Колекції

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Число елементів на цьому рівні: 128.

Нормативний документ

Рекомендація 3. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ СИБІРКИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 4. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЖІНОК І ДІТЕЙ ВІД САТУРНІЗМУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 7. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В РИБОЛОВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 8. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ У ВНУТРІШНЬОМУ СУДНОПЛАВСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 9. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОРСЬКИХ КОДЕКСІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 10. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТРАХУВАННЯ МОРЯКІВ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 13. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІ ЖІНОК У НІЧНИЙ ЧАС В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 14. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 21. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ВІЛЬНОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 23. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ В ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 25. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН КРАЇНИ ТА ІНОЗЕМЦІВ У ГАЛУЗІ ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ШКОДИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 31. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 35. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НЕПРЯМОГО ПРИМУШУВАННЯ ДО ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 44. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ ТА ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ БЕЗРОБІТНИМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 47. РЕКОМЕНДАЦІЯ СТОСОВНО ЩОРІЧНИХ ОПЛАЧУВАНИХ ВІДПУСТОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 48. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 56. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 67. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 69. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 70. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ НОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЛЕЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 76. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УТРИМАНЦЯМ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 78. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДНОВЛАСНИКАМИ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ ПОСТІЛЬНИМИ, СТОЛОВИМИ ТА ІНШИМИ РЕЧАМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 79. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 80. ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ОБМЕЖЕННЯ НІЧНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НА НЕПРОМИСЛОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 81. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 82. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ НА ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 83. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 84. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРАЦЮ В ДОГОВОРАХ, УКЛАДЕНИХ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 85. РЕКОМЕНДАЦЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 90. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНОГО ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ЗА ПРАЦЮ РІВНОЇ ЦІННОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 91. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 92. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИМИРЕННЯ ТА АРБІТРАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 93. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОПЛАЧУВАНИХ ВІДПУСТОК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 94. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ РОБОТОДАВЦЯМИ І ПРАЦІВНИКАМИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 95. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 97. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА МІСЦЯХ РОБОТИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 99. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ІНВАЛІДІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 100. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ І ТЕРИТОРІЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 102. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 103. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЩОТИЖНЕВОГО ВІДПОЧИНКУ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 105. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВМІСТУ СУДНОВИХ АПТЕЧОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 106. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПО РАДІО ДЛЯ СУДЕН У МОРІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 109. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, РОБОЧОГО ЧАСУ НА БОРТУ СУДЕН І СКЛАДУ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 112. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СЛУЖБ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ПІДПРИЄМСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 113. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДПРИЄМЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗЕВОМУ ТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 114. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ. [Нормативний документ]

Рекомендація 115. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 116. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 118. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИН ЗАХИСНИМИ ПРИСТРОЯМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 120. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ГІГІЄНИ В ТОРГІВЛІ ТА УСТАНОВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 121. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОПОМОГ У ВИПАДКАХ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 122. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 125. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО УМОВ ПРАЦІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЗАЙНЯТИХ НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ У ШАХТАХ І КОПАЛЬНЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 126. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ РИБАЛОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 127. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЛІ КООПЕРАТИВІВ У ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 128. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОГО ВАНТАЖУ, ДОПУСТИМОГО ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДНИМ ПРАЦІВНИКОМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 129. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І ПРАЦІВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 130. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇХ ВИРІШЕННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 131. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДОПОМОГ ПО ІНВАЛІДНОСТІ, ПО СТАРОСТІ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА. [Нормативний документ]

Рекомендація 132. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОКРАЩАННЯ УМОВ ЖИТТЯ ТА ПРАЦІ ОРЕНДАРІВ, ЗДОЛЬНИКІВ ТА АНАЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 133. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 134. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 135. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З ОСОБЛИВИМ УРАХУВАННЯМ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 136. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ В ЦІЛЯХ РОЗВИТКУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 137. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 138. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У МОРІ ТА В ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 139. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕХНІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 140. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЕКІПАЖУ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ПРИМІЩЕННЯХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 141. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ШУМАМИ У ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ЕКІПАЖУ ТА НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ НА БОРТУ СУДЕН. [Нормативний документ]

Рекомендація 142. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧИМ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ СЕРЕД МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 145. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ НОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ У ПОРТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 146. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 147. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З НЕБЕЗПЕКОЮ, СПРИЧИНЮВАНОЮ КАНЦЕРОГЕННИМИ РЕЧОВИНАМИ Й АГЕНТАМИ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ,ТА ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 148. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОПЛАЧУВАНИХ УЧБОВИХ ВІДПУСТОК. [Нормативний документ]

Рекомендація 150. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 151. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 152. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ТРИСТОРОННІХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ СПРИЯННЯ ЗАСТОСУВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАХОДАМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 153. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ МОЛОДИХ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 154. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 155. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ НОРМ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДНАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 156. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ, СПРИЧИНЮВАНОГО ЗАБРУДНЕННЯМ ПОВІТРЯ, ШУМОМ ТА ВІБРАЦІЄЮ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 157. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ ТА УМОВ ПРАЦІ Й ЖИТТЯ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 158. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО АДМІНІСТРАЦІЇ ПРАЦІ: РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 159. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗАЙНЯТОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 160. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ НА ПОРТОВИХ РОБОТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 161. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ПЕРІОДІВ ВІДПОЧИНКУ НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 162. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 163. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПРИЯННЯ КОЛЕКТИВНИМ ПЕРЕГОВОРАМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 164. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА. [Нормативний документ]

Рекомендація 165. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК: ПРАЦІВНИКИ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 166. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 167. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 168. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 169. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 171. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СЛУЖБ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 172. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АЗБЕСТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 173. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОРЯКІВ У МОРІ ТА В ПОРТУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 174. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО РЕПАТРІАЦІЇ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 175. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 176. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗАХИСТУ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 177. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ У ВИКОРИСТАННІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 178. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НІЧНОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 179. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ В ГОТЕЛЯХ, РЕСТОРАНАХ ТА АНАЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 180. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ВИМОГ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 181. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЕЛИКИМ ПРОМИСЛОВИМ АВАРІЯМ. [Нормативний документ]

Рекомендація 182. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО РОБОТУ НА УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 183. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ НА ШАХТАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 184. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НАДОМНОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 185. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ІНСПЕКЦІЇ УМОВ ПРАЦІ ТА ПОБУТУ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 186. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО НАЙМУ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОРЯКІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 187. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МОРЯКІВ, РОБОЧОГО ЧАСУ ТА СКЛАДУ СУДНОВОГО ЕКІПАЖУ. [Нормативний документ]

Рекомендація 188. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 189. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ. [Нормативний документ]

Рекомендація 190. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ТА НЕГАЙНИХ ДІЙ З ЛІКВІДАЦІЇ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 191. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПЕРЕГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ОХОРОНУ МАТЕРИНСТВА. [Нормативний документ]

Рекомендація 192. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 193. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВІВ. [Нормативний документ]

Рекомендація 194. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ Й ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХНЮ РЕЄСТРАЦІЮ. [Нормативний документ]

Рекомендація 195. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ: ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ І БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 197. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ОСНОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БЕЗПЕЦІ ТА ГІГІЄНІ ПРАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 198. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ. [Нормативний документ]

Рекомендація 199. РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРО ПРАЦЮ В РИБАЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 86. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ (ПЕРЕГЛЯНУТА В 1949 РОЦІ). [Нормативний документ]

Рекомендація 143. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПPАВ ПPЕДСТАВНИКІВ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПPИЄМСТВІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ, ЯКІ ЇМ НАДАЮТЬСЯ. [Нормативний документ]

Рекомендація 170. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО СТАТИСТИКИ ПPАЦІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 149. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОPГАНІЗАЦІЙ СІЛЬСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХНЬОЇ PОЛІ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ PОЗВИТКОВІ. [Нормативний документ]

Рекомендація 111. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ДИСКPИМІНАЦІЇ В ГАЛУЗІ ПPАЦІ ТА ЗАНЯТЬ. [Нормативний документ]

Рекомендація 144. РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ОТPУЄННЯ БЕНЗОЛОМ. [Нормативний документ]

Цей список був створений 01:06:58 14.04.2021.