Колекції

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Число елементів на цьому рівні: 298.

Нормативний документ

Закон України Про охорону праці. [Нормативний документ]

Рекомендація 3. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ СИБІРКИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 4. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЖІНОК І ДІТЕЙ ВІД САТУРНІЗМУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 7. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В РИБОЛОВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 8. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ У ВНУТРІШНЬОМУ СУДНОПЛАВСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 9. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОРСЬКИХ КОДЕКСІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 10. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТРАХУВАННЯ МОРЯКІВ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 13. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІ ЖІНОК У НІЧНИЙ ЧАС В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 14. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 21. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ВІЛЬНОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 23. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ В ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 25. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН КРАЇНИ ТА ІНОЗЕМЦІВ У ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 31. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 35. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НЕПРЯМОГО ПРИМУШУВАННЯ ДО ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 44. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ ТА ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ БЕЗРОБІТНИМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 47. РЕКОМЕНДАЦІЯ СТОСОВНО ЩОРІЧНИХ ОПЛАЧУВАНИХ ВІДПУСТОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 48. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 56. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 67. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 69. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 70. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ НОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЛЕЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 76. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УТРИМАНЦЯМ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 78. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДНОВЛАСНИКАМИ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ ПОСТІЛЬНИМИ, СТОЛОВИМИ ТА ІНШИМИ РЕЧАМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 79. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 80. ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ОБМЕЖЕННЯ НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НА НЕПРОМИСЛОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 81. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 82. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ НА ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 83. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 84. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРАЦЮ В ДОГОВОРАХ, УКЛАДЕНИХ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 85. РЕКОМЕНДАЦЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 90. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНОГО ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ЗА ПРАЦЮ РІВНОЇ ЦІННОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 91. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 92. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИМИРЕННЯ ТА АРБІТРАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 93. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОПЛАЧУВАНИХ ВІДПУСТОК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 94. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ РОБОТОДАВЦЯМИ І ПРАЦІВНИКАМИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 95. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 97. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА МІСЦЯХ РОБОТИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 100. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ І ТЕРИТОРІЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 102. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 103. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЩОТИЖНЕВОГО ВІДПОЧИНКУ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 105. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВМІСТУ СУДНОВИХ АПТЕЧОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 106. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПО РАДІО ДЛЯ СУДЕН У МОРІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 109. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, РОБОЧОГО ЧАСУ НА БОРТУ СУДЕН І СКЛАДУ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 112. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СЛУЖБ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ПІДПРИЄМСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 113. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДПРИЄМЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗЕВОМУ ТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 114. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ. [Нормативний документ]

Рекомендація 115. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 116. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 118. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИН ЗАХИСНИМИ ПРИСТРОЯМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 120. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ГІГІЄНИ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 121. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОПОМОГ У ВИПАДКАХ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 122. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 125. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО УМОВ ПРАЦІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЗАЙНЯТИХ НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ У ШАХТАХ І КОПАЛЬНЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 126. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 127. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЛІ КООПЕРАТИВІВ У ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 128. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОГО ВАНТАЖУ, ДОПУСТИМОГО ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДНИМ ПРАЦІВНИКОМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 129. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І ПРАЦІВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 130. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇХ ВИРІШЕННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 131. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОПОМОГ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ПО СТАРОСТІ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА. [Нормативний документ]

Рекомендація 132. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОКРАЩАННЯ УМОВ ЖИТТЯ ТА ПРАЦІ ОРЕНДАРІВ, ЗДОЛЬНИКІВ ТА АНАЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 133. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 134. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 135. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З ОСОБЛИВИМ УРАХУВАННЯМ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 136. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ В ЦІЛЯХ РОЗВИТКУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 137. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 138. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У МОРІ ТА В ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 139. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕХНІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 140. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЕКІПАЖУ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ПРИМІЩЕННЯХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 141. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ШУМАМИ У ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЕКІПАЖУ ТА НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 142. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧИМ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ СЕРЕД МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 145. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ НОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 146. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 147. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З НЕБЕЗПЕКОЮ, СПРИЧИНЮВАНОЮ КАНЦЕРОГЕННИМИ РЕЧОВИНАМИ Й АГЕНТАМИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ,ТА ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 148. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОПЛАЧУВАНИХ УЧБОВИХ ВІДПУСТОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 150. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 151. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 152. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ТРИСТОРОННІХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ СПРИЯННЯ ЗАСТОСУВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАХОДАМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 153. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ МОЛОДИХ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 154. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 155. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ НОРМ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДНАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 156. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ, СПРИЧИНЮВАНОГО ЗАБРУДНЕННЯМ ПОВІТРЯ, ШУМОМ ТА ВІБРАЦІЄЮ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 157. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ ТА УМОВ ПРАЦІ Й ЖИТТЯ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 158. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ: РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 159. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗАЙНЯТОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 160. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ НА ПОРТОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 161. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ПЕРІОДІВ ВІДПОЧИНКУ НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 162. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 163. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПРИЯННЯ КОЛЕКТИВНИМ ПЕРЕГОВОРАМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 164. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА. [Нормативний документ]

Рекомендація 165. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК: ПРАЦІВНИКИ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 166. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 167. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 168. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 169. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 171. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СЛУЖБ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 172. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АЗБЕСТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 173. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У МОРІ ТА В ПОРТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 174. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РЕПАТРІАЦІЇ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 175. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 176. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗАХИСТУ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 177. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ У ВИКОРИСТАННІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 178. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НІЧНОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 179. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ В ГОТЕЛЯХ, РЕСТОРАНАХ ТА АНАЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 180. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВИМОГ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 181. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЕЛИКИМ ПРОМИСЛОВИМ АВАРІЯМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 182. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО РОБОТУ НА УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 183. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ НА ШАХТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 184. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НАДОМНОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 185. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ УМОВ ПРАЦІ ТА ПОБУТУ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 186. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НАЙМУ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 187. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МОРЯКІВ, РОБОЧОГО ЧАСУ ТА СКЛАДУ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 188. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 189. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 190. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ТА НЕГАЙНИХ ДІЙ З ЛІКВІДАЦІЇ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 191. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ОХОРОНУ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 192. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 193. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 194. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ Й ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХНЮ РЕЄСТРАЦІЮ. [Нормативний документ]

Рекомендація 195. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ: ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ І БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 197. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ОСНОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БЕЗПЕЦІ ТА ГІГІЄНІ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 198. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 199. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПРАЦЮ В РИБАЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ. [Нормативний документ]

Конвенція 2. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 3. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ЖІНОК ДО ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 4. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ ЖІНОК У НІЧНИЙ ЧАС. [Нормативний документ]

Конвенція 5. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ НА РОБОТУ В ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 6. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ ПІДЛІТКІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 7. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ДОПУСКУ ДІТЕЙ НА РОБОТУ В МОРІ. [Нормативний документ]

Конвенція 8. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ПО БЕЗРОБІТТЮ У ВИПАДКУ ВТРАТИ АБО АВАРІЇ КОРАБЛЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 10. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ДОПУСКУ ДІТЕЙ НА РОБОТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 11. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 12. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА РОБОТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 13. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СВИНЦЕВОГО БІЛИЛА В МАЛЯРНІЙ СПРАВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 14. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЩОТИЖНЕВОГО ВІДПОЧИНКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 16. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 17. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 18. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. [Нормативний документ]

Конвенція 19. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНОПРАВНІСТЬ ГРОМАДЯН КРАЇНИ ТА ІНОЗЕМЦІВ У ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 20. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ РОБОТУ В ПЕКАРНЯХ. [Нормативний документ]

Конвенція 21. КОНВЕНЦІЯ ПРО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ІНСПЕКЦІЇ ЕМІГРАНТІВ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 22. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРУДОВІ ДОГОВОРИ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 24. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ХВОРОБИ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 25. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ХВОРОБИ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 26. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. [Нормативний документ]

Конвенція 27. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАЗНАЧЕННЯ ВАГИ ВАЖКИХ ВАНТАЖІВ, ЩО ЇХ ПЕРЕВОЗЯТЬ НА СУДНАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 28. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА НАВАНТАЖЕННІ ТА РОЗВАНТАЖЕННІ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 29. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМУСОВУ ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 30. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 33. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІК ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ НА НЕПРОМИСЛОВІ РОБОТИ. [Нормативний документ]

Конвенція 34. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЛАТНІ БЮРО НАЙМУ. [Нормативний документ]

Конвенція 35. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПО СТАРОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОСІБ ВІЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ, А ТАКОЖ НАДОМНИКІВ І ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 36. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ВІКОМ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 37. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОСІБ ВІЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ, НАДОМНИКІВ І ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 38. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 39. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОСІБ ВІЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ, ПРАЦІВНИКІВ-НАДОМНИКІВ І ДОМАШНІХ СЛУЖНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 40. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. [Нормативний документ]

Конвенція 43. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ НА АВТОМАТИЧНИХ ЗАВОДАХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЛИСТОВОГО СКЛА. [Нормативний документ]

Конвенція 44. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ОСОБАМ, КОТРІ Є БЕЗРОБІТНИМИ З НЕЗАЛЕЖНИХ ВІД НИХ ОБСТАВИН. [Нормативний документ]

Конвенція 45. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ У ШАХТАХ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ. [Нормативний документ]

Конвенція 47. КОНВЕНЦІЯ ПРО СКОРОЧЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ДО СОРОКА ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ. [Нормативний документ]

Конвенція 48. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРАВ МІГРАНТІВ НА ПЕНСІЮ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, СТАРОСТІ ТА НА ВИПАДОК ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА. [Нормативний документ]

Конвенція 49. КОНВЕНЦІЯ ПРО СКОРОЧЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА СКЛОДУВНИХ ЗАВОДАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 50. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВИХ СИСТЕМ ВЕРБУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 52. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЩОРІЧНІ ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ. [Нормативний документ]

Конвенція 53. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНУ КВАЛІФІКАЦІЮ КАПІТАНА ТА ІНШИХ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 55. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУДНОВЛАСНИКІВ У РАЗІ ХВОРОБИ, ТРАВМИ АБО СМЕРТІ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 56. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТРАХУВАННЯ МОРЯКІВ НА ВИПАДОК ХВОРОБИ. [Нормативний документ]

Конвенція 62. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 63. КОНВЕНЦІЯ ПРО СТАТИСТИКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ТА ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЗОКРЕМА У ЦИВІЛЬНОМУ І ПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, А ТАКОЖ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 64. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ТРУДОВИХ КОНТРАКТІВ ПРАЦІВНИКІВ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 65. КОНВЕНЦІЯ ПРО КАРНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ КОНТРАКТІВ ПРАЦІВНИКАМИ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 67. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 68. КОНВЕНЦІЯ ПРО ХАРЧУВАННЯ І СТОЛОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКІПАЖІВ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 69. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИДАЧУ СУДНОВИМ КУХАРЯМ СВІДОЦТВ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 71. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЕНСІЇ МОРЯКАМ. [Нормативний документ]

Конвенція 73. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 74. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИДАЧУ МАТРОСАМ СВІДОЦТВ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 77. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ У ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 78. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ НА НЕПРОМИСЛОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 79. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НА НЕПРОМИСЛОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 81. КОНВЕНЦІЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ У ПРОМИСЛОВОСТІ Й ТОРГІВЛІ. [Нормативний документ]

Конвенція 86. КОНВЕНЦІЯ ПРО МАКСИМАЛЬНУ ТРИВАЛІСТЬ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ПРАЦІВНИКІВ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 87. КОНВЕНЦІЯ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 88. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 94. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАЦЮ В ДОГОВОРАХ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ. [Нормативний документ]

Конвенція 95. ПРО ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. [Нормативний документ]

Конвенція 98. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ І ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 99. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 100. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНЕ ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ЗА РІВНОЦІННУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 101. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 102. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 104. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДМІНУ КРИМІНАЛЬНИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ПРАЦІВНИКАМИ З КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 105. КОНВЕНЦІЯ ПРО СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 106. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЩОТИЖНЕВИЙ ВІДПОЧИНОК У ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 108. КОНВЕНЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 111. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДИСКРИМІНАЦІЮ В ГАЛУЗІ ПРАЦІ ТА ЗАНЯТЬ. [Нормативний документ]

Конвенція 113. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Конвенція 114. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРУДОВІ ДОГОВОРИ РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Конвенція 115. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ. [Нормативний документ]

Конвенція 117. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА НОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. [Нормативний документ]

Конвенція 118. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНОПРАВНІСТЬ ГРОМАДЯН КРАЇНИ ТА ІНОЗЕМЦІВ І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 119. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИН ЗАХИСНИМИ ПРИСТРОЯМИ. [Нормативний документ]

Конвенція 120. КОНВЕНЦІЯ ПРО ГІГІЄНУ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 121. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГИ У ВИПАДКАХ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. [Нормативний документ]

Конвенція 122. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПОЛІТИКУ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 124. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ У ШАХТАХ І КОПАЛЬНЯХ. [Нормативний документ]

Конвенція 125. КОНВЕНЦІЯ ПРО СВІДОЦТВА ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Конвенція 126. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЕКІПАЖУ НА БОРТУ РИБОЛОВНИХ СУДЕН. [Нормативний документ]

Конвенція 127. КОНВЕНЦІЯ ПРО МАКСИМАЛЬНИЙ ВАНТАЖ, ДОПУСТИМИЙ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДНИМ ПРАЦІВНИКОМ. [Нормативний документ]

Конвенція 128. КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОПОМОГИ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ПО СТАРОСТІ І У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА. [Нормативний документ]

Конвенція 129. КОНВЕНЦІЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 130. КОНВЕНЦІЯ ПРО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ. [Нормативний документ]

Конвенція 131. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З ОСОБЛИВИМ УРАХУВАННЯМ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 133. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЕКІПАЖУ НА БОРТУ СУДЕН (ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ). [Нормативний документ]

Конвенція 134. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧИМ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ СЕРЕД МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 137. КОНВЕНЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ НОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 138. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ДЛЯ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ. [Нормативний документ]

Конвенція 139. КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З НЕБЕЗПЕКОЮ, СПРИЧИНЮВАНОЮ КАНЦЕРОГЕННИМИ РЕЧОВИНАМИ Й АГЕНТАМИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ, ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ. [Нормативний документ]

Конвенція 140. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ УЧБОВІ ВІДПУСТКИ. [Нормативний документ]

Конвенція 143. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ В ГАЛУЗІ МІГРАЦІЇ І ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКАМ-МІГРАНТАМ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І РІВНОГО СТАВЛЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 144. ТРИСТОРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ СПРИЯННЯ ЗАСТОСУВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ. [Нормативний документ]

Конвенція 145. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ЗАЙНЯТОСТІ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 146. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЩОРІЧНІ ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ МОРЯКАМ. [Нормативний документ]

Конвенція 147. КОНВЕНЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНІ НОРМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДНАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 148. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ, СПРИЧИНЕНОГО ЗАБРУДНЕННЯМ ПОВІТРЯ, ШУМОМ ТА ВІБРАЦІЄЮ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. [Нормативний документ]

Конвенція 149. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ТА УМОВИ ПРАЦІ Й ЖИТТЯ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. [Нормативний документ]

Конвенція 150. КОНВЕНЦІЯ ПРО АДМІНІСТРАЦІЮ ПРАЦІ: РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 151. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗАЙНЯТОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ. [Нормативний документ]

Конвенція 152. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ НА ПОРТОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 153. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ПЕРІОДИ ВІДПОЧИНКУ НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 154. КОНВЕНЦІЯ ПРО СПРИЯННЯ КОЛЕКТИВНИМ ПЕРЕГОВОРАМ. [Нормативний документ]

Конвенція 155. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ. [Нормативний документ]

Конвенція 156. КОНВЕНЦІЯ ПРО РІВНЕ СТАВЛЕННЯ Й РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК: ПРАЦІВНИКИ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ. [Нормативний документ]

Конвенція 157. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 158. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 159. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ ІНВАЛІДІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 161. КОНВЕНЦІЯ ПРО СЛУЖБИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 162. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АЗБЕСТУ. [Нормативний документ]

Конвенція 164. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 163. КОНВЕНЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ В МОРІ ТА В ПОРТУ. [Нормативний документ]

Конвенція 165. КОНВЕНЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРЯКІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА). [Нормативний документ]

Конвенція 166. КОНВЕНЦІЯ ПРО РЕПАТРІАЦІЮ МОРЯКІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА). [Нормативний документ]

Конвенція 167. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ У БУДІВНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 168. КОНВЕНЦІЯ ПРО СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 170. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ В ЗАСТОСУВАННІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 171. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 173. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВИМОГ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 174. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВЕЛИКИМ ПРОМИСЛОВИМ АВАРІЯМ. [Нормативний документ]

Конвенція 175. КОНВЕНЦІЯ ПРО РОБОТУ НА УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Конвенція 176. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ НА ШАХТАХ. [Нормативний документ]

Конвенція 177. КОНВЕНЦІЯ ПРО НАДОМНУ ПРАЦЮ. [Нормативний документ]

