ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Сабарно Р.В., Каштанов С.Ф., Мітюк Л.О., Третякова Л.Д., Ткачук К.К., Чадюк A.B. (2010) ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА. Видавництво «ЛІБРА», Київ. ISBN 978-966-7035-95-2

[img] Text
Обкладинка та стор 1-2.pdf

Download (82Kb)
[img] Text
Зміст посібника.pdf

Download (132Kb)
[img] Text
Вступ.pdf

Download (64Kb)
[img] Text
Розділ 1_Правові, організац та економ основи ОП та пром безпеки _Підрозділ 1_Історія.pdf

Download (632Kb)
[img] Text
Підрозділ 1_2 Нормативно-правова база охорони працi в Украiнi.pdf

Download (689Kb)
[img] Text
Підрозділ 1_3 Гарантii прав на охорону працi.pdf

Download (419Kb)
[img] Text
Підрозділ 1_4 Державне управлiння охороною працi та органiэацiя охорони працi на виробництвi.pdf

Download (693Kb)
[img] Text
Підрозділ 1_5 Розслiдування, реестрацiя, облiк та аналіз.pdf

Download (453Kb)
[img] Text
Підрозділ 1_6 Економiчнi аспекти охорони працi.pdf

Download (561Kb)
[img] Text
Питання для самоконтролю до розділу 1.pdf

Download (68Kb)
[img] Text
Тести до Розділу 1.pdf

Download (254Kb)
[img] Text
Розділ 2_ Фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія Підрозділ 2.1 Основні поняття.pdf

Download (387Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_2 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до промислов_підприємств.pdf

Download (363Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_3 Мiкроклiмат виробничих примiщень.pdf

Download (282Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_4 Оздоровлення повiтряного середонища .pdf

Download (571Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_5 Освiтлення виробничих примiщень.pdf

Download (460Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_6 Захист вiд шуму, ультра- та iнфразвуку.pdf

Download (611Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_7 Захист вiд виробничих вiбрацiй на рабочих мiсцях.pdf

Download (492Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_8 Захист вiд впливу електромагнiтних полiв.pdf

Download (1289Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_9 Захист вiд випромiнювань оптичного дiапазону.pdf

Download (611Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_10 Захист вiд iонiзуючих випромiнювань.pdf

Download (385Kb)
[img] Text
Підрозділ 2_11 Вимоги щодо гiгiени працi та вироб_санітарії підчас застосування комп_технологій.pdf

Download (1318Kb)
[img] Text
Питання для самоконтролю до розділу 2.pdf

Download (103Kb)
[img] Text
Тести до Розділу 2.pdf

Download (275Kb)
[img] Text
Орієнтов_перелік лаборат_робіт до Розділу 2.pdf

Download (24Kb)
[img] Text
Лiтература до роздiлу 2.pdf

Download (47Kb)
[img] Text
Розділ 3_Виробнича та пром_безпека Підрозділ 3_1 Загальні вимоги до вироб_ та пром_безпеки.pdf

Download (136Kb)
[img] Text
Підрозділ 3_2 Безпека експлуатацii електроустановок.pdf

Download (3040Kb)
[img] Text
Підрозділ 3_3 Безпека експлуатації систем, що працюють під тиском.pdf

Download (337Kb)
[img] Text
Підрозділ 3_4 Беэпека гаэонебезпечних робiт.pdf

Download (164Kb)
[img] Text
Підрозділ 3_5 Беэпека експлуатації установок кріогенної техніки.pdf

Download (271Kb)
[img] Text
Підрозділ 3_6 Безпека навантажувально-розвантажувальних робіт і переміщення вантажів.pdf

Download (195Kb)
[img] Text
Підрозділ 3_7 Ідентифiкацiя та декларування безпеки.pdf

Download (361Kb)
[img] Text
Питання для самоконтролю до розділу 3.pdf

Download (102Kb)
[img] Text
Тести до Розділу 3.pdf

Download (433Kb)
[img] Text
Орієнтов_перелік лаборат_робіт до Розділу 3.pdf

Download (22Kb)
[img] Text
Лiтература до роздiлу 3.pdf

Download (25Kb)
[img] Text
Розділ _4 Пожежна безпека_Підрозділ 4_1 Основні поняття та значення пожежної безпеки.pdf

Download (70Kb)
[img] Text
Підрозділ 4_2 Складники та эагальна схема забезпечення пожежної безпеки.pdf

Download (83Kb)
[img] Text
Підрозділ 4_3 Органiзацiйно-технiчнi заходи з пожеж_безпеки.pdf

Download (140Kb)
[img] Text
Питання для самоконтролю до розділу 4.pdf

Download (18Kb)
[img] Text
Тести до Розділу 4.pdf

Download (52Kb)
[img] Text
Орієнтов_перелік лаборат_робіт до Розділу 4.pdf

Download (23Kb)
[img] Text
Лiтература до роздiлу 4.pdf

Download (23Kb)
[img] Text
Термiнологiчний словник.pdf

Download (172Kb)
[img] Text
Biдnoвiдi на тестовi запитання.pdf

Download (22Kb)
[img] Text
Список скорочень.pdf

Download (40Kb)
[img] Text
Остання сторінка навчального посібника.pdf

Download (27Kb)

Резюме

Розглядаються правові та організаційні засади охорони праці та про¬мислової безпеки, основи виробничої санітарії, виробничої безпеки та пожежної безпеки на виробництві. Структурно посібник складається з чотирьох розділів, що відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Кожен розділ посібника містить питання для самоконтролю, тестові за¬вдання та орієнтовний перелік тематики лабораторних робіт. Наведено також термінологічний словник і перелік рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з питань охорони праці та промислової безпеки.

Тип елементу : Книга
Додаткова інформація: Рецензенти: В.О. Коробчанський, директор НДI гiгiєни працi та професiйних захворювань,завiдувач кафедри гiгiєни та eкoлoгiї №1 Харкiвського нацiонального медичного унiверситету, доктор медичних наук, професор; А.К. Маненко, професор кафедри гiгiєни та профiлактичної токсикологiї Львiвського нацiонального медичиого унiверситету iм. Данила Галицького, доктор медичних наук; В.В.Мухiн, директор ДП «Донецький НДI медико-екологiчних проблемДонбасу та вугiльної промисловості», доктор медичних наук, професор
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.2.Організація охорони праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.3. Промислова безпека
2. Пожежна безпека > 2.2. Організація пожежної безпеки
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Видавець: Видавництво «ЛІБРА», Київ
Останні зміни: 14 Черв 2013 07:53
URI: http://oplib.org.ua/id/eprint/2335

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу