжнього розкроювання пиломатеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-369-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на стругальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-014-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-015-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду залізничного транспорту та вантажів, що ним перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-016-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду повітряних суден та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-095-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду морських, річкових транспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-197-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації автотранспортних засобів у митних органах. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-198-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду небезпечних вантажів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах. [Нормативний документ]

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. [Нормативний документ]

Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. [Нормативний документ]

18. ПОСТАНОВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЛІКУВАННЯ, МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-28-2003. Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.4 -13-2-2006. Лазерное излучение и гигиенические требования при эксплуатации лазерных изделий. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-27- 2003. Гигиенические требования к предприятиям по производству стекловолокна и стеклопластиков. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3.11 - 23 - 2003. Санитарные правила по гигиене труда и промышленной экологии на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. [Нормативний документ]

Санитарные правила и нормы 2.2.3. 11-12-2003. Для предприятий по производству асфальтобетонных смесей. [Нормативний документ]

375. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ФОСФОРУ. [Нормативний документ]

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04. [Нормативний документ]

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04. [Нормативний документ]

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-154-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для формувальника тіста (по обслуговуванню тістозакатувальної машини Т1-ХТ2-3). [Нормативний документ]

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-169-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря по обслуговуванню тупикових печей ФТЛ-2, ХПА-25. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-157-2001 (2001) ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря, який обслуговує комплексно-механізовану лінію А2-ХЛД із піччю ФТЛ-2. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-152-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ для пекаря по обслуговуванню тунельних печей БН-25, БН-50. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-354-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ для випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-294-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскоструминника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-384-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт по складанню автомобілей. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.23-200-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія автомобіля 3, 2, 1 класу (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі). [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99. [Нормативний документ]

ПІ 1.8.11-147-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста тістообробних машин, який обслуговує універсальні розподільно-закатувальні машини Б-4-58. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно. [Нормативний документ]

Стаття

(1994) ПРАВИЛА ВІДШКОДУВАННЯ ВЛАСНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМ ОРГАНОМ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПРАЦІВНИКОВІ УШКОДЖЕННЯМ ЗДОРОВ'Я, ПОВ'ЯЗАНИМ З ВИКОНАННЯМ НИМТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ. Охорона праці (3).

(1995) ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО, ГАЛУЗЕВИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ФОНДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ФОНДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА. Охорона праці (2).

(1995) СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ МІНМАШПРОМУ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (7).

(1995) ПРО ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНІ ЦЕНТРИ (ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ПІДРОЗДІЛИ) ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (8).

(1995) ПРО РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ ТА ВІДПОВІДНОЇ НАУКОВОЇ БАЗИ. Охорона праці (9).

(1996) ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ТАРИФІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПОСЛУГ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИМИ ЦЕНТРАМИ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ. Охорона праці (3). с. 44-48.

(1996) ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Охорона праці (10). с. 45-46.

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №1, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с. .

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 10, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 10, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2009) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №10, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 11, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 11, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1995) ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. НАКАЗ № 130 від 30.12.1994. Охорона праці (7).

(1996) ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ НА 1996 РІК. Охорона праці (2). с. 38-48.

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №2, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 2, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 2, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2002) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 2, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1996) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ДНАОП №3. Охорона праці (5). с. 47-48.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 3, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 3, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1995) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 3.05.1995 Р. №314. Охорона праці (10).

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 4, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 4, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(1996) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК ДНАОП № 5. Охорона праці (11). с. 46-48.

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №5, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2008) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» №5, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці»,- 64 с.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 6, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 6, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2001) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» №7, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 7, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 7, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 8, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 8, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

(2006) Научно-производственный ежемесячный журнал «ОХРАНА ТРУДА» № 9, Киев, ГП «Редакция журнала «Охрана труда», - 64 с.

(2006) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 9, Київ, ДП «Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с.

Губич А. (2011) ПРОБЛЕМУ МОЖЕ ВИРІШИТИ МОЛОДЬ? Науково-вирбничий щомісячний журнал «Охорона праці» (11). с. 20-21.

Лазаренко П. (1996) ПРО СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ. Охорона праці (11). с. 43-45.

Лазаренко П. (1996) ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА 1996-2000 РОКИ. Охорона праці (12). с. 25-27.

Лубянова И.П., Тимошина А.П. (2007) МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ - ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИ К И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ. Український журнал з проблем медицини праці (4(12)). с. 61-70. ISSN 2223-6757

Мартиросова В.Г. (2006) ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Український журнал з проблем медицини праці (3(7)). с. 58-64. ISSN 2223-6757

Миленький М. (1995) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ В СВІТЛІ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Охорона праці (7).

Седак В., Супонев В. (2009) К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ. Научно-производствнный ежемесячный журнал «Охрана труда» (1(175)). с. 37-39.

Ткачук С.П. (1996) ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (ВИТЯГ З НАКАЗУ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ ВІД 17.01.1996 Р.). Охорона праці (2). с. 37.

Яструб Т.О., Кірсенко В.В., Вакал С.В., Коршун М.М. (2013) ПРОБЛЕМА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ І ВИКОРИСТАННІ ФОСФОРОВМІСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ (НА ПРИКЛАДІ КАДМІЮ, СВИНЦЮ, АРСЕНУ). Український журнал з проблем медицини праці (3(36)). с. 42-49. ISSN 2223-6757

Книга

Зеркалов Д.В. (2011) БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ Правила. Рекомендации. Инструкции [Электронный ресурс] : Справочное пособие. Издательство «Основа», Київ. ISBN 978-966-699-628-5

Зеркалов Д.В. (2011) ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (Загальні вимоги). Видавництво «Основа», Київ. ISBN 978-966-699-631-5

Цей список був створений 01:02:08 13.04.2021.