Конвенція 178. КОНВЕНЦІЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ УМОВ ПРАЦІ ТА ПОБУТУ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 179. КОНВЕНЦІЯ ПРО НАЙМ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 180. КОНВЕНЦІЯ ПРО РОБОЧИЙ ЧАС МОРЯКІВ І СКЛАД СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Конвенція 181. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИВАТНІ АГЕНТСТВА ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Конвенція 182. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ ТА НЕГАЙНІ ДІЇ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 184. КОНВЕНЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 187. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОСНОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БЕЗПЕЦІ ТА ГІГІЄНІ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Конвенція 188. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ В РИБАЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ. [Нормативний документ]

Закон України Про пожежну безпеку. [Нормативний документ]

Закон України Про пенсійне забезпечення. [Нормативний документ]

Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. [Нормативний документ]

Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. [Нормативний документ]

Закон України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. [Нормативний документ]

01.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ I. [Нормативний документ]

02.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ II. [Нормативний документ]

Конвенція 32. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА НАВАНТАЖЕННІ АБО РОЗВАНТАЖЕННІ СУДЕН (ПЕРЕГЛЯНУТА 1932 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 41. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦЮ ЖІНОК У НІЧНИЙ ЧАС (ПЕРЕГЛЯНУТА 1934 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 42. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ПЕРЕГЛЯНУТА У 1934 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 90. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ ПІДЛІТКІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1948 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 89. КОНВЕНЦІЯ ПРО НІЧНУ ПРАЦЮ ЖІНОК У ПРОМИСЛОВОСТІ (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1948 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 91. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ МОРЯКАМ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 92. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЕКІПАЖУ НА БОРТУ СУДЕН (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 96. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЛАТНІ БЮРО З НАЙМУ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 97. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА 1949 РОКУ). [Нормативний документ]

Конвенція 183. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД КОНВЕНЦІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТОЇ) 1952 РОКУ ПРО ОХОРОНУ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Конвенція 103. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ МАТЕРИНСТВА (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1952 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 185. КОНВЕНЦІЯ, ЩО ПЕРЕГЛЯДАЄ КОНВЕНЦІЮ 1958 РОКУ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 132. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1970 РОЦІ). [Нормативний документ]

Конвенція 1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДО 8 ГОДИН НА ДЕНЬ ТА 48 ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ. [Нормативний документ]

04.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ IV. [Нормативний документ]

09.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ IX. [Нормативний документ]

Рекомендація 143. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПPАВ ПPЕДСТАВНИКІВ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПPИЄМСТВІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ, ЯКІ ЇМ НАДАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 170. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТАТИСТИКИ ПPАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 149. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОPГАНІЗАЦІЙ СІЛЬСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХНЬОЇ PОЛІ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ PОЗВИТКОВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 111. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДИСКPИМІНАЦІЇ В ГАЛУЗІ ПPАЦІ ТА ЗАНЯТЬ. [Нормативний документ]

Конвенція 136. КОНВЕНЦІЯ ПPО ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ОТPУЄННЯ БЕНЗОЛОМ. [Нормативний документ]

Конвенція 135. КОНВЕНЦІЯ ПPО ЗАХИСТ ПPАВ ПPЕДСТАВНИКІВ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПPИЄМСТВІ І МОЖЛИВОСТІ, ЩО ЇМ НАДАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Конвенція 141. КОНВЕНЦІЯ ПPО ОPГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХНЮ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ PОЗВИТКОВІ. [Нормативний документ]

Конвенція 142. КОНВЕНЦІЯ ПPО ПPОФЕСІЙНУ ОPІЄНТАЦІЮ ТА ПPОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ В ГАЛУЗІ PОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ PЕСУPСІВ. [Нормативний документ]

Конвенція 160. КОНВЕНЦІЯ ПPО СТАТИСТИКУ ПPАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 144. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ОТPУЄННЯ БЕНЗОЛОМ. [Нормативний документ]

05.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ V. [Нормативний документ]

06.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ VI. [Нормативний документ]

07.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Розділ VII. [Нормативний документ]

Стаття

(2012) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (2(30)). с. 90-92. ISSN 2223-6757

Карпенко В.В., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Седокур Л.К., Бардов В.Г. (2007) ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБІЦІДУ Пік 75 WG, в.г. ТА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННІ НА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУРАХ. Український журнал з проблем медицини праці (3(11)). с. 63-72. ISSN 2223-6757

Квасниця Я. (1996) "ЗАЇДАЮТЬ" ВІДОМЧІ ІНТЕРЕСИ. Охорона праці (11). с. 29-30.

Цей список був створений 01:06:52 14.04.2021.