ГІГІЄНА ПРАЦІ

Кундiєв Ю.I., Яворовський О.П., Шевченко А.М., Веремей M.l., Вертеленко М.В., Гончарук Г.О., Думанськ:ий В.Ю., Зенкіна B.I., Зiнченко Т.О., Кузьмiнов Б.П., Ластков Д.О., Лозовий М.П., Парiй В.Д., Партас О.В., Паустовський Ю.О., Сук В.Г., Чернюк B.I., Шевцова В.М., Шкурка Г.А. (2011) ГІГІЄНА ПРАЦІ. ВСВ «МЕДИЦИНА». ISBN 978-617-505-161-0

[img] Text
Обкладинка та 1-2 стор. підручника.pdf

Download (98Kb)
[img] Text
Зміст.pdf

Download (87Kb)
[img] Text
Передмова.pdf

Download (85Kb)
[img] Text
Короткий нарис з історії гігієни праці.pdf

Download (713Kb)
[img] Text
Частина 1. Основи загальної гігієни праці_Розділ 1_ Основи психології та гігієни праці.pdf

Download (4Mb)
[img] Text
Розділ 2_Виробничий мікроклімат.pdf

Download (1712Kb)
[img] Text
Розділ 3_Атмосферний тиск.pdf

Download (886Kb)
[img] Text
Розділ 4_Виробнича вібрація.pdf

Download (1466Kb)
[img] Text
Розділ 5 _Виробничий шум.pdf

Download (884Kb)
[img] Text
Розділ 6_Ультразвук,інфразвук як виробничі фактори.pdf

Download (902Kb)
[img] Text
Розділ 7_Електромагнітні поля у виробничому середовищі.pdf

Download (2777Kb)
[img] Text
Розділ 8_Освітлення виробничих приміщень.pdf

Download (1614Kb)
[img] Text
Розділ 9_Ультрафіолетове випромінювання.pdf

Download (502Kb)
[img] Text
Розділ 10_Лазерне випромінювання.pdf

Download (657Kb)
[img] Text
Розділ 11_Іонізуюче випромінювання у виробничому середовищі.pdf

Download (1509Kb)
[img] Text
Розділ 12 _Промислові аерозолі.pdf

Download (929Kb)
[img] Text
Розділ 13 _Аероіонізація у виробничому середовищіі.pdf

Download (466Kb)
[img] Text
Розділ 14_Виробничі отрути і професійні інтоксикації.pdf

Download (3022Kb)
[img] Text
Розділ 15_Професійні отруєння найпоширенішими виробничими отрутами.pdf

Download (1942Kb)
[img] Text
Розділ 16_Нанотехнології та нанопродукти - нові чинники в гігієні праці.pdf

Download (1062Kb)
[img] Text
Розділ 17_ Біологічні чинники виробничогосередовища.pdf

Download (750Kb)
[img] Text
Розділ 18_Гігєнічні основи виробничої вентиляції.pdf

Download (1563Kb)
[img] Text
Розділ 19_Засоби індивідуальному захисту від шкідливих і небезпечних факторів.pdf

Download (1034Kb)
[img] Text
Розділ 20_Лікувально-профілактичне харчування.pdf

Download (600Kb)
[img] Text
Розділ 21_Особливості вивчення здоров’я працівників.pdf

Download (1201Kb)
[img] Text
Розділ 22_Професійні ризики в гігієні праці.pdf

Download (744Kb)
[img] Text
Розділ 23_Гігієна праці жінок та підлітків.pdf

Download (1068Kb)
[img] Text
Розділ 24_Гігієна праці осіб старшого віку й інвалідів.pdf

Download (451Kb)
[img] Text
Розділ 25_ Зміст, форми і методи роботи лікаря з гігієни праці.pdf

Download (1686Kb)
[img] Text
Розділ 26_Етика в гігієні праці та професiйній патoлогії .pdf

Download (231Kb)
[img] Text
Частина 2_ Гігiєна праці в окремих виробництвах Розділ 27_Гігієна праці в гірничорудній промисловості.pdf

Download (1016Kb)
[img] Text
Розділ 28_Гігієна праці у вугільній промисловості.pdf

Download (790Kb)
[img] Text
Розділ 29_ Гігієна праці у чорній металургії.pdf

Download (829Kb)
[img] Text
Розділ 30_Гігієна праці у машинобудівній промисловості.pdf

Download (1644Kb)
[img] Text
Розділ 31_Гігієна праці у хімічній промисловості.pdf

Download (1000Kb)
[img] Text
Розділ 32_Гігієна праці у поліграфічному виробництві.pdf

Download (1053Kb)
[img] Text
Розділ 33_Гігієна праці у сільськогосподарському виробництві.pdf

Download (1230Kb)
[img] Text
Розділ 35_Гігієна праці з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.pdf

Download (1429Kb)
[img] Text
Розділ 34_Гігієна та охорона праці медичних працівників.pdf

Download (2239Kb)
[img] Text
Розділ 36_Гігієна та охорона праці офісних працівників.pdf

Download (1053Kb)

Резюме

Пiдручник пiдготовлено фахiвцями кафедри гігієни пpaцi i професiйних хвороб Нацiонального медичиого унiверситету iменi О.О. Богомольця, Iнституту медицини пpaцi НАМН України та iнших провiдних медичних навчальних закладiв та установ України. Пiдручник складається з двох частин. У першiй частинi на сучасному науковому рiвнi викладено основи загальної гігієни пpaцi, у дpyгiй – питання з гігієни пpaцi в окремих галузях промисловостi i сiльськогосподарського виробництва з урахуванням особливостей i структури народного господарства України. Уперше розглянуто питання етики в гігієнi пpaцi; гігієни пpaцi офiсних працiвникiв; гігієни пpaцi у полiграфiчному виробництвi; гігієни пpaцi при роботi з джерелами iонiзуючого випромiнювання; лiкувально-профiлактичного харчування працiвникiв; нових шкiдливих виробничих чинникiв: наночастинок, дiоксинiв, метилтретбутиловогоефiру тощо; aepoioнiзaцiї у виробничому середовищi. Осучаснено методику проведения запобiжного i поточного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду згiдно з чинними законодавчими i нормативно-методичними документами з гігієни пpaцi. Для студентiв вищих медичних навчальних закладiв ІV рiвня акредитацiї, лiкарiв-iнтернiв i практичних лiкарiв з гігієни пpaцi, профпатологiв.

Тип елементу : Книга
Додаткова інформація: Рецензенти: В. О. Коробчанський, директор НДI гiгiєни працi та професiйних захворювань, завiдувач кафедри гiгiєни та eкoлoгiї №1 Харкiвського нацiонального медичного унiверситету, доктор медичних наук, професор; А.К Маненко, професор кафедри гiгiєни та профiлактичної токсикологiї Львiвського нацiонального медичиого унiверситету iменi Данила Галицького, доктор медичних наук; В. В. Мухiн , директор ДП «Донецький НДI медико-екологiчних проблем Донбасу та вугiльної промисловості», доктор медичних наук, професор
Теми: 4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Видавець: ВСВ «МЕДИЦИНА»
Останні зміни: 17 Лют 2014 10:10
URI: http://oplib.org.ua/id/eprint/2334

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу