КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО ЗУМОВЛЕНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ-МІШЕНЯХ У ПРАЦІВНИКІВ МАРГАНЦЕВОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Варивончик Д.В., Харківська С.В. (2014) КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО ЗУМОВЛЕНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ-МІШЕНЯХ У ПРАЦІВНИКІВ МАРГАНЦЕВОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Український журнал з проблем медицини праці (4(41)). с. 20-27. ISSN 2223-6757

[img] Text
Ujpmp_2014_4_4.pdf

Download (665Kb)

Резюме

Вступ. Марганцеворудна промисловість (МРП) України є однією з найпотужніших у світі, на двох підприємствах якої нині працює понад 13,0 тис. працівників (у 1990 р. працювало 26,0 тис.). Результати раніше проведених гігієнічних досліджень визначили, що загальні умови праці в МРП оцінюються як шкідливі (3 клас 3–4 ступеня). На працівників впливають хімічні речовини (рудно-породний пил, що містить SiO2, сполуки Мn, Fe, Al, Ca, Mg, Cu, Ni, Co; оксиди вуглецю (II) та азоту), фізичні фактори (шум, вібрація – загальна та локальна, умови мікроклімату, інфрачервоне випромінювання тощо), важкість та напруженість праці. Мета дослідження. Визначити патологічні зміни та їхню динаміку в органах-мішенях у працівників МРП. Матеріали та методи дослідження. Із працівників МРП, яким встановлено виробничо-зумовлене чи професійне захворювання, сформована когорта дослідження (115 осіб), усім проведено клінічні дослідження, розширені імунологічні дослідження з визначення біохімічних маркерів запалення, морфологічні та функціональні дослідження органів системи дихання та нервової системи, нейрофізіологічні дослідження. Результати. Визначено розвиток двофазної реакції Т-клітинного та кілерного ланцюга імунного гомеостазу (гіперактивація – на ранніх стадіях, вторинний дефіцит – на пізніх). Встановлено малосимптомний клінічний перебіг патології органів системи дихання з формування легеневої недостатності за рестриктивним типом. З’ясовано частий розвиток неспецифічних гнійно-запальних процесів в органах системи дихання, обумовлених мікс-інфекцією бактеріальною (грампозитивними – St. aureus, Clostridium, грамнегативними – Enterobacter, E. coli, Proteus) та мікотичною (Candidas), з розширеною стійкістю до основних груп протибактеріальних та протимікотич- них фармакологічних препаратів. Встановлені клінічні та морфо-функціональні зміни головного мозку (соматоформна вегетативна дисфункція, енцефалопатії з вираженим когнітивним дефіцитом, синдром паркінсонізму з морфологічними змінами базальних ядер та кори головного мозку). Зазначені зміни були дозо- залежними від пилового навантаження SiO2, Mn, накопичення Mn у тканинах (волосся, нігті), від впливу інших шкідливих факторів виробничого середовища, від стану здоров’я. Висновки. Доцільним є включення в програму медичного забезпечення працівників МРП: лабораторного моніторингу (за станом імунного гомеостазу; рівнем біологічних медіаторів запалення; рівнем Mn у біологічних тканинах); об’єктивних методів морфо-функціональних досліджень органів системи дихання, нервової системи; моніторингу нейрофізіологічних параметрів.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 161-057-084:622.341
Ключові слова: марганцеворудна промисловість, працівники, патологічні зміни в органах-мішенях
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.6. Клінічна медицина
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Документы СССР > Министерства Союза Советских Социалистических Республик > Министерство здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 07 Квіт 2016 14:15
URI: http://oplib.org.ua/id/eprint/3268

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу